Criterii căutate

  • An de publicare: 1972

Sumarul căutării

  • 1064 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1972 Acta Musei Napocensis, IX Republica noastră la 25 ani V-VIII română
1972 Acta Musei Napocensis, IX Cuprins IX-XII română, engleză, franceză, germană
1972 Acta Musei Napocensis, IX PASCU, Ștefan (autor) Avram Iancu 1-4 română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VLASSA, Nicolae (autor) Cea mai veche fază a complexului cultural Starčevo-Criș în România (I) Studii şi Materiale 7-28 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX RUSU, Mircea (autor) Considerații asupra metalurgiei aurului din Transilvania în Bronz D și Hallstatt A Studii şi Materiale 29-61 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX VASILIEV, Valentin (autor) Das skythische Gräberfeld von Blaj. Die Beziehungen von Grabbeigaben und -bräuchen zu den skythischen Gräberfeldern des nördlichen Schwarzmeergebiets Studii şi Materiale 65-99 germană
1972 Acta Musei Napocensis, IX VACZY, C. (autor) Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius (partea IV) Studii şi Materiale 107-117 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX GLODARIU, Ioan (autor) Așezarea dacică și daco-romană de la Slimnic Studii şi Materiale 119-129 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX MITROFAN, Ioan (autor) Așezări ale populației autohtone în Dacia Superioară Studii şi Materiale 141-162 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX HOREDT, K. (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Al doilea mormânt princiar de la Apahida (D. Protase: partea I) Studii şi Materiale 163-177 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX GYULAI, Paul (autor) Izvoarele și istoriografia privind tehnica și organizarea militară în Europa Centrală și Transilvania (sec. XVI-XVII) Studii şi Materiale 179-194 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX URSUȚIU, L. (autor) Foruri de judecată, judecăți, gloabe pe domeniul Gurghiu între anii 1652-1715 Studii şi Materiale 195-203 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX BOTEZAN, Liviu (autor) Dijme iobăgești din comitatele Transilvaniei în perioada 1785-1820 Studii şi Materiale 205-214 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX SUCIU, Dumitru (autor) Lupta parlamentară a lui Ilie Măcelariu în dieta de încoronare de la Pesta (iunie 1867 - decembrie 1868) Studii şi Materiale 215-228 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX VAJDA, Ludovic (autor) Capitalul străin în industria minieră și metalurgică a Transilvaniei (1867-1900) Studii şi Materiale 229-254 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX CORDOȘ, Nicolae (autor) Memorandul naționalităților (1892-1899) Studii şi Materiale 255-276 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX GLODARIU, Ioan (autor) Un moment din viața „Astrei”: modificarea statutelor (1897) Studii şi Materiale 277-287 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX PROTOPOPESCU, George (autor) Planul de campanie al M.C.G. român pentru Primul Război Mondial Studii şi Materiale 289-313 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX SIMION, A. (autor) Mișcarea grevistă a muncitorilor din industria metalurgică în anii 1923-1928 Studii şi Materiale 315-325 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX BODEA, Gheorghe (autor) Acțiuni revoluționare ale tineretului din Cluj în frunte cu uteciștii, în anii 1929-1933 Studii şi Materiale 327-340 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX BUNTA, Petru (autor), ȚUȚUI, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român după Conferința Națională. Victoria Partidelor Democratice în alegerile din 1946 Studii şi Materiale 341-364 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX VLASSA, Nicolae (autor) Zona balcano-asiatică și Transilvania. Răspuns unei note polemice Note şi discuţii 367-373 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX STOICOVICI, Eugen (autor), STOICOVICI, Florica (autor) Monedele de argint dacice și specificul lor chimic și metalografic Note şi discuţii 375-382 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX HOPÎRTEAN, A. (autor), MILEA, M. (autor), WINKLER, Iudita (autor) Monede antice descoperite în Transilvania și Dobrogea Note şi discuţii 383-384 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX STANCA, S. (autor) Descoperiri arheologice și numismatice la Petroșeni Note şi discuţii 385-386 română
1972 Acta Musei Napocensis, IX FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la problema Limesului de vest al Daciei (II) Note şi discuţii 387-411 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX GUDEA, Nicolae (autor) Inscripții și ștampile tegulare din castrul roman de la Bologa Note şi discuţii 413-437 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX POPA, R. (autor) Săpături într-o villa rustica de lângă Hațeg Note şi discuţii 439-461 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX PISO, Ioan (autor) Publius Furius Saturninus Note şi discuţii 463-480 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX PEPELEA, V. (autor), PISO, Ioan (autor) Două piese romane din Botorca (Târnăveni) Note şi discuţii 473-476 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX BĂRBULESCU, M. (autor), ZILEA, Z. (autor) Capiteluri romane din Potaissa Note şi discuţii 477-495 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX JUDE, M.M. (autor) Monumente funerare de la Potaissa Note şi discuţii 497-501 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX ALEDEA, Ioan (autor), MOGA, V. (autor), POP, Constantin (autor) Noi medalioane funerare lucrate aparte din Dacia Superioară Note şi discuţii 503-523 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX PROTASE, Dumitru (autor) Zur Chronologie und ethisch-kulturellen Deutung des Friedholes von Soporul de Câmpie (Siebenburgen) Note şi discuţii 525-532 germană (rezumat în română)
1972 Acta Musei Napocensis, IX BELU, S. (autor), GOLDENBERG, S. (autor) Registrul producției și comerțului cu postav de la Brașov din 1576-1582 Note şi discuţii 533-545 germană
1972 Acta Musei Napocensis, IX PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Sălajul în sec. XVI-XVII, în documentele oficiului tricesimal clujean Note şi discuţii 547-553 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX MATEI, Ștefan (autor), UZUM, I. (autor) Date noi asupra bisericii și fortificației de la Ilidia Note şi discuţii 555-564 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX POP, Viorica (autor) Informații documentare despre unele frământări sociale în anul 1762 Note şi discuţii 565-569 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX PORUMB, Marius (autor) Zugravii icoanelor "Paraclisului Nou" din Șcheii Brașovului Note şi discuţii 571-585 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX JAKO, S. (autor) Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803 (III) Note şi discuţii 587-602 germană
