Confesiuni, V, martie, 2017, Cu documente și argumente despre martirii închisorilor