Din preistoria Bucureștilor, 1936, Civilizația tip București/ Die Bukarester Kultur