1972 Acta Musei Napocensis, IX IZSAK, S. (autor) Antecedentele organizatorice ale înființării Spitalului Public din Cluj (1818) și dezvoltarea ulterioară a acestei instituții Note şi discuţii 603-617 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX POLVEREJAN, Ș. (autor), TEODOR, P. (autor) Disertația despre școli a lui George Barițiu (1835) Note şi discuţii 619-633 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX NEAMȚU, Gelu (autor) Tirajul, cititorii și situația financiară a ziarului „Federațiunea” (1868-18676) Note şi discuţii 635-646 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX NEAMȚU, Alexandru (autor) Preocupări de medicină veterinară în activitatea doctorului Vasile Popp Note şi discuţii 647-662 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX KOVACS, Iosif (autor) Monografiile sătești din Transilvania la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX Note şi discuţii 663-667 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX KORODI, I. (autor) Noi rezultate ale utilizării materialelor plastice în restaurarea unor piese metalice Note şi discuţii 669-684 română (rezumat în engleză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX Prescurtări bibliografice 685-689 română
1972 Acta Musei Napocensis, IX Erată 691-691 română
1972 Aluta KISGYORGY, Zoltan (autor) Adatok a Viviparu-nem ismeretehez .3-12 maghiară
1972 Aluta KOVACS, Alexandru (autor), SAMSON, Petre (autor) Note sur les mammiferes du Villafranchien inferieur du Bassin de Tîrgu Secuiesc (Depression de Brașov, Roumanie) 13-22 franceză
1972 Aluta RĂDULESCU, Costin (autor) Sur la presence du spermophile (Citellus citellus L.) et du hamster (Cricetus cricetus L.) dans les depots wurmiens du Bassin de Sfîntu-Gheorghe (Depresion de Brașov) 23-26 franceză
1972 Aluta KRISTO, Andrei (autor) Date cu privire la evoluția reșelei hidrografice a Oltului superior în Depresiunea Ciucului 27-40 română
1972 Aluta KALMAN, Laszlo (autor) Noi contribuții la cunoșterea macromicetelor din R.S. România 41-60 română
1972 Aluta RACZ, Elisabeta (autor), RACZ, Gabriel (autor) Erdovidek floraja Benko Jozsef (1740-1814) kezirataiban 61-69 maghiară
1972 Aluta KOVACS, Andrei (autor) Flora vasculară din îmrejurimile orașului Tg. Secuiesc (județul Covasna) 71-103 română
1972 Aluta CĂPUȘE, Iosif (autor), KOVACS, Sandor (autor) Reprezentanții superfamiliei Pyraloidea din colecția L. Dioszeghy de la Muzeul Sf. Gheorghe 105-116 română
1972 Aluta KOVACS, Alexandru (autor) A spsiszentgyorgyi muzeum termestetrajzi osztakya 117-126 maghiară
1972 Aluta KONYA, Adam (autor) Kovaszna megye eghajlati jellemzese 127-136 maghiară
1972 Aluta FORIS, Pal (autor) Adatok ay erdelyi ferykepezes tortenetehez 137-153 maghiară
1972 Aluta KOCSIS, Lajos (autor) Cercetări asupra materialului antropologic cu leziuni stomatologice din feudalismului timpuriu descoperite în județul Covasna 155-161 română
1972 Aluta KOCSIS, Lajos (autor) A dento-maxillaris , vagy ragoszervek betegsegeinek nyiomai regeszeti asatasi leletanyagban 163-169 română
1972 Aluta LUDMANN, Toma (autor), SZOCS, Huba (autor) Despre noțiunile de sensibilitate și precizie 171-178 română
1972 Aluta AIRINEI, Ștefan (autor), PRICĂJAN, Artemiu (autor) Corelații între structura geologică profundă și aureola mofetică din județul Covasna cu privire la zonele de apariție a apelor minerale carbogazoase 181-193 română
1972 Aluta HARKO, Iosif (autor) Fluctuația debitului de apă în raport cu variația precipitațiilor la izvoarele de ape minerale de la stațiunile Malnaș-Băi și Bodoc din județul Covasna 195-207 română
1972 Aluta TOVISSI, Iosif (autor) Contribuții biostratigrafice la vîrsta erupțiilor de bayalt din regiunea comunei Hoghiz (Perșanii Centrali-Vestici) 209-218 română
1972 Aluta PERJESSY, Iuliu (autor) Fenomene postvulcanice din Valea Pîrîului Șugaș 219-224 română
1972 Aluta IANCU, MIHAI (autor) Masivul Bodoc - Considerații geomorfologice 225-231 română
1972 Aluta IANCU, MIHAI (autor), IELENICZ, Mihai (autor) Munții și depresiunea Întorsura Buzăului - Contribuții la studiul geomorfologic 233-240 română
1972 Aluta KRISTO, Andrei (autor) Unele probleme privind delimitarea și denumirea unităților de relief din depresiunile intracarpatice ale Oltului superior 241-247 română
1972 Aluta TOVISSI, Iosif (autor) Schimbările albiei Oltului la extremitatea de sud a Munților Baraoltului 249-259 română
1972 Aluta MIHAI, Elena (autor), TEODOREANU, Elena (autor) Frecvența inversiunilor de temperatură în Depresiunea Tg. Secuiesc 261-269 română
1972 Aluta BINDER, Pavel (autor) Date geografico-istorice referitoare la pasurile și plaiurile transcarpatice din județul Covasna 271-282 română
1972 Aluta CSORJA, Elisabeta (autor) Însemnări privind populația orașului Covasna 283-288 română
1972 Aluta GAZDA, Laszlo (autor) A sepsiszenzgyorgyi "Olt" textilgyar munkaeroelltasanak nehany problemaja 289-303 maghiară
1972 Aluta KISGYORGY, Zoltan (autor) Evoluția exploatărilor de lignit în bazinul Baraolt 305-315 română
1972 Aluta TEMPFLI, Maria (autor) A korszeru ellenorzes nehany problemaja 317-328 maghiară
1972 Aluta KONYA, Adam (autor) Kovaszna megye idegenforgalmi ovezetei 329-334 maghiară
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) O nouă unitate supratectonică : Pînza Rucăr-Dîmbovicioara ŞTIINŢELE NATURII 9-14 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie BĂCANU, I. (autor), COTEȚ, P. (autor), MACAROVICI, Neculai (autor) Scurte observații geologico-geomorfologiice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș-Schitu Golești ŞTIINŢELE NATURII 17-23 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la studiul algelor ca organisme pioniere. I. ŞTIINŢELE NATURII 33-40 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la cunoașterea algelor din bălțile ostroavelor Dunării de la Islaz. II. ŞTIINŢELE NATURII 41-58 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea speciilor de Septoria Fr. din micoflora Masivului Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 59-67 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea speciilor de Phyllosticta Pers. din micoflora Masivului Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 69-75 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea fam. Fabroniaceae din brioflora României ŞTIINŢELE NATURII 77-86 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie CREMENESCU, Gheorghe (autor), GIOSANU, M. (autor), HERA, Cristian (autor), STANCU, R. (autor), VĂLUȚĂ, Gheorghe (autor) Rezultate experimentale cu diferite forme de îngrășăminte cu azot lichid la grâu și porumb pe solul podzolic de la Albota-Argeș ŞTIINŢELE NATURII 87-93 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie FALCĂ, Marin (autor) Specii de proture din Rezervația științifică a Parcului Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 95-99 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie FALCĂ, Marin (autor) Considerații asupra structurii numerice a colembolelor din litiera rezervației științifice a Parcului Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 101-107 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie CANTOREANU, Margareta (autor) Studii sistematice asupra insectelor Homoptera Auchenorryncha din bazinul râului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 109-115 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie MENCINICOPSCHI, Mariana (autor), NEACȘU, P. (autor) Contribuții asupra cunoașterii faunei de Diptere galicole (Fam. Cecidomyiidae) din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 117-125 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie CANTOREANU, Margareta (autor) Cercetări asupra nutriției și relațiilor trofice la cicadine (Horn. Auchen) ŞTIINŢELE NATURII 127-131 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie BOLDOR, Ștefania (autor) Cercetări asupra raportului nuneric între sexe la unele populații de bibani (Perca Fluviatlis L, ord. Perciformes) din apele României ŞTIINŢELE NATURII 133-140 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei râului Argeșel din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 141-148 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea ihtiofaunei râului Bratia din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 149-157 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie BOLDOR, Ștefania (autor) Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării ŞTIINŢELE NATURII 159-166 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie VASILIU, George (autor) Contribuții la cunoașterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din bazinul râului Dîmbovița ŞTIINŢELE NATURII 167-169 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie MEȘTER, R. (autor), SCRIPCARIU, D. (autor), TORCEA, Ștefan (autor) Contribuții ia studiul electroforetic al unor enzime glicolitice din eritrocitele de Mesocricetus auratus, M. Newtoni, M. Branti și Spalax leucodon ŞTIINŢELE NATURII 171-178 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie LINGNER, Dagmar (autor) Unele aspecte cibernetice ale neurosecreției. II. (Amplificarea) ŞTIINŢELE NATURII 179-184 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie MEȘTER, R. (autor), NAUM, A. (autor), SCRIPCARIU, D. (autor), TESIO, C. (autor) Modificări ale tabloului izoenzimatic al unor oxidaze din omogenatele totale de Drosophila melanogaster cu rezistență la DDT provocată experimental ŞTIINŢELE NATURII 185-193 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie LINGNER, Dagmar (autor) Sistemul neurosecretor caudal la Aspius aspius aspius L. 1758 ŞTIINŢELE NATURII 195-204 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie MITREA, Bucur (autor), ROSETTI, Dinu V. (autor) Un tezaur de denari republicani și imperiali de început descoperit la Cetățeni-Mușcel Istorie 203-204 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie CRISTUDOR, M. (autor) Limesul transalutanus Istorie 229-241 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie MÎRȚU, Flaminiu (autor) Originea argeșeană a lui Iancu de Hunedoara, în lumina reconsiderării critice și exhaustive a cronicii lui Bonfinius Istorie 243-251 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor), VASILESCU, Veronica (autor) Un document necunoscut de la Mihnea Turcitul, domnul Țării Românești Istorie 253-258 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie CHIHAIA, P. (autor) Procesul moșiei Flăminzești de lângă Curtea de Argeș Istorie 259-270 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu Istorie 271-275 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie LIGOR, Alexandru (autor), ȘTEFĂNESCU, L. (autor) In legătură cu plecarea lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște Istorie 277-284 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie DINU, C (autor) Din istoricul unui vechi sat de moșneni - Suslănești Istorie 285-292 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie BRANIȘTE, Marin (autor) Un document necunoscut de la Radu Mihnea, domnul Țării Românești (1615) Istorie 293-300 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism Istorie 301-308 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie CRUCEANĂ, Ion (autor) Drumuri comerciale de pământ și toponimele lor în zona de sus a județului Argeș Istorie 309-314 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie DUMITRESCU, C. (autor) Invățămîntul sătesc în județul Argeș (1838-1848) Istorie 315-336 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie NOVAC, Vasile (autor) Câteva documente inedite din familia Brătianu. I. C. Brătianu - paleograf Istorie 337-341 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie RUSU, Dumitru (autor) Mișcarea muncitorească - factor hotărâtor pentru adoptarea legilor referitoare la munca din România în perioada 1893-1914. Istorie 343-351 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie POPA, Petre (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare Istorie 353-364 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie MOISE, Ion (autor) Câteva toponimice din zona Argeșului Istoria Culturii 365-367 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie DINU, Ion (autor) N. I. Apostolescu - cercetător istoric Istoria Culturii 369-383 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie DIACONESCU, Mihail (autor) Contribuții documentare la biografia lui Gib I. Mihăescu Istoria Culturii 385-398 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ANGHEL, Dumitru (autor) Nicolae Labiș în Argeș Istoria Culturii 399-406 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie MATEESCU, N. (autor) Tezaurul Muzeelor și monumentelor din Argeș, prețios mijloc de informare istorică și educare patriotică a tineretului Muzeografie 407-410 română
1972 Arheologia Moldovei, 1972 Cuprins 3-6 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Lista prescurtărilor română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Tabla de materii 5-24 română, franceză, engleză, germană, rusă
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana (autor), CANTILLI, Maria (autor), redactor responsabil, DACHE, Petre (autor), DUȚU, Aurel (autor), PANAIT, Panait I. (autor), TURCU, Mioara (autor) Cuvânt înainte 25-25 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Președinte al Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Municipiului București, SĂCEANU, Amza (autor) Cuvînt de deschidere Şedinţă festivă la 50 de ani 29-30 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BORCA, Ion (autor) Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 31-31 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 32-32 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ANTONESCU, Iulian (autor) Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare - Cuvînt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 33-33 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX GEORGESCU, Florian (autor) Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 34-35 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DAICOVICIU, Constantin (autor) Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 36-37 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DACHE, Petre (autor) Cinci decenii de activitate a Muzeului de istorie a municipiului București Şedinţă festivă la 50 de ani 39-46 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ROSETTI, Dinu V. (autor) Importanța cercetărilor arheologice bucureștene din perioada 1923-1948 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 51-56 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COMȘA, Eugen (autor) Figurinele antropomorfe descoperite la Dudești Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 57-63 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX TURCU, Mioara (autor) Vestigii getice cercetate în București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 65-72 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX TEODORESCU, Victor (autor) Centre meșteșugărești din sec. V/VI-VII e.n. în București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 