Concepte și tehnici de restaurare, 1998, Sesiunea de comunicări științifice, Bistrița, 8-10 octombrie 1998