Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXI, 2004