73-99 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PANAIT, Panait I. (autor) Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 101-108 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX OLTEANU, Ștefan (autor) Vechi preocupări de reducere a minereului de fier pe teritoriul orașului București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 109-114 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin (autor) Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 115-121 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DEMÉNY, Ludovic (autor) București - centru de tiparniță în sec. al XVI-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 123-128 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIOBANU, Radu Ștefan (autor) Orașul București în politica balcanică a lui Șerban Cantacuzino Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 129-136 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Studiul medicinei la Academia Domnească de la Sfântul Sava Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 137-141 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX SARCEDOȚEANU, Aurelian (autor) Etnografia bucureșteană în sec. al XVIII-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 143-155 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CRISTACHE PANAIT, Ioana (autor) Tipăritura bucureșteană din al XVIII-lea veac în satele transilvănene Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 157-162 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua jumătăți a sec. al XVIII-lea din Câmpia Română Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 163-171 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STAN, Maria (autor) Tineri bucureșteni plecați la studii în străinătate în sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 173-180 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BERINDEI, Dan (autor) Mișcarea revoluționară din 1821 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 181-186 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONAȘCU, Ion (autor) Bucureștii și studenții transilvăneni în străinătate Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 187-197 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 199-203 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX DINU, Cristina (autor), SAVIN, Margareta (autor) Xavier Villacrosse arhitect al Bucureștilor (1837-1855) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 205-211 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX NOVAC, Vasile (autor) Goleștii în istoria Bucureștilor Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 213-222 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX HUMINIC TECLEAN, Maria (autor) Bucureștii și Iașii în lupta pentru Unire (aspecte documentare) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 225-231 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUGA, Dragoș (autor), MOTOMANCEA, Aurelian (autor) Evoluția demografică a orașului București de la Unirea Principatelor Române pană în zile noastre Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 233-237 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONESCU, Ștefan (autor) Structura socială a populației orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 239-245 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNEA, Aurelia (autor) Rolul politic al Bucureștilor în lupta pentru desăvârșirea statului unitar român (1891-1895) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 247-257 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CIACHIR, Nicolae (autor) București - important centru de sprijin al luptei popoarelor din Balcani (1975-1977) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 259-265 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PETRESCU, Aurel (autor) Semnificația recensământului din 1878 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 267-273 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ROMAN, Victoria (autor) Tipografii folosite de mișcarea socialistă din București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 275-284 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COPOIU, Nicolae (autor) Tradițiile Comunei din Paris în organizațiile muncitorești bucureștene până la crearea P.C.R. Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 285-291 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IACOȘ, Ion (autor) Contribuția Clubului muncitorilor din București la afirmarea principiilor de organizare și de luptă a ploretariatului din România în anii 1899-1901 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 293-298 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX KANDEL, Mauriciu (autor) Școli și dascăli în București în primele două decenii ale sec. XX Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COMLOȘAN, Gheorghe (autor) Socialiștii bucureșteni în fruntea luptei pentru făurirea partidului consecvent revoluționar în România (iulie 1919-ianuarie 1920) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 309-315 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX UNC, Gheorghe (autor) Bucureștiul important centru al luptei pentru crearea Partidului Comunist Român (1918-1921) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 317-323 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STĂNESCU, Marin (autor) Opinia publică bucureșteană față de procesul din Dealul Spirii Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 325-330 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MUNTEANU, Nicolae (autor) București - Capitala revoluționară a organizațiilor și luptelor muncitorești (1918-1933) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 331-337 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Activitatea Organizației P.C.R. București oglindită în Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 339-345 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MIHĂILEANU, Alexandru (autor) Urbanistica în concepția P.C.R. (1921-1944) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 347-351 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Orașul București, centrul pivot al mișcării antifasciste din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 353-359 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BABICI, Ion (autor) București - centru al mișcării de solidaritate internațională a proletariatului român (1921-1939) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 361-367 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BENE, Ana (autor) Locul Bucureștilor în cadrul frământărilor politice din România în ajunul celui de al doilea război mondial Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 369-374 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX UDREA, Traian (autor) București - centrul pregătirii și înfăptuirii insurecției antifasciste din august 1944 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 375-381 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX TUȚU, Dumitru (autor) Momente ale nsurecției naționale antifasciste oglindite în documente germane ale vremii Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 383-389 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte din lupta maselor bucureștene pentru instaurarea guvernului revoluționar-demodratic (mitinguri și