Marisia, XXXIII-XXXIV, 2013-2014, seria Științele Naturii