Indicator alfabetic al localităților din Republica Populară Română, 1954