demonstrații) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 391-398 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Rolul intelectualității bucureștene în propagarea științei și culturii în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 399-403 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȚUȚUI, Gheorghe (autor) Dezvoltarea organizației P.C.R. - București în anii revoluției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 405-411 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX NICOLAE, Ionel (autor) Clasa muncitoare bucureșteană și evoluția ei în anii construcției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 413-419 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX STĂNESCU, Traian (autor) Dezvoltarea orașului București în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 421-429 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin (autor) București, Materiale de istorie și muzeografie, VIII, 1971 Muzeul de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 433-435 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COFAS, Eleonora (autor) Muzeul de istorie a municipiului București 1921- 1971 Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 437-443 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX COJOCĂRESCU, Maria (autor) Medalia și insigna bătute cu prilejul semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 445-447 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MACRII, Rodica (autor) Cronică. Activitate de cercetare, depistare și conservare a patrimoniului muzeistic Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 449-452 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX Manifestări prilejuite de semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 453-453 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I Cuprins română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I BERCIU, Dumitru (autor) Cercetări privind preistoria județului Vâlcea 11-28 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I TUDOR, Dumitru (autor) Câteva probleme ale epocii romane în lumina cercetărilor arheologice de la Buridava 29-36 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian (autor) Originea și condițiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraș Râmnicu-Vâlcea 37-56 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I IONESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea așezămintului medieval Mănăstirea Govora din județul Vâlcea 57-122 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I ȘENDRULESCU, Ion (autor) Aspecte ale răscoalei țăranilor din 1907 în județul Vîlcea 123-130 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I FOCȘA, Gheorghe (autor) Însemnătatea documentelor etnografice și de artă populară din județul Vîlcea 131-160 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I HAMPARTUNIAN, Nubar (autor), PURCĂRESCU, Petre (autor) Note pe marginea unui tezaur monetar din epoca romană, descoperit la Rîureni, județul Vîlcea 161-172 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I HOLTEI, Sever (autor), NANIA, Ion (autor) Depozitul de bronzuri de la Sacoti-Slătioara, județul Vâlcea 173-192 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor), WOLSKI, Wanda (autor) Studiu antropologic al necropolei hallstattiene târzii de la Ferigile 193-268 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I VULPE, Alexandru (autor) Observații privitoare la analiza antropologică a osemintelor incinerate din mormintele hallstattiene de la Ferigile 269-272 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian (autor) Fabrica de hârtie din Râmnicu Vâlcea în secolul al XVII-lea 273- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian (autor) Doua documente privitoare la Mănăstirea Iezerul 291-293 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I BALAȘA, Dumitru (autor), PURCĂRESCU, Petre (autor) Luptele pandurilor și eteriștilor de pe Valea Oltului, 1821 295-320 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Atitudinea învățătorilor satelor față de răscoala din anul 1907 321-329 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I TAMAȘ, Corneliu (autor) Documente privind răscoala țăranilor din 1907 331-227 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I PERȘU, Emil (autor) Două tezaure feudale descoperite în localitățile Verguleasa, județul Olt și Drăgășani, județul Vâlcea 339-394 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru (autor), ROGOCIU, Traian (autor) Anton Pann la Râmnicu Vâlcea 395-400 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru (autor) Două lucrări de Dimitrie Paciurea în colecția Muzeului Județean Vâlcea 401-405 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru (autor) Nașterea Venerei de sculptorul Ion Georgescu 407-409 română (rezumat în franceză)
1972 Carpica, V BORONEANȚ, Vasile (autor) Vasile Pârvan, fondator al școlii românești de arheologie .7-11 română
1972 Carpica, V FLOREA, Vasile (autor) Fundamentarea istoriei ca știință în concepția lui Pârvan 13-24 română
1972 Carpica, V ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan 25-38 română
1972 Carpica, V BITIRI, Maria (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
1972 Carpica, V URSULESCU, Nicolae (autor) Topoarele perforate din cadrul culturii Criș de pe teritoriul României 69-78 română
1972 Carpica, V DUMITRESCU, Vladimir (autor) Încă o dată C 14 pentru cultura Cucuteni 79-81 română
1972 Carpica, V NIȚU, Anton (autor) Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Moldova 83-90 română
1972 Carpica, V CUCOȘ, Ștefan (autor) Noi reprezentări antropomorfe pictate pe ceramica cucuteniană 91-93 română
1972 Carpica, V VATAVU, Mihai (autor) Mormântul „Noua” de la Popricani 95-97 română
1972 Carpica, V BUZILĂ, Aurel (autor), HĂLĂUCESCU, Petronius (autor) Două morminte din secolul al IV-lea e.n. de la Doina-Girov, județul Neamț 99-103 română
1972 Carpica, V TEODOR, Dan (autor) Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatice ale României 105-114 română
1972 Carpica, V MITREA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpați și Siret a Moldovei 115-132 română
1972 Carpica, V SPINEI, Victor (autor) Săpăturile de salvare de la Oltenești 133-141 română
1972 Carpica, V CHIȚESCU, Lucian (autor) Fortificațiile Moldovei până la mijlocul secolului al XV-lea 143-167 română
1972 Carpica, V ANDRONIC, Alexandru (autor) Începuturile vieții urbane la Iași 169-180 română
1972 Carpica, V ARTIMON, Alexandru (autor) Cîteva considerații asupra tezaurului monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Drăgești-Tătărăști (județul Bacău) 181-188 română
1972 Carpica, V MURARIU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile moșiei Fîntînele din ținutul Bacău între 30 septembrie 1803 și 30 septembrie 1804 189-196 română
1972 Carpica, V IRIMESCU, Sevasta (autor), VOICU, Maria (autor) Un moment al aplicării legiurii agrare din anul 1864. Note pe marginea unui document de arhivă din anul 1865 197-200 română
1972 Carpica, V POPOVICI, Georgeta (autor) Spătarul Pavel Cristea – ctitor băcăuan 201-209 română
1972 Carpica, V ZAHARIA, Dumitru (autor) Unele date cu privire la începuturile învățământului în orașul Tîrgu Ocna 211-218 română
1972 Carpica, V NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecaterina (autor) Guvernul P.P. Carp și problema reformei administrative la 1912 219-233 română
