Biblioteca Domnească a Mavrocordaților: contribuții la istoricul ei, 1940