Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII, anul 2001

  • Anul publicației: 2001
  • Publicată de: Muzeul Dunării de Jos din Călărași
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CONOVICI, Niculae Elements de symbolique cosmique dans l'aire nord Thrace .10-31 franceză
NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena Sur le timbres amphoriques decouverts a Giurgeni-Mozacu 32-37 franceză
DIACONU, Petre Tempus, Templum, Tîmplă 38-41 română
DIMA, Mihai Un tip monetar mai puțin cunoscut de la Pescenius Niger 42-43 română
TALMAȚCHI, Gabriel Aspecte ale prezenței monedelor grecești dacice și romane republicane în Dobrogea (secolele V-I a. Chr.) 44-49 română
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Monede de aur de la împăratul Vasile al II-lea (976-1025) descoperite pe teritoriul Dobrogei 50-52 română
NEAGU, Marian, VÎLCU, Aurel Un tezaur de monede otomane din secolele XVIII-XIX descoperit la Călărași 53-57 română
IONESCU, Mihai Primii 50 de ani ai Muzeului Dunării de Jos-Călărași 1951-2001 59-64 română
TEODORESCU, Virgil Impresii de la jubileul Muzeului Dunării de Jos 65-71 română
HAGEA, Doina Vasile Culică, unul din fondatorii Muzeului de Istorie din Călărași 72-75 română
SCĂUNAȘ, Nicolae Preliminarii la o eventuală istorie a muzeului călărășean 76-78 română
RĂDULESCU, Ilie-Ștefan Tradiții teatrale călărășene. Amintiri privind perioada de aur a îbnceputurilor primului teatru popular din țară 79-82 română
ILIE NICOLETA, Luiza Drama dislocaților din Banat în Cîmpia Bărăganului, reflectată în documente de arhivă călărășene 83-91 română
TEODORESCU, Virgil Oameni și fapte - Contribuții la istoria muzeologiei călărășene 92-96 română
TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgil Simboluri ale cinstirii înaintașilor ridicate în forul public prin preocuparea călărășenilor în secolul al XX-lea 97-108 română
ȚIRIPAN, Nicolae Eugen Cialîc - Edil, gazetar și om de cultură 109-132 română
VLĂDĂREANU, Alexandru Catagrafia mahalalei plugarilor din tîrgul Călărași (1838) 133-139 română
BREAZU, Florentin, PĂUNESCU, Emilian Dunărea în preocupările Muzeului Județean "Theohari Antonescu" 140-142 română
MANEA, Florentina Cneazul de la primele știri documentare pînă în secolul XVII. Funcție administrativă, militară sau juridică? 143-150 română
TUDOR, Constantin Tratatul de la Craiova și cedarea Cadrilaterului 151-156 română
MOVILEANU, Ala Arhitectura tradițională din Valea Dunării - materiale și tehnici de construcții 158-159 română
PĂTRAȘCU, Constantin Gospodăria tradițională din Valea Dunării 160-161 română
BURCIU, Marian Cercetări etnografice în satele riverane Dunării; zona Ciocănești 162-168 română
POPA, Adriana Portul popular la Dunărea de Jos 169-171 română
NIȚULESCU, Virgil Romanians Museums and the local Comunities 173-176 engleză
KISSIOV, Iordan Rolul Muzeului de arte plastice în societate 177-178 română