1972 Carpica, V EȘANU, Leon (autor) Mișcarea grevistă de la fabrica „Letea” Bacău în anii 1918-1920 235-250 română
1972 Carpica, V SCURTU, Ioan (autor) Lupta partidelor politice în alegerile parlementare din mai-iunie 1920 251-265 română
1972 Carpica, V VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Considerații istorico-geografice asupra economiei depresiunii Dărmănești 267-277 română
1972 Carpica, V ICHIM, Dorinel (autor) Expoziția de artă populară „Colecția Vasile Heisu” – Răcăciuni 279-284 română
1972 Carpica, V CĂPITANU, Viorel (autor) Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
1972 Carpica, V ANDROMIC, Alexandru (autor), MITREA, Ion (autor) Ocerki istorii culturî Moldavii(II-XIV vv.) - Rikman A.E., Rafalovici I.G. 288-291 română
1972 Carpica, V BUJOR, Doina (autor) Curente și tendințe în arta secolului XX - Coutthion Pierre 293-294 română
1972 Centenar Muzeal Orădean Telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român .11- română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIRA, Ioan (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 14- română
1972 Centenar Muzeal Orădean FODOR, Alexandru (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 16- română
1972 Centenar Muzeal Orădean DAICOVICIU, Constantin (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 18- română
1972 Centenar Muzeal Orădean CONSTANTINESCU, Miron (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 19- română
1972 Centenar Muzeal Orădean SZANTO, Ștefan (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 21- română
1972 Centenar Muzeal Orădean ANDRIȚOIU, Alexandru (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 23- română
1972 Centenar Muzeal Orădean BODOR, Gheorghe (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 25- română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever (autor) Centenarul activității muzeale orădene 27- română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIRA, Ioan (autor) Muzeul Țării Crișurilor, locul și rolul său în contextul vieții spirituale a județului Bihor 33-39 română
1972 Centenar Muzeal Orădean HOMER, Radu (autor), ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor), TOMESCU, Gheorghe (autor) Muzeologia în noua etapă de dezvoltare a societății românești 41-45 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Problema specificului în muzeologia istorică 47-53 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel (autor) Precedente muzeistice în viața culturală a românilor bihoreni 55-63 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ORDENTLICH, Ivan (autor) Un secol de activitate expozițională a secției de istorie a muzeului orădean 65-68 română
1972 Centenar Muzeal Orădean TOTH, Suzana (autor) Muzeul orădean și preocupările etnografice între anii 1872-1972 69-75 română
1972 Centenar Muzeal Orădean TOTH, Ioan (autor) Începuturile activității muzeografice din Bihor oglindite în ziarul "Nagyvarad" 77-82 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ROȘU, Letiția (autor) Istoricul primului edificiu stabil al muzeului orădean 83-86 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MAXIM, Virgil (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Muzeul casei naționale a jud. Bihor (1929-1940) 87-83 română
1972 Centenar Muzeal Orădean JURCSAK, Tiberiu (autor) Douăzeci de ani de activitate a secției de științe naturale din muzeul orădean 95-99 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Istoricul cercetărilor arheologice ale muzeului orădean 101-105 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MARINESCU, Ioan (autor) Legăturile științifice ale Muzeului Țării Crișurilor 107-109 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MOZES, Tereza (autor) Principii și metode noi în organizarea științifică a colecției de artă populară 111-120 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DRĂGOI, Livia (autor), RUS, Alexandra (autor) Colecția de artă modernă românească a muzeului Octavian Goga din Ciucea 121-125 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CRIȘAN, Maria (autor) Contribuții la stabilirea principiilor de organizare ale unui muzeu de artă contemporană 127-132 română
1972 Centenar Muzeal Orădean NANASI, Zoltan (autor) Muzeul de istorie al Văii-Ierului (1957-1972) 133-137 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LĂZUREANU, Emil (autor) Colecția etnografică a muzeului sătesc din Beliu 139-143 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DAICOVICIU, Constantin (autor) Istorie, arheologie, filolofie 147-152 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DAICOVICIU, Constantin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor) Development urbain et romanisation dans la province de Dacie 153-160 română
1972 Centenar Muzeal Orădean IGNAT, Doina (autor) Cercetări neolitice în Bihor 161-164 română
1972 Centenar Muzeal Orădean SOROCEANU, Tudor (autor) Așezarea de tip Wietenburg de la Palatca (j. Cluj) 165-172 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LASZLO, Attila (autor) Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KACSO, Carol (autor) Unele date cu privire la cercetările recente din necropola tumulară de la Lăpuș 185-189 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MARGHITAN, Liviu (autor) Considerații cu privire la tezaurelor dacice de argint din vestul și nord-vestul României 191-195 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din sec. IV-V e.n. în județul Bihor 197-207 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COMȘA, Maria (autor) Unele date privind regiunile din nord-vestul României în secolele V-IX 209-213 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POPA, Radu (autor) Valea Bistrei în secolele XIII-XIV. Cercetări documentare și arheologice în Nordul Bihorului 215-219 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POPA, Dan (autor), VLĂDESCU, Cristian (autor) Coifuri de paradă din secolul al XVI-lea în colecția muzeului Peles 221-229 română
1972 Centenar Muzeal Orădean EDROIU, Nicolae (autor) Cultura scrisă românească în Bihor în sec. XVII 231-236 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILEA, Ana (autor) Obligațiile în muncă pe domeniul capitlului în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 237-243 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Nord vestul României în secolului al XVIII-lea 245-251 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POP, Viorica (autor) Din preocupările iluministe ale doctorului Ioan Pitariu Molnar 253-261 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘORA, Gheorghe (autor) Contribuții la istoria teatrului românesc: teatrul de la Oravița 263-286 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BONA, Petru (autor), DAN, Mihail (autor) Mișcări și frămîntări țărănești în Bihor la sfîrșitul secolului al XVII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea 287-293 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ANDEA, Avram (autor) Libertatea națională în concepția lui Simion Bărnuțiu 295-302 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DRECIN, Mihai (autor) "Revista Economică", primul periodic financiar-bancar și comercial al romanilor din Transilvania 303-309 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIRA, Ioan (autor) Aspecte din activitatea culturală progresistă a bihorenilor N. Jiga, E. Gojdu, Al Roman și I. Vulcan 311-316 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel (autor) Contribuții documentare la istoria învățămîntului românesc din Bihor în ultimele două decenii ale veacului al XIX-lea 317-345 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POPA, Mircea (autor) Din activitatea lui I.C. Drăgescu în Italia 347-356 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GOLBAN, Ioan (autor) Cu privire la începuturile mișcării muncitorești din Bihor 357-362 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MIERLUȚIU, Ioan (autor) Instituții de credit din Oradea 363-367 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GLODARIU, Eugenia (autor) Schimbări survenite în organizarea "Astrei" (1895-1897) 369-373 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BROINAȘ, Aurica (autor) Contribuții la cunoașterea activității socialiștilor bihoreni în perioada 1900-1914 375-382 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CORNEA, Lucia (autor) Aspecte noi privind jubileul din 1904 al revistei "Familia" 383-390 română
1972 Centenar Muzeal Orădean VESA, Vasile (autor) Ecoul creării episcopiei de Hasjdudorogh în unele cercuri politice și diplomatice europene 391-396 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KOROSI, Ștefan (autor) O revistă orădeană de orientare comunistă "Szabad Szo" 397-404 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MARINESCU, Ioan (autor) Aspecte ale crizei economice din 1929-1933 în orașul Oradea 405-423 română
1972 Centenar Muzeal Orădean NAZADT, Octavian (autor) Aspecte privind lupta maselor populare din județul Bihor pentru cucerirea puterii în perioada 23 August 1944 - Aprilie 1945 425-431 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DELIMAN, Ecaterina (autor) Acțiunea factorilor psihosociali asupras întăririi unității și frăției dintre oamenii muncii români și cei aparțănînd nașionalităților conlocuitoare 433-436 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MORGOVAN, Mihai (autor) Activitatea ideologică și semnificația sa istorică pentru prezentul și viitorul Bihorului 437-441 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUNĂRE, Nicolae (autor) Cămașa tradițională în portul românilor din nord-vestul Transilvaniei 445-450 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GODEA, Ioan (autor) Cîteva probleme de etnografie în revista "Familia" (1865-1900) 451-458 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MUREȘANU, Pompei (autor) O inițiativă interesantă de acum trei sferturi de veac 459-464 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BOCȘE, Maria (autor) Cărbunăritul în Bihor (Valea superioară a Crișului Negru) 465-473 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAVEL, Emilia (autor) Ornamentica cojoacelor moldovenești și unele motive străvechi întîlnite și pe cojoacele din nord-vestul Transilvaniei 475-485 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GUI, Iosif (autor) Angela Selagean Butean și preocupările ei în legătură cu arta populară în Bihor 487-515 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BRADU, Ion (autor) Probleme de artă populară în fondul tradițional de publicații al Bibliotecii Municipale Oradea 517-520 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GODEA, Ioan (autor), LUNGESCU, Olivia (autor) Interiorul țărănesc din Valea Crișului Alb 521-526 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘOVREA, Iuliana (autor) Modalități de mascare în Bihor 527-529 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRAUR, Tiberiu (autor) Semnificații arhaice ale unor podoabe de nuntă de pe Valea Crișului Negru - Bihor 531-533 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Elena (autor) Sumănăritul în Depresiunea Beiușului 535-540 română
1972 Centenar Muzeal Orădean SASU, Ecaterina (autor) Cetăți în stilul renașterii din Țara Crișurilor 543-551 română
1972 Centenar Muzeal Orădean AVRAM, Alexandru (autor) Maeștri ai gravurii în colecția Muzeului Țării Crișurilor - Oradea 553-556 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Marica (autor) Contribuții la cunoașterea xilogravurilor populare românești din Transilvania 557-561 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘORBAN, Raoul (autor) Simion Hollosy (Corbul) 1857-1918 întemeietorul coloniei de artă de la Baia Mare 563-571 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un pictor transilvănean: Flaviu C. Domșa (1878-1932) 573-580 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CRIȘAN, Gabriela (autor) Artistul cetățean: Leon Alex 581-583 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ARBORE, Grigore (autor), ROȘU-POPESCU, Smaranda (autor) Realism și expresionism în grafica lui Vasile Kazar 585-611 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȚOCA, Mircea (autor) Arhitectura secesiunii din Oradea 613-617 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea (autor) Condițiile geologice ale zăcămintelor de bauxită din Munții Apuseni 623-625 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea (autor) Metalogeneza fierului sedimentar de la Căpuș (județul Cluj) 627-630 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea (autor), PAUCĂ, Mircea (autor) Asupra sistemului de pînze embrionare din Apusenii Centrali 631-635 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CAZIMIR, Radu (autor) Structura generală a Munților Pădurea Craiului 637-646 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Dumitru (autor), ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Munților Pădurea Craiului (Regiunea Remeți - Valea Drăganului) 647-651 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAUCĂ, Mircea (autor) Problema "Etajului Pannonian" 653-657 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MAROSSY, Ana (autor) Date privind istoricul cercetărilor botanice în Bihor 659-666 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FUHN, Ion (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) O țestoasă nouă pentru fauna paleoherpetologică a României : Testudo kalksburgensis Toula, 1896 (Dealul Viilor - Oradea) 667-672 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POLIȘ, Rozalia (autor) Schiță la un istoric al cercetării vertetebratelor din Bihor și regiunile înconjurătoare 673-694 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAINA, Ion (autor) Din istoricul cercetărilor asupra nevertebratelor în Bihor (I) 695-710 română
1972 Centenar Muzeal Orădean EUSEBIU, Ștefan (autor) Ruscus aculeatus L. în vestul țării 711-718 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COSTE, Ioan (autor) Aspecte ale carpino-făgetelor din Sud-Vestul României (Munții Locva - Banat) 719-725 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COSTE, Ioan (autor), COSTE, Liana (autor) Considerații geobotanice asupra asocierii speciei Prunus spinosa L. în două tipuri de stațiuni Vestul României 727-723 română
