Criterii căutate

  • An de publicare: 2008

Sumarul căutării

  • 1776 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-11 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 REZACHEVICI, Constantin (autor) A fost Ștefan cel Mare "ales" domn în aprilie 1457? 17-30 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 HRIBAN, Cătălin (autor) Orașul Iași în timpul lui Ștefan cel Mare. O schiță de topografie istorică 31-52 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 JOSANU, Vitalie (autor) Grigore Ureche despre cucerirea Cetății Albe în 1465. Dicșiune sau realitate istorică 53-58 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan (autor) Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. Completarea bibliografie 59-73 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 NIȚU, Florentina (autor) Ponderea podoabelor în cadrul acumulărilor de avere și a zestrei jupînișelor și domnițelor din spațiul românesc în secolele XVI-XVII 74-92 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BOTEZATU, Daniel (autor) Sigiliul Botoșanilor 93-106 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unui material arheozoologic provenit din situl medieval (sec. XIV-XV) de la Radovanu 107-114 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan (autor) Sistemul monetar otoman (1326-1914) și influența sa asupra Țărilor Române. Considerații generale 115-124 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Dorohoiul și locuitorii săi (1774-1864) 127-155 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 GIOSAN, Stela (autor) Scrisori autografe Mihail Kogălniceanu în foncul documentar botoșănean 156-163 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Ceramica tip "Kuty". Arie de răspîndire 164-172 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CAZACU, Maricica (autor), DOHOTARU, Cristina (autor), ENĂȘESCU, Adriana (autor), MEDIAN, Gheorghe (autor) Un document inedit privind activitatea farmaceutică la Botoșani în prima jumătate a secolului al XIX-lea 173-177 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 MEDIAN, Gheorghe (autor) Personalități botoșănene uitate - Iosif Șmelt (1834-1888) 178-182 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CEOBANU, Adria-Bogdan (autor) Problema Basarabiei în contextul războiului de independență 183-189 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BRĂDESCU, Liviu (autor) "Chestiunea" Dunării - O problemă pe agenda clasei politice românești (1878-1888) 190-210 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CERVATIUC, Ștefan (autor) Al XI-lea congres al studenților din România desfășurat la Botoșani în anul 1890 și semnificațiile sale 211-220 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel (autor) Județul Botoșani la ora răscoalei. 100 de ani de la marea răscoală din 1907 (montaj de documente inedite) 221-228 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CHIRICHEȘ, C. (autor), CORNACI, M. (autor), SIMINICEANU, I. (autor) Memoria anului 1907 reflectatră în filatelie și numismatică 229-251 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 FETCU, Ion (autor) 90 de ani de la bătățiile purtate de armata română în vara anului 2917. triunghiul de foc: Mărăști, Mărășești, Oizuz 255-262 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel (autor) Grigore Ignat și Botoșanii. Documente inedite 263-278 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BALANOVICI, Sergiu (autor) Eminent ca militar, comandant și om generalul de corp de armată Nicolae Samsonovici 279-284 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel (autor) Fii ai orașului Dorohoi, combatanți în primul război mondial, în spitalele de campanie conduse de dr. Iacob Iacobovici 285-287 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 MANOLE, Gică (autor) Memoriile segentului Anichitei 288-306 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BUDĂI-DAMASCHIN, Violeta (autor) Momente premergătoare Marii Uniri de la 1918 - reflectate în neamul românesc , cu trimiteri la colecția documentară a casei memoriale Nicolae Iorga Botoșani (col. CMNI BT) 307-329 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 MIHALACHE, Andi (autor) Ars Moriendi. Cultul eroilor 330-345 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 VIȚALARU, Adrian (autor) Nicolae Petrescu-Comnen - diplomat al României interbelice 346-354 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PUȘCAȘU, Mircea (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Un document inedit - încemnările memorialistice ale lui Ion Ion Mihalache 355-378 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel (autor) In memoriam vieți trecute la muzeu sau "opt, doamne și toți opt" 379-381 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII Cuprins română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai (autor) 100 de ani de la nașterea lui Francisc Nistor director întemeietor al Muzeului Maramureșului .11-16 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII TIN, Mikkel (autor) Noel scandinave: Celebration de la nativite ou celebration des morts? 17-40 franceză
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai (autor) L'elevage des moutons dans les Carpates Orientales - Roumamie - Region du Maramureș - quelques attestations de l'sncirnnrzr et des presences contemporaines 41-53 franceză
