Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .12-13 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Etnomuzicologul Virgil Medan (1930-2004) - In memoriam 15-21 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Etnomuzicologul Gheorghe Bodor (1929-2004) - In memoriam 23-30 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Activitatea folcloristică și etnografică a lui Gheorghe Dăncuș 31-54 română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Memorie istorică și creatie poetică orală - Unirea Principatelor în creația noastră populară - 57-64 română
articol de periodic ȘERDAN, Daniela (autor) Politica matrimonială în lumea satului românesc reflectată în folclor 65-86 română
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Etnograficul în literatură 87-90 română
articol de periodic BURGHELE, Camelia (autor) O ipostază notabilă în istoria folcloristicii sălăjene: profesorul - culegătorul de folclor 91-97 română
articol de periodic DEJEU, Zamfir (autor) Ritmul sincopat-asimetric în muzica și dansul tradițional românesc 99-121 română
articol de periodic PĂDUREAN, Dominuț (autor) Considerații privind păstoritul în Țara Moților (secolele XVII-XXI) 125-216 română
articol de periodic GOȚIA, Ioan (autor) Considerații privind metodologia cercetării sistemelor românești de creștere tradițională a oilor 217-240 română
articol de periodic BLAGA, Iuliana (autor) Așezări din zona Crasna-Sălaj 241-249 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) Ploștile de lemn din Transilvania 251-260 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Cîteva aspecte ale culturii populare din nord cestul României reflectate în fonduri documentare de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 263-289 română
articol de periodic BUCȘE, Maria (autor) La Pentecote dans les rites traditionnels de Transylvanie 291-304 franceză
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Paștile animalelor în cultura populară maramureșeană 305-311 română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) Bocetul între lamentație și incantație 313-320 română
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Religie și nemurire - coordonate ale spiritualității românești 321-329 română
articol de periodic OȘIANU, Flavia (autor) Cînepa în credințe și superstiții 331-337 română
articol de periodic ROȘCA, Teodora (autor) Motivul iconografic "Sfîntul Gheorghe ucigînd balaurul" în icoana pe sticlă din Transilvania- cu exemplificări din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 339-374 română
articol de periodic DRĂGAN, Dragoș (autor) Credințe și rituri în ciclul sărbătorilor calendaristice la Spermezeu 375-410 română
articol de periodic GOȚIA, Ioan (autor) Considerații privind problematica actuală a expozițiilor etnografice pavilionare 413-421 română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) Colecția de pedetare a preotului Mircea Antal din Breb 423-436 română
articol de periodic MORARIU, Cristina (autor) Colecția "Maria Panea" din Mărgău. Cămășile femeiești cu ciupag 437-444 română
articol de periodic LAZĂR, Florin (autor) Colecția de monede a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 445-456 română
articol de periodic GROPEANU, Mihaela (autor) Forme de degradare ale lemnului din structura monumentelor de arhitectură populară ale Parcului Național Etnografic "Romulus Vuia" 459-468 română
articol de periodic TROȘAN, Laura (autor) Restaurarea a douî catrințe, în tehnica "patru ițe" din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 469-474 română
articol de periodic PASCU, Paula (autor) Păstrarea patrimoniului muzeal, metode și tehnici utilizate 475-484 română
articol de periodic POP, Daniela (autor) Restaurarea unor paftale din colecția Muzeului etnografic al Transilvaniei 485-490 română
articol de periodic DRĂGAN, Dragoș (autor) Notă de constatare privind starea de conservare a picturii din interiorul bisercii din Cizer, jud. Sălaj, datată 1773 491-497 română