Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural : zona Prahova Subcarpatică., 2017