Analele Bucovinei: AB, IV, nr. în TOM: 2, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TREBICI, Vladimir (autor) Relațiile dintre societățile studențești române și germane de la Universitatea din Cernăuți ca model de înțelegere interetnică (1875-1938) 281 română
articol de periodic VATAMANIUC, D (autor) George baron Lovendal la un secol de la naștere 289 română
articol de periodic THEODORESCU, Răzvan (autor) Un mărturisitor pentru Bucovina: Lovendal 293 română
articol de periodic LOVENDAL-PAPAE, LYDIA (autor) Moștenirea artistică 295 română
articol de periodic PAPAE, RADU-MIHAI (autor) Întâlnire cu arta 297 română
articol de periodic ȚUGUI, Pavel (autor) Pictorul bucovinean - G. Lovendal. Rememorare 299 română
articol de periodic Lovendal văzul de contemporani 305 română
articol de periodic Album 311 română
articol de periodic VATAMANIUC, D (autor) Intelectualii bucovineni, Eminescu și Biblioteca Gimnaziștilor Români din Cernăuți 327 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Mihai Bodnar-Bodnărescu (1816-1867) 345 română
articol de periodic DIACONU, MIRCEA A. (autor) Mircea Streinul (Schiță monografică) 353 română
articol de periodic BEJENARU, PETRU (autor) „Revista de pedagogie": știința educației în perioada interbelică 369 română
articol de periodic PAHOMI, MIRCEA (autor) Biserica episcopală Sf. Nicolae (Bogdana) din Rădăuți. Secolele XIV-XIX (lI) 375 română
articol de periodic OLARU, MARIAN (autor) Aspecte ale vieții politice în Bucovina la sfarșitul secolului al XIX-lea (I) 399 română
articol de periodic PURICI, ȘTEFAN (autor) Aspecte ale problemei minorităților naționale în Bucovina istorică între anii 1918 și 1940 (lI) 411 română
articol de periodic POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Nume de sate: Mărățăi 425 română
articol de periodic CUSIAC, Dragoș (autor) Centre de olărie în Bucovina (IV) 429 română
articol de periodic LUCESCU, TITUS (autor) Contribuții la cunoașterea florei din Bazinul Rădăuți-Bucovina 439 română
articol de periodic PURICI, ȘTEFAN (autor) Istoria Bucovinei: imperativul demitizării 443 română
articol de periodic GRIGOROVICI, Radu (autor) „Descrierea districtului bucovinean (1775)" de Generalul Gabriel Spleny von Mihaldy 447 română
articol de periodic POLEK, JOHANN (autor) General Spleny 's „Beschreibung der Bukowina" 451 germană
articol de periodic POLEK, JOHANN (autor) „Descrierea Bucovinei" a Generalului Spleny 451 română
articol de periodic SPLENY VON MIHALDY, GABRIEL (autor) Beschreibung des Bukowiner Districts (I) 460 germană
articol de periodic SPLENY VON MIHALDY, GABRIEL (autor) Descrierea districtului Bucovina(I) 460 română
articol de periodic ȚIGĂNESCU, VASILE (autor) Gaudeamus. Evocări (Vasile Precop) 513 română
articol de periodic KEEL, WILLIAM (autor) , REIN, KURT (autor) German Emigration from Bukovina to the Americas. Results of Initial Investigations and Guide to Further Research (D. Vatamaniuc) 514 română
articol de periodic „Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie și cultură, Cernăuți - București, III, 1996, nr. 3 (11), nr. 4 (12) (Rodica Iațencu) 514 română
articol de periodic ,,Bukovânskâi jurnal", 1996, nr. 1-2 și 3-4 (Ștefan Purici) 515 română
articol de periodic ,,Anuarul Institutului de Istorie ,,A. D. Xenopol". Tom XXXII, lași, 1995, 656 p. (Ștefan Purici) 517 română
articol de periodic ,,Bucovina forestieră". Revistă tehnico-științifică cu apariție bianuală editată de forestierii din Bucovina, Câmpulung Moldovenesc, V, 1996, nr. 1-2 (Sorin Trelea) 520 română
articol de periodic Centenar - George baron Lovendal (1897-1997) (Lydia Baronesse Lovendal-Papae și Radu-Mihai Papae) 521 română
articol de periodic Sărbătorirea piciorului George baron Lovendal de către filiala din București a Societății pentru Cultură și Literatură Română din Bucovina (George Galan) 522 română
articol de periodic Simpozionul „Ștefan cel Mare și Sfânt". 540 de ani de la urcarea pe tronul Țării Moldovei, 12 aprilie 1457-12 aprilie 1997 (Șteran Purici) 523 română
articol de periodic Radu Economu a împlinit 80 de ani (Acad. Vladimir Trebici) 525 română
articol de periodic Claudiu Dombrovschi la 89 de ani (Acad. Vladimir Trebici) 527 română