Bienala Națională de Grafică „Constantin Găvenea”, ediția 1, Tulcea, 2020