Monumentul, 2017, Lucrările Simpozionului Național MONUMENTUL - Tradiție și Viitor - Ediția a XVIII-a, Iași, 2016