Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului