Arta cositorului transilvănean de la Renaștere la Baroc, secolele al XVI-lea - XVIII-lea (catalog de expoziție), 2012