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII ONOIU, Georgiana (autor) Prestigiul unei străvechi ocupații - păstoritul - reflectat în portul popular 54-62 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII MOVILEANU, Ala (autor) Oieritul voineștenilor - trecut și prezent 63-76 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII FRUNTELATĂ, Ioana-Ruxandra (autor) Reprezentări mitice ale cerbului în colindele românești 76-86 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOANGIU, Gabriela (autor) Masca tradițională romțnească în spațiul etnografic al Olteniei - imaginar simbolic și reprezentări sociale 87-94 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII VEREȘ, Cristian (autor) Ursul în credințele populare 95-102 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII ILIE, Brîndușa (autor) Practici de iarnă ale comunității elene din Brăila 103-108 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII COVACI, Stela (autor) Tradiții populare din zona Țării de Sus a Moldovei în comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani (datini, urari, colinde, teatru popular) 109-118 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII ADRAȘCIUC, Gheorghe (autor), ANDRAȘCIUC, Daniela (autor) Structuri antropologice în cadrul ritualului Ajunului de Crăciun la ucrainieni 119-121 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII STROE, Ion (autor) Specificul obiceiurilor de iarnă din localitatea Vlădești în contextul zonei etnofolclorice Argeș-Muscel 122-171 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII MÎNZALĂ, Maria (autor) Caloianul 172-174 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII VOINA LOZBĂ, Raluca (autor) Pomul vieții 175-177 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOBOCA, Rebeca (autor) Folclorul trecz și prezent. Dinamica folclorului 178-182 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII SOFONEA, Gheorghe (autor) Drăguș, un sat din Țara Făgărașului, vatră folclorică 183-211 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII COLEȘENCO, Mircea (autor) Semn. Semnificație, simbol în tradiția populară (Frășia de cruce, Sărutul păcii, Zile nefaste) 212-217 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII GHERHEȘ, Ilie (autor) Filmul etnografic - de la fidelitatea autenticului la agentul tezaurizator 218-224 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CONSTANTINESCU, Iolanda (autor) Chipul mistic al divinității în Cabala 225-234 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII POP, Gheorghe (autor) ASTRA - "reazim naționalității romane" privind cultura populară 237-241 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOROICA, Ioan (autor) Conferințele învățătorești și Reuniunea învățătorilor români greco-catolici din Maramureș în cea de a doua jumătate a secolului XIX și început de secol XX 242-260 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai (autor), TODINCA, Gheorghe (autor) Mitropolitul Dr. Victor Mihalyi de Apșa fiu al Maramureșului și al Neamului Românesc 261-270 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHINDRIȘ, Ioan (autor) Arhiereii Blajului, militanți pentru emanciparea socială și culturală a poporului român 271-273 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOTOȘ, Ioan (autor) 65 de ani de la deportările evreilor de la Apșa de Jos 274-279 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOTOȘ, Ioan (autor) Românii din Apșa de Jos în gulagurile Siberiei 280-287 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII VEREȘ, Cristian (autor) Repere instorice ale românilor maramureșeni din Transcarpatia 288-297 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII OPRIȘ, Ioan (autor) Traian Bilțiu - Dăncuș și Bluc Nițescu - o familie de artiști 301-309 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII PETROVAI, Ion (autor) Petru Bițiu-Dîncuș (1863-1907) 310-313 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII THIRA, Viorel (autor) Eu cînd scriu pentru băieți semnez Septimiu Popa, iar cînd scriu pentru fete, semnez Adelina Istrate 314-321 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII TARLAPAN, Efim (autor) Doctorul Daniel Ciugureanu, erou și martir al Marii Uniri 322-327 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII HODOR, Nicolaie (autor) Geografie și geografi la Sighetul Marmației 328-349 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai (autor) Tematica Muzeului Arhitecturii Populare Maramureșene (proiect) 353-428 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihaela (autor) Managementul expoziției muzeale 429-434 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CÎLȚIA, Ștefan (autor), OLTEANU, Florentin (autor), SOFONEA, Liviu (autor) Centrul Cultural Constantin Brîncoveanu - Inochentie Micu Klein 435-445 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII IȘTVAN, Dumitru (autor) Cavitățile naturale din Rezervația Pietrosul Rodnei 449-459 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif (autor), BERES, Marta (autor), CHIȘ, Timur (autor), DINICU, George (autor), ILIE, Tivadar (autor), IȘTVAN, Dumitru (autor), POP, Ionică (autor), RADU, Vlad (autor) Zone umede din Munții Lăpușului Ocolul Silvic Strîmbu Băiuț 460-477 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif (autor), CHIȘ, Timur (autor) Herpetofauna sitului Natura 2000 Gutîi-Creasta Cocoșului - jud. Maramureș 478-491 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur (autor) Studiu asupra unei compoziții stomacale la acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina Bremh) în Depresiunea Maramureșului 492-493 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur (autor), MANOLE, Mihail (autor) Semnalări referitoare la hrana de iarnă a huhurezului mic (Strix aluco L.) în Depresiunea Maramureșului 494-497 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BĂNĂDUC, Doru (autor) Socolău River Basin (Vișeu Watershed) ichtiofauna. Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania) 497-506 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII HOTEA, Mercelina (autor), HOTEA, Radu (autor) Caracterizarea faunistică și ecoloică a speciilor de izopode terestre din Parcul "Colonia Pictorilor", Baia Mare 507-514 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BEREȘ, Marta (autor) Ligularia sibirica (L.) Cass. În Maramureș 515-524 română