1972 Centenar Muzeal Orădean EUSEBIU, Ștefan (autor) "Sylva" - Un nou arboretum în vestul țării 735-738 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KISS, Bela (autor) Contribuții la cunoașterea plecopterelor din Munții Apuseni 739-743 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LUPU, Dochița (autor) Noutăți și rarități pentru știința din fauna de moluște a Munților Apuseni 745-748 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KOVATS, Lajos (autor) Situația populației de berze (Ciconia ciconia L.) din Bazinul Crișului Repede în Vara anului 1972 749-770 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAPADOPOL, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea unor aspecte ale fenologiei și dinamicii păsărilor din județele Bihor și Satu Mare 771-781 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BERES, Iosif (autor) Contribuții la cunoașterea unor fenomene ale migrației păsărilor în bazinul superior al Tisei (Depresiunea Maramureșului) 783-790 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel (autor) Cronica aniversării 791-818 română
1972 Centenar Muzeal Orădean Colectivul Muzeului Țării Crișurilor 819-821 română
1972 Cercetări istorice, III ARHIP, I (autor) Coordonatele muzeografiei ieșene în anii socialismului I. Muzeografia istoriei 7-17 română
1972 Cercetări istorice, III IVĂNESCU, D. (autor) Pagini din trecutul muzeografiei ieșene I. Muzeografia istoriei 19-29 română
1972 Cercetări istorice, III URSESCU, Eugenia (autor) Perspective și rezolvări muzeografice în organizarea secției ”Telecomunicații" la Muzeul Politehnic din Iași I. Muzeografia istoriei 31-39 română
1972 Cercetări istorice, III BRUDIU, M. (autor) Paleoliticul superior dintre Carpați și Siret II. Arheologie 41-54 română
1972 Cercetări istorice, III SANIE, Ș. (autor) O camee și o gemă de la Bărboși II. Arheologie 55-58 română
1972 Cercetări istorice, III ILIESCU, Vladimir (autor) Cu privire la data așezării sciților în Dobrogea III. Istorie politică şi social-economică 59-64 română
1972 Cercetări istorice, III MEHMED, A. Mustafa (autor) Despre dreptul de proprietate al supușilor otomani în Moldova și Țara Românească în secolele XV-XVIII III. Istorie politică şi social-economică 65-81 română
1972 Cercetări istorice, III PARADAIS, Claudiu (autor), PARADAISER, Maria (autor) Știri de istorie universală în opera cronicarului Ion Neculce. III. Istorie politică şi social-economică 83-99 română
1972 Cercetări istorice, III CRĂCIUN, Georgeta (autor) Republica română în prima jumătate a secolului al XIX-lea III. Istorie politică şi social-economică 101-110 română
1972 Cercetări istorice, III NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecat. (autor) Breslele de slujitori din Moldova și aplicarea Regulamentului organic III. Istorie politică şi social-economică 111-121 română
1972 Cercetări istorice, III BOICU, L. (autor) Înființarea primului departament al lucrărilor publice în România III. Istorie politică şi social-economică 123-130 română
1972 Cercetări istorice, III ȘOTROPA, Valeriu (autor) Contribuții la studiul aspectelor unitare ale dezvoltării instituțiilor juridice pe teritoriul României III. Istorie politică şi social-economică 133-145 română
1972 Cercetări istorice, III GAIDAGIS, Nicos (autor) Sfîrșitul acțiunii eteriste în Principate III. Istorie politică şi social-economică 147-168 română
1972 Cercetări istorice, III CRISTIAN, V. (autor) Primul proiect al unei reviste românești de istorie III. Istorie politică şi social-economică 165-178 română
1972 Cercetări istorice, III VITCU, D. (autor) Proiect de reorganizare a exploatării Ocnelor Moldovei 1832- 1862 III. Istorie politică şi social-economică 175-193 română
1972 Cercetări istorice, III MÂLCOMETE, P. (autor) Nicolae Iorga și istoria comerțului intern al țărilor române III. Istorie politică şi social-economică 195-205 română
1972 Cercetări istorice, III CLOȘCĂ, C. (autor), HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Societatea lucrătorilor tipografi ”Unirea" din Iași, 1880-1922 III. Istorie politică şi social-economică 207-220 română
1972 Cercetări istorice, III SAIZU, Ion (autor) Relațiile româno-cehoslovace spre sfîrșitul primului război mondial III. Istorie politică şi social-economică 221-238 română
1972 Crisia, II BERINDEI, Ignatie (autor) Crisia - Cuvînt înainte 5-6 română
1972 Crisia, II Cuprins 6 română
1972 Crisia, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Crisia - Cuvînt înainte 7-7 română
1972 Crisia, II DAICOVICIU, Hadrian (autor) Tacitus și războaiele dacice ale lui Traian 9-14 română
1972 Crisia, II ALEXANDRESCU, A. (autor) Mormintele din perioada mai tîrzie a necropolei getice de la Zimnicea (j. Teleorman) 15-27 română
1972 Crisia, II BODOR, A. (autor) Blocurile cu litere grecești din cetățile dacice 27-35 română
1972 Crisia, II WINKLER, I. (autor) Cercetări despre moneda "Koson" 37-43 română
1972 Crisia, II GLODARIU, Ioan (autor) Importuri elenistico-italice în Dacia preromană (sec. II î.n.n. - I e.n) 45-57 română
1972 Crisia, II FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Cetatea dacică de la Odorheiul Secuiesc 59-63 română
1972 Crisia, II BERCIU, I. (autor), MOGA, V. (autor) Contribuția Muzeului de Istorie din Alba-Iulia la cunoașterea culturii dacice 65-78 română
1972 Crisia, II MARINESCU, Florian (autor) Cercetările de la Polovragi (1969-1971) 79-95 română
1972 Crisia, II CĂPITANU, V. (autor), URSACHI, V. (autor) Descoperiri geto-dace în județul Bacău 97-114 română
1972 Crisia, II ROȘU, T. (autor) Așezarea dacică din Dealul Viilor de la Oradea 115-119 română
1972 Crisia, II DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezări fortificate și cetățui dacice în partea de vest a Munților Apuseni 121-148 română
1972 Crisia, II FRUCHTER, E. (autor), MIHĂESCU, G. (autor) Despre necesitatea includerii unui capitol privind cultura spirituală a dacilor în istoria filosofiei din România 149-154 română
1972 Crisia, II SCORPAN, C. (autor) Continuitatea în Dobrogea și problema unității culturii geto-dacice 155-174 română
1972 Crisia, II URSULESCU, Nicolae (autor) Problema continuității în lumina unei interpretări statistice a izvoarelor literare despre Dacia 175-182 română
1972 Crisia, II IONIȚĂ, Ion (autor) Unele probleme privind populația autohtonă din Moldova în secolele II-V e.n. 183-198 română
1972 Crisia, II LAZIN, Gheorghe (autor), NEMETI, I. (autor) Descoperiri dacice din secolele II-IV e.n. În zona Carei 199-213 română
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 MOGOȘANU, Florea (autor) Information générale sur le paléolithique du Banat (Sud-Ouest de la Roumanie) 005-028
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 MATEESCU, Corneliu N. (autor) Der Graben der Niederlassung von Vadastra. Beitrag zum Studium der neolithischen Grabe an der Unteren Donau 029-038
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 COMȘA, Eugen (autor) Quelques problèmes relatifs au complexe neolithique de Radovanu 039-052
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) À propos des influences de la culture Précucuteni sur la culture de Hamangia, à la lumière de quelques découvertes inédites de Dobrogea 053-074
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 POPESCU, Eugenia (autor), VULPE, Alexandru (autor) Contributions à la connaissance de débuts de la culture géto-dacique dans la zone subcarpatique Vâlcea-Arges (La nécropole tumulaire de Tigveni) 075-112
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Un groupe de céramique fabriquée à Istros 113-132
1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Castra Legionis V Macedonicae und Municipium Troesmense