Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIII, 2006