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 WITTENBERGER, Mihai (autor) Economical life in Noua Culture in the Transilvanian Late Bronze Age .5-46 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 NAGY, Szabolcs (autor), PUPEZĂ, Paul (autor), ROTEA, Mihai (autor), SĂSĂRAN, Luminița (autor), TECAR, Monica (autor), TECAR, Tiberiu (autor) Florești-Polus Center. Preliminary observations 47-88 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 POPESCU, Mariana-Cristina (autor) Pre-Roman Dacia within the trade with thehellenistic and Roman World. Eastern Sigillata B 89-109 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 BOTTEZ, Valentin (autor) Emperor worship in Latin settlements of Lower Moesia (1st-3rd C.A.D.) 111-150 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 PISO, Ioan (autor) L'inscription monumentale de l'entree dans le Forum Vetus de Sarmizegetusa 151-161 franceză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 PISO, Ioan (autor) Note sur le Territorium Arcobadarense 163-166 franceză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 MARCU, Felix (autor), PISO, Ioan (autor) La cohors I Augusta Ituraerum en Dacie 167-176 franceză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 DRÎMBĂREAN, Matei (autor), MOGA, Vasile (autor), PISO, Ioan (autor) L'aigle de la Legio XIII Gemina 177-184 franceză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 ECK, Werner (autor), PANGERI, Andreas (autor) Neue diplome fur die dakischen provinzen 185-210 germană
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 BĂRBULESCU, Mihai (autor), ISAC, Dan (autor) Neue paraderustungen aus Dakien 211-231 germană
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 VARGA, Rada (autor) The peregrine names from Dacia 233-246 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 URECHE, Petru (autor) About the tactics and fighting particularity of the auxiliary infantry in Roman Dacia 247-261 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 CUPCEA, George (autor) Speculatores in Dacia. Missions and careers 263-279 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 ARDEVAN, Radu (autor) Adela Paki (1961-2008) 281-285 franceză
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda (autor) Descoperiri ale grupului Pișcolt în județul Sălaj Preistorie 11-51 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie KACSO, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea bronzului târziu din Nord-Vestul Transilvaniei. Cercetările de la Culciu Mare Preistorie 53-66 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BEJINARIU, Ioan (autor) Descoperiri de bronzuri din Sălaj Preistorie 67-78 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BINDEA, Diana (autor) Materialul paleofaunistic de la Derșida Preistorie 79-112 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BOROȘ, Doina (autor), DUCA, Voicu (autor) Tencuiala pictată din amfiteatrul de la Porolissum (considerații tehnice) Daci şi romani 113-122 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BAJUSZ, Istvan (autor), HEREIN, Matyas (autor), LENKEI, Laszlo (autor), LIPOVICS, Tamas (autor), PETHE, Mihaly (autor) Măsurători arheomagnetice la Porolissum Daci şi romani 123-133 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie GUDEA, Nicolae (autor), TAMBA, Dan (autor) Despre o jumătate de tipar bivalv din bronz pentru turnat fibule prin metoda cerii pierdute Daci şi romani 135-141 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BALACI-CRÎNGUȘ, Mariana (autor), MATEI, Alexandru (autor) Un monument sculptural din Colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău Daci şi romani 143-152 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CUPCEA, George (autor) Immunes and principales at Ulpia Traiana Sarmizegetusa Daci şi romani 153-161 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie TAMBA, Dumitru (autor) 30 de ani de cercetări arheologice sistematice la Porolissum Daci şi romani 163-215 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) Vestigii medievale timpurii de la Marca "Primăria Nouă" (județul Sălaj) Migraţii. Ev mediu timpuriu 219-236 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind organizarea stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea Istorie Medie 239-260 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DIN, Petre (autor) Guvernatorul Transilvaniei Samuel von Brukenthal și răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan din 1784 Istorie Medie 261-269 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BERCEA, Virgil (autor) Cuvânt de întâmpinare la deschiderea simpozionului Simion Bărnuțiu și anul 1848 Simion Bărnuţiu şi anul 1848 273-276 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MUREȘANU, Camil (autor) Adunarea Națională de la Blaj. Relatări în presa vremii Simion Bărnuţiu şi anul 1848 277-283 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie RETEGAN, Simion (autor) Satul de naștere a lui Simion Bărnuțiu la mijlocul secolului al XIX-lea Simion Bărnuţiu şi anul 1848 285-309 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DETEȘAN, Daniela (autor) Între procesul lemenian și revoluția pașoptistă. Rolul lui Simion Bărnuțiu și al generației 1842 Simion Bărnuţiu şi anul 1848 311-320 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BERCEA, Virgil (autor) Un caz de conștiință morală: Simion Bărnuțiu Simion Bărnuţiu şi anul 1848 321-325 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie PĂRĂU, Valer (autor) Câteva considerații