Confesiuni, V, ianuarie-martie, 2018, Ion Pogorilovschi - o viață dedicată lui Brâncuși