Confesiuni, V, octombrie, 2017, Pagini de jurnal: „Mai întâi o înfrigurată, prelungă așteptare”