privind spiritul patriotic a lui Simion Bărnuțiu Simion Bărnuţiu şi anul 1848 327-332 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POPA, Mircea (autor) O lucrare bărnuțiană despre Mitropolia Blăjeană Simion Bărnuţiu şi anul 1848 333-342 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MANCIULEA, Ștefan (autor) Simion Bărnuțiu și anul 1848 Simion Bărnuţiu şi anul 1848 343-360 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie COSMA, Ela (autor) Simion Bărnuțiu și revoluția românilor de la 1848 în istoriografia maghiară (Spira Gyorgy, Miskolczy Ambrus) Simion Bărnuţiu şi anul 1848 361-367 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie OROS, Ioan (autor) Simion Bărnuțiu (1808-1964) - Repere istoriografice (I) Simion Bărnuţiu şi anul 1848 369-389 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CÎMPEAN, Viorel (autor) Cărturarul Moise Sora Noac în timpul evenimentelor din 1848/1849 Simion Bărnuţiu şi anul 1848 391-407 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CHIȘ FLORIN, Ioan (autor) Remedii și comportamente în timpul epidemiei de holeră din 1830-1931 în Transilvania Istorie Modernă şi Contemporană 411-418 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MUREȘAN, Monica (autor) Fenomenul „căsătoriilor interzise” analizat din prisma impedimentelor matrimoniale la greco-catolici din Transilvania secolului XIX Istorie Modernă şi Contemporană 419-432 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie SCURTU, Costin (autor) Războaiele est-europene și Dobrogea în secolul al XIX-lea Istorie Modernă şi Contemporană 433-447 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie NEGUSTOR, Gheorghe (autor) Cotidian și loisir - petrecerea timpului liber în vremea Marelui Război Istorie Modernă şi Contemporană 449-457 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie SABOU, Mihaela (autor) Documente referitoare la Marea Unire de la 1918 păstrate în fondurile parohiale Istorie Modernă şi Contemporană 459-464 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie HOSSU, Valer (autor) Episcopul Iuliu Hossu în apărarea „părților ungurene” abia unite cu România Istorie Modernă şi Contemporană 465-474 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POP, Marin (autor) Activitatea Partidului Național Român în perioada ianuarie 1919 - aprilie 1920 Istorie Modernă şi Contemporană 475-538 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie GHEORGHE, Lavinia (autor) Armata în activitatea și preocupările "Astrei Dobrogene" 1927-1935 Istorie Modernă şi Contemporană 539-551 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Considerații asupra activității societății „Muncă și Voie Bună” în județul Hunedoara Istorie Modernă şi Contemporană 553-559 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie HOCHHAUSER, Ronald (autor) Catalogul de produse al antrepozitului de ciment și materiale de construcții "Rosenberg Izso" Oradea Istorie Modernă şi Contemporană 561-568 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie ROBOTIN, George-Ciprian (autor) Lupta pentru autonomie a Bisericii Române Unite în anii 1897-1918 Istorie Modernă şi Contemporană 569-573 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Reminiscențe sălăjene Istorie Modernă şi Contemporană 575-581 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BODA, Gherghina (autor) Aspecte ale vieții culturale din Petroșani oglindite în paginile ziarului "Avântul" (1938-1947) Istorie Modernă şi Contemporană 583-591 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POP, Horea (autor), PRIPON, Emanoil (autor) O posibilă provocare pentru muzeografia contemporană românească: valorificarea expozițională a șantierelor arheologice preventive, la solicitarea finanțatorului Restaurare. Conservare 595-610 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MARIANCIUC, Elisabeta (autor) Podoabe din argint aurit. Sec. XVII-XVIII. Restaurare și conservare Restaurare. Conservare 611-618 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie JUGRĂSTAN, Teodora (autor) Restaurarea unei căni medievale din argint aurit Restaurare. Conservare 619-624 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie ARGHIR, George (autor), PETEAN, Ioan (autor), POP DAN, Anastasiu (autor) Tehnologia de realizare a unui element de lorica Restaurare. Conservare 625-631 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie ARGHIR, George (autor), PETEAN, Ioan (autor), POP DAN, Anastasiu (autor) Analize de material pentru un Umbo de scut vandal Restaurare. Conservare 633-638 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CIUREAN, Codin (autor) Formarea rețelei de așezări și evoluția populației jugului intracarpatic ŞTIINŢELE NATURII 641-655 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POP, Călin (autor) Dezvoltarea durabilă în contextul geografic conceptual ŞTIINŢELE NATURII 657-669 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie RUS, Dorin-Ioan (autor) Colecția de științe naturale a gimnaziului evanghelic din Reghinul Săsesc (1865-1915) ŞTIINŢELE NATURII 671-678 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie GREC, Aurica (autor) Județul Sălaj - resurse și mărturii ale dezvoltării durabile ŞTIINŢELE NATURII 679- română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DRUȚA, Monica (autor), ELEKES, Anca (autor), MARCHIȘ, Ioana (autor) Indice bibliografic la Vol. XXI-XXX 695-727 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III LAZAROVICI, Cornelia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Fragmentarea rituală a idolilor și obiectelor de cult în Neolitic și Epoca Crupului .7-15 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III POPUȘOI, Eugenia (autor) Elemente plastice Starceco-Criș regăsite în plastica