Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XIX, nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, 1926, seria Veche