Catalogul expoziției „Paleocreștinism și creștinism pe teritoriul României - secolele III-XI”, 2000