Din istoria Bisericii Române Unite, 2005, Biserică. Școală. Națiune. De la începuturile sale până la 1918