Tipologia legendei populare românești, 2, 2005, Legenda mitologică, legenda religioasă, legenda istorică