Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-12 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) , DRĂGOI, Marius (autor) Portul tradițional românesc din subzona Țibleșului 15-41 română
articol de periodic PĂDUREAN, Dominuț (autor) Considerații istorice, lingvistice și etnografice privind băutura numită "mied" (cu referiri speciale la regionalismul "mursă" din Țara Moților) 43-59 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Cultura lemnului în satul românesc de la începutul secolului al XX-lea 61-86 română
articol de periodic GOȚIA, Ioan (autor) Strategii de utilizare a patrimoniului funciar comunitar și individual în 86 de sate din Nordul Transilvaniei (perioada anilor 1890-1960) 87-108 română
articol de periodic TOTSZEGI, Tekla (autor) Veșmintele de doliu într-un sat de pe Valea Nădașului 109-118 română
articol de periodic ROȘCA, Teodora (autor) Icoana pe sticlă din Transilvania în context european 119-136 română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Patrimoniul cultural tradițional al popoarelor în perspectiva globalizării și regionalizării 139-147 română
articol de periodic GAZDA, Klara (autor) Simboluri creștine în arta populară 149-169 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Elemente de mare vechime în cultura populară din zona Lăpuș 171-187 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Substratul mitico-magic al sărbătorilor din ciclul celor douăsprezece zile în cultura populară maramureșeană 189-212 română
articol de periodic MIHAIU, Ligia (autor) La medicine traditionnelle roumaine entre empirisme et magie 213-221 franceză
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Simbolistica grîului în obiceiurile, credințele și practicile populare românești 223-246 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) Frumosul în arta populară 247-253 română
articol de periodic OȘIANU, Flavia (autor) Cînepa în obiceiuri și sărbători 255-258 română
articol de periodic COSMA, Aurelia (autor) Parade of Christmas and new year customs in the context of the metropolitan life 261-264 engleză
articol de periodic MOVILEANU, Ala (autor) , PĂTRAȘCU, Constantin (autor) Un atelier meșteșugăresc transferat la Muzeul Satului (aterier de fierărie din satul Botuș, comuna Fubdu Moldovei, județul Suceava, zona Cîmpulung Moldovenesc) 265-276 română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) , PETER, Sanda (autor) Centrul ceramic Baia Mare în colecțiile Muzeului Etnografic din Baia Mare 277-287 română
articol de periodic PLATON, Elena (autor) Muzeul - un loc al uitării 289-295 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Expoziția permanentă a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 297-329 română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Județul Cluj și Munții Apuseni în cadrul istoric geografic și etnocultural românesc 333-360 română
articol de periodic FLOREA, Virgiliu (autor) Un corpus inedit al poveștilor românesști în limba germană: manuscrisul de la Cluj al lui I.C. Hintz-Hințescu 361-378 română
articol de periodic GROPEANU, Mihaela (autor) Microclimatul în spațiile de expunere, strategie prioritară în prezervarea valorilor patrimoniale 381-386 română
articol de periodic TOADER, Daniela (autor) Criterii de conservare și recomandări privind etalarea pieselor textile pentru organizarea expoziției de bază 387-392 română
articol de periodic HODOR-POPON, Dana (autor) Considerații asupra conservării și valorificării expoziționale a pieselor ceramice 393-417 română
articol de periodic FLOREA, Virgiliu (autor) Crepusculul unor valori și forme ale vechii noastre culturi și civilizații - Pop D. 411-414 română
articol de periodic FLOREA, Virgiliu (autor) Valea Sebeșului. Monografie etno-folclorică - Pavelescu G. 414-418 română