Tipologia legendei populare românești, 1, 2005, Legenda etiologică