Acta Bacoviensia: ActaBC, II, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Cuvînt înainte 6-6 română
articol de periodic GHERGHEL, Petru (autor) În caitarea adevărului 9-11 română
articol de periodic BEJAN, Gheorghe (autor) Profesorul Dumitru Mărtinaș 12-15 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Dumitru Mărtinaș și sistematica argumentației lingvistice 16-21 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Dumitru Mărtinaș și problematica rapoorturilor dintre romano-catolicii din Moldova și tomanii din sud-estul Transilvaniei 22-56 română
articol de periodic ICHIM, Dorinel (autor) Amintiri despre un om 57-69 română
articol de periodic CHELARU, Rafael Dorian (autor) Inițiativele sfintei Congregații "de propaganda FIDE" pentru eficientizarea activității misionare a bisericii catolice (sec. XVII) 60-74 română
articol de periodic FRÎNCU, Daniel (autor) Imaginea catolicului moldovean în mărturiile misionarilor din secolul al XVII-lea 75-82 română
articol de periodic DUMACHE, Mihail (autor) Despre catolicii trotușeni în secolul al XVII-lea 83-94 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Papa Pius al VI-lea despre tomanii catolici din Moldova 95-126 română
articol de periodic ȚURLEA, Petre (autor) România, Ungaria și ceangăii în preajma primului război mondial 127-133 română
articol de periodic RADU, Gheorghe (autor) Identitatea catoliocilor din județul Neamț în secolul XX 134-142 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Un studiu asupra ceangăilor elaborat de Serviciul Special de Informații (1942) 143-151 română
articol de periodic ARTIMON, Dumitru (autor) Precizări privind geneza și evoluția orașului Bacău în secolele XIV-XV 154-200 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Tîrgul Bacău și ocolul său 201-205 română
articol de periodic BERCEANU, Maria (autor) Organizarea administrativă a ținutului Bacău pînă la regulamentul organic 206-239 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) O legendă lipsită de temei: "Copiii din flori ai lui Ștefan cel Mare" 240-247 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Evoluția vameșilor Țării Moldovei din secolul al XVIII-lea pînă la 1830 248-266 română
articol de periodic MIHALCEA, Eugenia (autor) Organizarea și funcționarea pompierilor în orașul Bacău pînă la 1948 267-284 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Distotsiunile aplicării legii rurale din 1864 în unele sate de pe Siretul mijlociu 285-307 română
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Demersuri pentru înfințarea primei grădinițe de copii întreținută de stat în orașul Bacău 308-313 română
articol de periodic FOFIRCĂ, Adina (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Triada planificare-realizare-raportare din perspectiva managementului arhivelor 316-332 română
articol de periodic IAVNI, DOINA (autor) Arhivele în slujba publicului - tendințele cercetării arhivelor Sucevene în perioada 2000-2006 333-339 română
articol de periodic PALAGHEANU, Simona (autor) Fondul bisericesc român din Bucovina (1783-1948). Instituția și activitatea 340-350 română
articol de periodic DUȚĂ, Alexandru (autor) O problemă de practică arhivistică-perfecționare a inventarelor fondului sfatul popular al regiunii Galați 351-362 română
articol de periodic TURBATU, Maria (autor) Pregătirea pentru microfilmare - studiu de caz: inspectoratul școlar al județului Bacău 363-371 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Raportarea cadrului legal românesc la standardele internaționale pentru arhivele digitale 372-378 română
articol de periodic VULPE, Gabriela (autor) Preocipări ale specialiștilor francezi în cadrul comieiei pentru arhive notariale 379-488 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Evocare Constantin N. Turcu (1903-1980) 403-417 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Arhivistul Sever Zotta (1874-1943) 489-402 română