culturilor precucuteni și Cucuteni 16-24 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III BOGHIAN, Dumitru (autor) Gestică semantică în plastica abtropomorfă a culturii precucuteni. Între tradiție și inovare 25-43 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III URSULESCU, Nicolae (autor) Observații privind condițiile de descoperire a plasticii antropomorfe precucuteni în așezarea de la Isaila (jud. Iași) 44-67 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III DIACONESCU, Maria (autor) Elemente noi în plastica antropomorfă de la Vorniceni - Pod Ibăneasa (județul Botoșani) 68-74 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III ISTINA, Lăcrimioara (autor) A copper axe found in the Cucuteni settlement of Fulgeriș (Bacău County) 75-85 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III ANDREESCU, Radian-Romus (autor) Considerații asupra plasticii antropomorfe gumelnițene 86-93 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III DUMITRAȘCU, Valentin (autor), FRÎNCULEASA, Alin (autor), NIȚĂ, Loredana (autor) Descoperiri aparținînd culturii Gumelnița de la Urlați (jud. Prahova) 94-111 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III DIACONU, Vasile (autor) Despre plastica antropomorfă a culturii Noua 112-119 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III IGNAT, Mircea (autor), LASZLO, Attila (autor), MAREȘ, Ion (autor), NICULICI, Bogdan (autor) Plastica zoomorfă și abtropomorfă din așezarea fortificată din prima epocă a fioerului, cultura Gava -Holyhrady, grupul Grăniceri, de la Siret - Dealul Ruina, județul Suceava 120-140 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III ZELETIN, C. (autor) Poetul G. Tutoveanu (1872-1957) figură tutelară a culturii bîrlădene 141-143 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III ILIE, Elena (autor) Ana Aslan, celebritate și memorie locală 144-152 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III BANDAC, Mihai (autor) Nichita Stănescu - Idolul și simbolul unei generații 153-156 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III URSĂCESCU, George (autor) Preotul Vasile C. Ursăcescu (1884-1949), întemeietorul primului muzeu sătesc de antichități din România. Succintă expunere biografică 157-162 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III JOSANU, Rocsana (autor) Ion Creangă, între mercantilism și valorificare culturală 163-165 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III RASCANU-GRAMATICU, Oltea (autor) Corneliu Moldovanu și boema bîrlădeană 166-171 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III BUTNARU, Alina (autor) Vasile Pîrvan - Un adolescent la Bîrlad 172-179 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III CODREA, Vlad (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Date asupra descoperirii de Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) (Proboscidea, Mammalia) de la Roșiești (Vaslui) 180-187 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III GEACU, Sorin (autor) Cerbul lopătar (Dama dama) în județul Olt: Zoogeografie și dinamică populațională 188-198 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III PLAVAN, Gabriel (autor), SILMALSICK, Francisc (autor) The priority of biomonitoring in natural aquatic resources quality management 199-203 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III GHEȚU, Diana (autor) Alpha diversity for Trichoptera species from the superior catchment area of Bistrița River 204-208 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III AONCIOAIE, Carmen (autor) Taxa with special status from the Zăicești Village Area (Botoșani County) 213-216 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III AONCIOAIE, Carmen (autor), PĂSTOREL, Grigore (autor), PLĂVAN, Gabriel (autor) Aquatic and marshy macrophytes in the ecosystem of Lake Chirița (Iași) 217-223 engleză
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie Cuprins 5-7 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie BĂLTEAN, Ion (autor), GLIGOR, Mihai (autor), SĂSĂRAN, Emanoil (autor), TĂMAȘ, Călin (autor) Industria litică cioplită a grupului Foeni de la Alba Iulia - Lumea Nouă. Comportament tehnic, morfologie, preferințe 9-29 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie SPASIC, Milos (autor) Horizontal and vertical communication axis in the Middle and Late Eneolithic 31-44 engleză
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie SAVA, Victor (autor) Situri ale finalului epocii cuprului din Cîmpia de Vest 45-80 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie GOGÎLTAN, Florin (autor) Fortificațiile tell-urilor epocii bronzului din bazinul carpatic. O privire generală 81-100 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie ARDEVAN, Radu (autor) Cu privire la o gemă din colecția Brukenthal 101-105 română (rezumat în franceză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie FLUTUR, Alexandru (autor), RUSCU, Ligia (autor) Eine griechische inschrift auf einem gefass von Berzovia 107-111 germană
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor), TIMOC, Călin (autor) Câteva date despre ceramica descoperită la Foeni-Seliște (jud. Timiș) 113-134 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Nobili și cnezi bănățeni - noi reflecții asupra unor mutații sociale (1350-1450) 135-154 română (rezumat în franceză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Albertus Archidiaconus Themesiensis. Între cele temporale și cele spirituale 155-170 română (rezumat în franceză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie ȚEICU, Dumitru (autor) Notes concernant les debuts du monastaire Saint George de la Vallee de Bîrzava 171-185 franceză
