Revista Muzeelor: RM, 3, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POPOIU, Paula (autor) Necesitatea redactării standardelor ocupaționale pentru eficientizarea activității personalului din muzee 5-12 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Metamorfozele muzeului „Astra" timp de un secol 13-17 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Muzeul „Astra" pe harta lumii 18-21 română
articol de periodic LEBU, Mirela (autor) Organizarea interiorului tradițional. Realitate etnografică, sau provocare pentru vizitatorul modern - dileme la început de secol XXI 22-25 română
articol de periodic DELEANU, Valer (autor) Un sistem tehnic-funcțional. Transportul și mijloacele de transport populare 26-30 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) , IANCU, Remus (autor) O moară săsească completează seria morilor din muzeul civilizației populare tradiționale „Astra” 31-33 română
articol de periodic BOZAN, Maria (autor) Muzeul de etnografie universală „Franz Binder” în paradigma contemporană a organizării C. N. M. ,,Astra" Sibiu 34-36 română
articol de periodic ROȘCA, Karla (autor) , ȘTEFAN, Camelia (autor) , MALEAROV, Simona (autor) De la primele colecții de artă populară săsească (1895) la muzeul de etnografie și artă populară săsească ,,Emil Sigerus" 38-43 română
articol de periodic ROȘCA, Karla (autor) Proiectul catalogului de cahle. Evoluție stilistică șI tipologică 44-49 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Muzeul civilizatiei transilvane ,,Astra" 50-56 română
articol de periodic CREȚU, Mirela (autor) Colecțiile „astra" - o istorie în și prin obiecte efigiile timpului 57-60 română
articol de periodic GĂVAN, Elena (autor) Muzeul „Astra" și colecția de port din zona sibiului 61-66 română
articol de periodic POPA, Adda Maria (autor) Colecția de icoane pe sticlă a muzeului „Astra" - simboluri scrise pe transparența icoanei, citite prin lentila interdisciplinarității 67-72 română
articol de periodic POPESCU, Doris-Louise (autor) Dimensiuni identitare ale complexului național muzeal „astra", Sibiu. Reprezentarea maramureșului în cadrul instituției muzeale sibiene 73-77 română
articol de periodic VOINA, Delia (autor) Colecția de fotografie documentară veche a complexului național muzeal „astra" - Sibiu 78-80 română
articol de periodic CAPOTĂ, CLAUDIU (autor) Muzeele zonale în secolul XXI. „Centrul Cultural Memorial dr. Gheorghe Telea-Bologa" 81-87 română
articol de periodic MIHĂESCU, Veronica (autor) , CRIȘAN, Ciprian (autor) Muzeul virtual al secolului XXI. Formule de prezentare ale muzeului în spațiu cibernetic 88-91 română
articol de periodic MIHĂESCU, Veronica (autor) La aniversarea centenară - un centru modern de informare și documentare in domeniul culturii și civilizației tradiționale 92-95 română
articol de periodic OLARU, VALER (autor) Importanța patrimoniului muzeal în programul de formare a specialiștilor din muzee. Colaborare între muzee și universități 96-97 română
articol de periodic CAPOTĂ, RALUCA I. (autor) Centrul de pregătire a conservatorilor și restauratorilor din cadrul CNM Astra Sibiu - în sprijinul conservării șI restaurării patrimoniului românesc 98-100 română
articol de periodic VĂRGATU, Adina (autor) Muzeul și filmul documentar colecția studioului de film Astra, departament al CNM Astra Sibiu 101-104 română
articol de periodic BUCURSTAN, Gabriel (autor) Marketingul muzeal. Construcția șI instrumentarul unui dialog - publicul muzeului astra 105-108 română
articol de periodic ANDREI, Raluca (autor) Pedagogia muzeală programe și strategii 109-113 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Tezaure umane vii programul muzeului „Astra"- Sibiu pentru protecția patrimoniului cultural imaterial 114-117 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Premiul UNESCO pentru patrimoniul tehnic ,,Dumbrava Sibiului" 118-119 română
articol de periodic BEM NEAMU, RALUCA (autor) O „rețetă" de succes. Despre promovarea expoziției umbre și lumini. Patru secole de pictură franceză 120-122 română
articol de periodic PETRESCU, Iorgu (autor) 110 ani de la expediția lui Dimitrie și Nicolae Ghika-Comănești în Somalia 123-127 română
articol de periodic Niculae Conovici (1948 - 2005) 128-131 română