Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Elemente noi privind catalogul așezărilor și descoperirilor culturii eneolitice Sălcuța .5-12 română
articol de periodic BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela (autor) Vița de vie și vinul. Ipostaze magico-religioase .5-13 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la "linia a doua", comuna Bălești, jud. Gorj 13-34 română
articol de periodic CHICET, Isidor (autor) Ceremonialul nupțial. Întemeierea prefigurată de inel 14-28 română
articol de periodic PLENICEANU, Florentina (autor) Contribuții la cercetarea vararitului în Podișul Mehedinți 29-36 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Despre plastica culturii Gîrla Mare din Insula Ostrovul Mare 35-41 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionuț (autor) Considerații privind bisericile de lemn din Țara Loviștei 37-49 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Cîteva observații privind Cohors i Sagittariorum de la Tibiscum și transferul la Drobeta 42-52 română
articol de periodic DUICU IOANA, Gabriela (autor) Din arta metalului nord și sud-dunărean - prezențe și valențe - 50-63 română
articol de periodic POPESCU, Sabin (autor) Vizita lui Caracalla în Dacia 53-64 română
articol de periodic MĂNEANU VARVARA, Magdalena (autor) Colecția de texile - port popular a muzeului regiunii Porților de Fier. I Ciupage din Plaiul Cloșani 64-86 română
articol de periodic ȘERBAN, Nicolae (autor) Drobeta în epoca post-romană 65-70 română
articol de periodic POPA, Florentina (autor) , POPA, Romeo (autor) Mărturii documentare privind practicarea comerțului intern în regiunea Oltenia (sec. XIV-XV) 71-82 română
articol de periodic POPA, Romeo (autor) Aspecte privind existența ispravnicilor în regiunea Oltenia (mijlocul sec. XVIII-1831) 83-96 română
articol de periodic JUAN-PETROI, Constantin (autor) Anderson și viața citadiană a Clisurii Dunării 87-92 română
articol de periodic PELE TRĂILOIU NICUȘOR, Marian (autor) , STOEA, Claudia (autor) Viața centrului parohial Samarinești reflectată în documentele protoierei Mehedinți 93-100 română
articol de periodic RUS, Răzvan (autor) Situația școlii mehedințene în perioada crizei economice din 1929-1933 97-102 română
articol de periodic FIRESCU, Albinel (autor) Mentalul colectiv. Cauză sau consecință a transpormărilor politice, economice și sociale 101-111 română
articol de periodic DINU, Elena (autor) Spitalele din Craiova în timpul primului război mondial 103-107 română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Proiectul consolidării capelei și turnului cetății medievale a Severinului (1966) 108-113 română
articol de periodic BOANGIU, Gabriela (autor) Contribuții ale folcloriștilor olteni la configurările epistemologice și metodologice ale folcloristicii 112-124 română
articol de periodic GHERBAN, Adina (autor) Propuneri de perfecționare a mecanismelor de colaborare intra și interinstituționale din perspectiva pieței culturale. Produsul cultural - bun economic 114-117 română
articol de periodic ENESCU, Chirică (autor) Pregătirea resurselor umane pentru valoricarea și promovarea patrimoniului cultural național 118-121 română
articol de periodic TRĂISTARU, Magdalena (autor) Din activitatea secției de relații publice, marketing cultural și pedagogie muzeală în anul 2009. Școala de vară - Să redescoperim viața romană de la Drobeta 122-125 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) , PRISTOLESCU, Aneta (autor) Piese din vechea arhivă fotrografică a muzeului Gorjului în patrimoniul muzeului Regiunii Porților de Fier 125- română
articol de periodic SAVU, Ovidiu (autor) Vacanța artelor la muzeu - ediția a VI-a 126-129 română
articol de periodic TRĂISTARU, Magdalena (autor) Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului regiunii Porților de Fier în anul 2010 130-140 română
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) Cronici plastice, 2011 141-145 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) Negative și diapozitive alb negru în colecția documentară a secției de etnografie a muzeului Regiunii Porților de Fier 145- română
articol de periodic PĂTRUȚESCU, Manuela (autor) Analiza condițiilor de păstrare din depozitul temporar de obiecte medievale al Muzeului Regiunii Porților de Fier 146-160 română