Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice: ACMI, 1942