Ion Creangă: revistă de limbă, literatură și artă populară, 2004, Ediție anastatică (1910)