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Întregiri și îndreptări la istoria banilor de Caransebeș și Lugoj (sec. XVI-XVII) 187-198 română (rezumat în germană)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie ȚIGĂU, Dragoș (autor) Familia nobililor Vaida în secolele XVI-XVII 199-220 română (rezumat în germană)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie REININGER, Alice (autor) Wolfgang von Kempelen und die bevolkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. Im Banat (2.teol) 221-270 germană
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie DEMȘEA, Dan (autor) Protopopii Petru Rațiu și Ioan Berceanu în mișcarea națională din Arad (1857-1889) 271-277 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie ARDELEAN, Radu (autor) Istoria presei într-o scrisoare - Valeriu Braniște către Mihail Gașpar 279-288 română (rezumat în franceză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie TOMONI, Dumitru (autor) Contribuții bănățene la Marea Unire 289-299 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie DEHELEANU, Adrian (autor) Organizarea aviației române în primul deceniu interbelic 301-307 română (rezumat în franceză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația minorității germane din județele Caraș și Severin în 1944-1948 309-332 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie FAUR, Antonio (autor) Considerații cu privire la discursurile rostite la Cluj în iunie 1945 și 1946 de către Lucrețiu Pătrățcanu, ministru de justiție 333-341 română (rezumat în franceză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Renașterea unui muzeu. Muzeul Banatului din Timișoara în anul 1950 343-357 română (rezumat în germană)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Ștefan Frecot 359-363 franceză
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie KISS, Hedy (autor) Antimisul grecesc de la 1733 365-379 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie PÎRVULESCU, Dorina (autor) Catalog. Icoane și uși împărătești din Banat 381-413 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie MIKLOSIK, Elena (autor) Portretul de înalt demnitar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Model central și model local în părțile bănățene ale austro-ungariei 415-430 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie BRATU, Lava (autor) Momente din istoria învățămîntului muzical interbelic reflectate în presa timișoreană 431-447 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie PANTAZI, Adriana (autor) Studiu de istoria artei și cronică plastică în publicistica timișoreană interbelică 449-468 română (rezumat în germană)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie ȚEICU, Dumitru (autor) Timișoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din centrul istoric - Drașovean F., Feneșan C., Fluture Al., Szentmiklosi Al., Kopeczny Z., Kiss H., Șeptilici R, Dinu N. 471-472 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Diplome de înnobilare și blazon din Banat (secolele XVI-XVII) 473-477 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel (autor) Brăila, în cele mai vechi fotografii ale orașului (1872) .9-26 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație MOCANU, Emil (autor) Construcția docurilor în portul Brăila 27-53 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație IAVORSCHI, Gheorghe (autor) Oaspeți americani la Brăila în perioada interbelică 55-62 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație VOLCU, Elisabeta (autor), VOLCU, Ion (autor) Cercul cultural și sportiv "Principesa Elena" (1921-1938) 63-69 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație ENACHE, Emanuela-Laura (autor) Valoarea de patrimoniu a lăcașelor de cult din centrul istoric al Brăilei 71-194 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație GANCEV, Veronica (autor) Muzeul Brăilei extinderea secției de artă 195-211 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație ZUB, Alexandru (autor) În jurul unei comemorări la Academiei României 215-219 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație NAUM, Ligia (autor) Gheorghe Naum - 100 de ani de la naștere 221-224 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație BĂDĂRĂ, Doru (autor) De la Macarie la Antim Ivireanul. Misiune și permanențe în istoria tipatului românesc 227-249 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație Declarația adunării solemne închinată aniversării a 90 de ani de la votarea actului Unirii Basarabiei cu România la 25 martie 1918 251-258 română
2008 Analele Brăilei, 9, seria istorie-cultură-civilizație PAPAZU, Monica (autor) Hosovo - granița dintre creștinism și islam 259-284 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 OLARU, MARIAN (autor) Istoricul unui proiect cultural și științific. 15 ani de la înființarea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei 9 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Publicațiile Institutului „Bucovina" 31 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Iraclie Porumbescu, colaborator la „Revista Politică" și traducător din germană 55 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 UNGUREANU, MIHAELA-ȘTEFĂNIȚA (autor) Theaterchroniken in E. R. Neubauers „Bukawina"- Zeitung (II) 61 Germană - Română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 IACOBESCU, Mihai (autor) Iorga și Bucovina (II) 75 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Cronicile izgonirii, cronicile însingurării oamenilor și comunităților din Bucovina 111 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 KOTZIAN, ORTFRIED (autor) Der Einfluss der kommunistischen Ideologie auf die Minderheitenpolitik Rumaniens in der Zeit zwischen 1945 und 1989, dargestellt am Beispiel der deutschen Volksgruppe (Siebenburger