Confesiuni, III, martie, 2015, Drumul spre îndumnezeire