Marmatia, 16-17, 2019-2020, seria arheologie-istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POP, Dan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Maramureș (II) / Contributions to the Archaeological Repertoire of the Maramureș County (II) Arheologie 5-30
articol de periodic BERETEU, Dinu Ioan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Cluj (III) / Contributions to the Archaeological Repertory of Cluj County (III) Arheologie 31-56
articol de periodic CARDOȘ, Raul (autor) Un denar roman descoperit la Oarța de Sus, județul Maramureș / A Roman denarius discovered at Oarța de Sus, Maramureș County Arheologie 57-62
articol de periodic TIRON, Tudor-Radu (autor) Noi ipoteze referitoare la originile stemei Moldovei, în lumina informațiilor oferite de către sigiliul din 1701 al celor cinci orașe privilegiate din Comitatul Maramureș / New Hypotheses about the Origins of the Coat of Arms of Moldavia, in the Light of the Information Offered by the 1701 Seal of the Five Privileged Cities of Maramureș County Istorie 63-92
articol de periodic MIȘCA, Sorana (autor) Simboluri ale breslei măcelarilor prezente în patrimoniul muzeal băimărean - Bastionul Măcelarilor și lada de breaslă / Symbols of the butchers' guild present in the Baia Mare museum patrimony -The Butchers' Bastion and the guild chest Istorie 93-100
articol de periodic IVANCIUC, Teofil (autor) 1567 - Reprezentări grafice timpurii ale unor fortificații din nord-vestul Transilvaniei / 1567 - Early images of some fortresses in North-Western Transylvania Istorie 101-110
articol de periodic CÂMPEANU, Marius (autor) Protopopiatul Greco-Catolic Sighet între anii 1860 și 1917. Studiu de caz: Parohia Greco-Catolică Sighet / The Greco-Catholic Achpriestship of Sighet between 1860 and 1917. Case Study: The Greco-Catholic Parish Sighet Istorie 111-122
articol de periodic ȚĂRĂU, Augustin (autor) Particularități ale aplicării Reformei Agrare din anul 1945 în nord-vestul României / Particularities of the application of the 1945 Agrarian Reform in northwestern Romania Istorie 123-144
articol de periodic BOTIȘ, Ioan (autor) Lumea internaționala în ziarul Pentru socialism. De la izbucnirea războiului din Coreea la moartea lui Stalin (1950-1953) / The International World in the Newspaper Pentru socialism. From the outbreak of the Korean War to Stalin's Death (1950-1953) Istorie 145-184
articol de periodic ȘTEF, Miorița (autor) Istoria orașului Baia Mare. Bibliografie selectivă / The history of Baia Mare. Selective bibliography Istorie 185-200