Pilda bunilor Domni din trecut față de școala românească, 1914