Cronica Vrancei, XVI, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic ILIESCU, Ionuț (autor) , MIRON, Gheorghe (autor) Contribuții privind participarea putnenilor la războaiele balcanice. Campania din 1913 .9-38 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Pregătirea informativă/conmtrainformativă a armatei române înaintea marilor bătății din vara anului 1917 39-49 română
articol de periodic TÎLVĂR, Angel (autor) Aspecte privind comunitatea israelită din Focșani în perioada 1911-1920 50-86 română
articol de periodic MIRON, Ramona (autor) Alegerile parlamentare din anul 1920 în județul Putna 87-98 română
articol de periodic DUMITRESCU, Horia (autor) Constantin C. Ollănescu (1861-1934) 99-140 română
articol de periodic ILIESCU, Ionuț (autor) , MIRON, Gheorghe (autor) Județul Putna și Cadrilaterul (1938-1946). Aspecte de ordin demografic și economic 141-179 română
articol de periodic ILIESCU, Ionuț (autor) , SIMA, Marilena (autor) Aspecte privind parcurile Focșani între anii 1934-1941 180-190 română
articol de periodic MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind activitatea comitetului județean Putna al P.C.R. în anul 1945 191-221 română
articol de periodic MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind viața politică putneană în anul 1946 222-235 română
articol de periodic APOSTU, Aurora-Amilia (autor) , ILIESCU, Ionuț (autor) Aspecte privind exploatarea carierelor dfe piatră din județul Vrancea 236-253 română
articol de periodic LAMBRINO, Eduard (autor) Nicolae N. Săveanu (1866-1952) 254-272 română
articol de periodic HUȚANU, Dumitru (autor) Contribuții la istoria culturală focșăneană: poeții Pavel Nedelcu și Alexandru Călinescu 273-286 română
articol de periodic DUMITRESCU, Horia (autor) , SIMA, Marilena (autor) Ion Basgan (1902-1980) 287-303 română
articol de periodic APOSTU, Aurora-Amilia (autor) , ILIESCU, Ionuț (autor) Aspecte privind exploatarea zăcămintelor carbonifere din judeșul Putna 304-313 română
articol de periodic DUMITRESCU, Horia (autor) Ștefan Voitec și Țara Vrancei 313-330 română
articol de periodic APOSTU, Aurora-Amilia (autor) , ILIESCU, Ionuț (autor) Aspecte privind identificarea zăcămintelor de gaze naturale din Vrancea și posibilități de exploatare a lor la scară industrială 331-335 română
articol de periodic PAVEL, Lelia (autor) , STĂNESCU, Mădălina (autor) Biserica Donie din Focșani - ctitoria căpitanului de margine Done Damian 336-362 română
articol de periodic PAVEL, Lelia (autor) Monumentul eroilor din Panciu 363- română