Tibiscum, VI, 1986, seria etnografie-istorie

  • Anul publicației: 1986
  • Publicată de: Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Tibiscum


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DUNĂRE, Nicolae (autor) Așezări omenești din spațiul românesc. Considerații diacronice și tipologice .7-21 română
GAGA, Lidia (autor) Interferențe între zona etnografică Almăj și zonele etnografice limitrofe 23-29 română
DUNĂRE, Nicolae (autor) L'elevage des pays carpatiques dans une perspective ontegraliste et europeenne (terminologie) 31-42 franceză
POPESCU, Viorel (autor) Scurt istoric al practicării agriculturii în spațiul carpato-danubiano-pontic cu referiri la zona Caraș-Severin 43-51 română
TABAU, Mircea (autor) Hidrotehnica tradițională din județul Caraș-Severin. Considerații preliminare 53-65 română
GUMĂ, Nicoleta (autor) Cîteva aspecte privind locul și rolul ștergarului în cadrul țesăturilor de interior din județul Caraș-Severin 67-71 română
BONA, Petru (autor) Bocșeritul pe Culoarul Timiș-Cerna 73-78 română
CRISTESCU, Nicolae (autor) Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului 79-90 română
CRISTESCU, Maria (autor) Despre structura, semnificațiile și originea unui obicei străvechi: mărcălăul 91-95 română
GRĂMADĂ, Carmen (autor) Obiceiurile din ciclul vieții în zona Naidaș - specificitate și evoluție 97-107 română
KLEIN, Hans (autor) Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (I) 109-115 germană
JOMPAN, Dumitru (autor) Domnosie Străncioni, Cimpoierul-Păpușar din Cornișor (Banat) 117-141 română
MIHĂILESCU, Nicolae (autor) Luță Ioviță - "Barbu Lăutaru" al Banatului 143-158 română
DAICOVICIU, Hadrian (autor) ContrIbuția lui Constantin Daicoviciu la cunoașterea istoriei și civilizației dacilor 159-167 română
POP, Constantin (autor) Profesorul Constantin Daicoviciu și istoria traiană a Daciei 169-172 română
ROGOZEA, Petru (autor) Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (III) 173-198 română
KALMAR, Zoia (autor), OPRINESCU, Adriana (autor) Descoperiri Baden-Coțofeni în Banat 199-209 română
PETRESCU, Sorin (autor) Descoperirile din epoca bronzului de la Ictar Budinț (com. Topolovățul Mare, jud. Timiș) 211-217 română
BĂLĂNESCU, Dana (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Monede romane din colecția Muzeului județean de Etnografie și Istorie Locală Caransebeș 219-225 română
ARDEVAN, Radu (autor) Gema romană de la Gherla 227-231 română
STOICULESCU, Cristian (autor) Un rezumat de informare asupra valorii documentare a columnei traiane sub raport forestier 233-239 română
BENEA, Doina (autor) Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV 241-257 română
BEJAN, Adrian (autor) Contribuții las cunoașterea culturii materiale din Sud-Vestul României în sec. VIII-X. Așezarea de la Remetea Mare - "Gomila lui Pituț" 259-269 română
HAȚEGAN, Ioan (autor) Cnezii bănățeni și lupta antiotomană în primele decenii ale veacului al XV-lea 271-272 română
TRÂPCEA, Theodor (autor) Contribuții inedite privind lupta antiotomană în Banat 1594-1597 273-278 română
ARDELEANU, Virginia (autor) Personalități din Caransebeș, contemporane cu Mihai Viteazul 279-282 română
BONA, Petru (autor) Un precursor al grănicerilor români bănățeni - Petru Vancea (1703-1776) 283-286 română
POPESCU, Viorel (autor) Lupta maselor populare din Caraș-Severin împotriva exploatării, pentru libertăți democratice și revendicări politice și economice (1900-1917) 287-296 română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș intre anii 1921-1928 297-301 română
ROȘU, Liliana (autor) Intervenții în arhitectura centrului istoric din Timișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 303-313 română
BORUGĂ, Elena (autor) Din corespondența lui Traian Vuia cu Caius Brediceanu 315-323 română
GROZA, Liviu (autor) Participarea regimentului 96 infanterie din Caransebeș la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 325-329 română
BONA, Petru (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor), POPESCU, Viorel (autor) Considerente privind organizarea expoziției de bază a Muzeului de Etnografie a județului Caraș-Severin 331-339 română
POPESCU, Viorel (autor) Două construcții țărănești din comuna Marga (județul Caraș-Severin) 341-349 română
Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (III) 351-353 română
BOGDAN, Ioana (autor) Program pentru o cercetare sistematică a rețelei rutiere a Daciei Romane 355-359 română
BONA, Petru (autor) Mențiuni despre Caransebeș și personalitățile sale culturale în lucrări latine și franceze din secolelele XVI-XVIII (I) 361-363 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Alexandru Lapedatu (1876-1950) și contemporanii săi 365-411 română
MIHAT, Lenuța (autor) Restaurarea unor urcioare romane descoperite la Tibiscum 413-418 română
TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Analiza marterialului faunistic provenit din așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche "Rît" (județul Caraș-Severin) 419-428 română
GUMĂ, Nicoleta (autor) Portul popular de sărbătoare din România - Secoșan Elena, Petrescu Paul 429-430 română
GUMĂ, Nicoleta (autor) Zona etnografică Făget - Blaj V., Grigorescu E. 430-432 română
BONA, Petru (autor) Izvoarele răscoalei lui Horea - Pascu Șt. 433-434 română
BONA, Petru (autor) România și marea victorie, 23 August - 12 Mai 1945 - Ceaușescu I., Tucă F., Ionescu M., Duțu Al. 434-435 română