Desenul de arhitectură, construcții, sistematizare, 1957