Sachsen, Banater Schwaben u. a.) (II) 135 Germană - Română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 PROCOPCIUC, VALERIAN (autor) Din Cartea de Onoare a Mănăstirii Sucevița. Personalități și însemnări 163 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 PURICI, ȘTEFAN (autor) Considerații privind evoluția comunităților românești din Ucraina (1990-2006) 185 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 FILIPCIUC, I. (autor) Axentie Bilețchi-Oprișanu, Din comoara neamului nostru: Nunta în Oprișeni-Bucovina 197 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Karl Denarowski - Descrierea izvoarelor minerale din Bucovina 225 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 TRELEA, SORIN (autor) Monitorizarea ecosistemelor acvatice antropice, ca loc de refugiu pentru păsări 253 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 GHERMAN, ION (autor) Nedreapta înstrăinare a unor teritorii vechi românești în atenția oamenilor de litere și de cultură 261 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Un bucovinean uitat: Radu Negură (1910-1992). Orizonturi vieții și creației sale artistice 271 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 IAȚENCU, Rodica (autor), SCHIPOR, VASILE I. (autor) Filimon Rusu, Amintiri. Oameni și locuri din Țara Fagilor (III) 281 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 BRÂNZĂ, IULIA (autor) Tudor Nandriș: jurnalul unui medic de război 313 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 MAREȘ, Ion (autor) Europa necunoscută - comori din Bucovina. Unbekanntes Europa - Schatze aus der Bukowina, Suceava, Lidana, 2007, 297 p. (Rodica Iațencu) 355 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 SCHIPOR, GHEORGHE (autor) Herghelia Rădăuți sub două stăpâniri, Cuvânt înainte de dr. Ciprian Cârstean, Suceava, Editura Cygnus, 428 p. (Ovidiu Bâtă) 356 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 VALENCIUC, DUMITRU (autor) Arhimandritul mitrofor Pancratie Sidorovici, Suceava, f. ed., 2008, 66 p. + 11 planșe cu fotografii (Vasile I. Schipor) 360 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 2007, 812 p.(Vasile I. Schipor) 362 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 POSTEUCĂ, ION (autor) Stăneștii pe Siret, Cernăuți, Editura Zelena Bukovyna, 2006, 272 p. (Vasile I. Schipor) 370 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 CRĂCIUN, GAVRIL I. (autor) Școala Nr. 1 - „ Vasile Gherasim". Marginea-Suceava. Arc peste timp 1857-2007, Suceava, Editura Lidana, 2007, 227 p. (Iulia Brânză) 373 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 Movileștii. Istorie și spiritualitate românească, vol. 1, „Casa noastră cea movilească", Suceava, Editura Mușatinii, 2006, 327 p.; (Marian Olaru) 375 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 Movileștii. Istorie și spiritualitate românească, vol. 2, Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, Suceava, Editura Mușatinii, 2006, 370 p. (Marian Olaru) 375 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 Movileștii. Istorie și spiritualitate românească, vol. 3, Artă și restaurare, Suceava, Editura Mușatinii, 2007, 233 p. (Marian Olaru) 375 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 „Țara Fagilor". Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, XVI, Cernăuți -Târgu Mureș, 2007, 208 p. (Vasile I. Schipor) 382 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 „Codrul Cosminului", s. n., nr. 13 (23), 2007 (Rodica lațencu) 386 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 A XV-a sesiune anuală, cu participare intemațională, de referate și comunicări știintifice cu tema: Elitele și rezistența anticomunistă din Bucovina, 1945-1989, Rădăuti, 22 noiembrie 2007 (Marian Olaru) 389 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 Alma Mater Sucevensis, Zilele Universității „Ștefan cel Mare", Ediția a VIII-a, Suceava, 14 martie 2008 (Rodica Iațencu) 393 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 Simpozionul științific Tragedia de la Fântâna Albă - 1 aprilie 1941, Hliboca, Regiunea Cemăuți, Ucraina, 30 aprilie 2008 (Marian Olaru) 397 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 BRÂNZĂ, IULIA (autor) Teofil Lianu (1908-1997). O sută de ani de la nașterea sa 399 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Mircea Motrici (1953-2007) 417 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Cernăuți. 28 noiembrie 1918. Unirea Bucovinei cu România 427 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Contribuția academicianului Gheorghe Platon la dezvoltarea cercetării istoriografice românești 435 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) lraclie Porumbescu în Revoluția din 1848 și după aceea 473 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 UNGUREANU, MIHAELA-ȘTEFĂNIȚA (autor) Imaginea românilor din Principatele Unite și Transilvania în ziarul "Bukowina ", Cernăuți (1862-1868) 491 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Elitele bisericilor tradiționale din Bucovina, 1940-1989 513 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 HRENCIUC, Daniel (autor) Frontierele Europei Centrale în perioada interbelică (1919-1939). Identități și vulnerabilități 565 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 BRÂNZĂ, IULIA (autor) Tehnici de confecționare a măștilor comice pentru obiceiurile de iarnă 583 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (IV) 599 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 PURICI, ȘTEFAN (autor) Revista "Iconar" (1935-1938). Considerații 623 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 BRÂNZĂ, IULIA (autor) Tudor Nandriș: Jurnalul unui medic de război (II) 631 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 COVALCIUC, DUMITRU (autor) Oprișeni, un sat la răspântiile istoriei, Cernăuți, Editura Zelena Bucovina, 2008, 444 p. (Vasile I. Schipor) 669 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 VALENCIUC, IOAN-PAUL (autor) " Foaia ordinăciunilor Consistoriului episcopal în trebile scolarie ale Diecesei Bucovinei " - un organ de presă necunoscut, Câmpulung [Moldovenesc]. [Fundația Culturală] Biblioteca "Miorița", 2008, 92 p. (Vasile I. Schipor) 672 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 POPA, ANGHEL (autor) Societatea academică "Arboroasa" din Cernăuți, 1875-1877, Câmpulung Moldovenesc, Editura Fundației Culturale "Alexandru Bogza", 2008, 132 p. (Vasile I. Schipor) 674 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 Expoziția "Cuvântul sfânt pe pământ românesc", Volovăț, 9-21 noiembrie 2008 (D. Valenciuc) 681 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 Cernăuți - 600 (Rodica lațencu) 684 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 IOSIF, VICTOR (autor) Ion Roșea (1908-1933) 691 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 OLARU, Marin (autor) Academicianul Radu Grigorovici (1911-2008) 697 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CÎTEIA, Adriana (autor) Comunicare etică creștină. Încercare de definire .9-13 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Geneza ornamenticii ceramice specifică veacurilor VIII-XI, la Dunărea de Jos 15-27 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă ATANASIU-GĂVAN, Andreea (autor) Factori de risc ai vavigației în Marea Neagră, secolele XIII-XIV 29-37 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BUJDUVEANU, Tănase (autor) Viața religioasă a aromânilor în spațiul otoman (secolele XV-XIX) 39-54 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă GHEORGHE, Mihai (autor) Robia și judecata țiganilor - secolele XVII-XIX 55-65 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) "Marița" - corabia care a întemeiat privilegiul marinei comerciale a Valahiei 69-75 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă ILIE, Adrian (autor) Panairul de la Medgidia 77-86 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Marea Neagră în cuvîntările și scrisorile regelui Carol I 87-93 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă SCURTU, Costin (autor) Bucureștiul în vîltoarea începutul de secol XIX 95-106 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă STĂNCULESCU, Gheorghe (autor) Abraham Irwin Bolton un medic și chirurg englez din Irlanda, stabilit, la 1870, în Constanța (un studiu biografic și genealogic) 107-136 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CORDUNEANU, Dumitru (autor) Dezvoltarea infrastucturii portuare românești în sec. XX 137-143 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă COVACEF, Petre (autor) O aniversare la 100 de ani. Contribuția lui Anghel Saligny la sistematizarea orașului Constanța 145-159 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă MOȘNEAGU, Marian (autor) Contribuția fraților Cotovu la dezvoltarea infrastructurii porturilor maritime românești 161-171 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă RÎȘNOVEANU, Ion (autor) Unele acțiuni ale marinei militare române la campania din anul 1916, oglindite în documente 173-180 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă PĂVĂLOIU, Mariana (autor), SÎRBU, Marian (autor) Contribuția marinei comerciale la primul război mondial 181-186 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă ADĂSCALIȚEI, Oana (autor) Navigația maritimă românească - dificultăți și obiective în primii ani de după primul război mondial (1918-1923) 187-200 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă COMAN, Virgil (autor) Considerații privind meglenoromânii în timpul războiului mondial și în perioada imediat următoare 201-210 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BORDEIU, Puiu (autor) Repere dobrogene ale educației legionare. Tabără legionară de la Carmen Sylva (1935-1937) 211-216 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă ZIDARU, Marian (autor) Acțiunea iridentei ucrainiene în România, în vara anului 1939 217-227 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă GHEORGHE, Lavinia-Dacia (autor) Familia Nicolae Iorga în anii 1940-1941 229-245 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă STAN, Florin (autor) Aspecte privind situația evreilor din județele Constanța și Tulcea, în timpul celui de-al doilea război mondial, reflectată în petițiile unor evrei dobrogeni 247-254 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă TIȚĂ, Magdalena (autor) Relații româno-bulgare în primele două decenii postbelice 255-264 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă OPRIȘ, Petre (autor) Armata română și primele trei protocoale secrete ale organizației tratatului de la Varșovia (1955-1963) 265-287 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă PĂDUREAN, Dominuț (autor) Inițierea de către România, la curtea internațională de justiție de la Haga, a procedurilor vizînd reolvarea diferentului cu Ucraina privind delimitarea zonelor economice exclusive și a platoului continental al celor două țări în Marea Neagră 289-320 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Rolul capitalului străin în dezvoltarea orașului Constanța (1878-1945) 321-334 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă NICOLAE, Constantin (autor) Pagini din istoria Muzeului de la Hîrșova 337-349 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CRUCERU, Florica (autor) Istoricul Muzeului de Scuptură "Ion Jalea" 351-3634 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Un episod cu semnificații tîrzii: Clubul "12 Plus 1" 365-378 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă SUCEVEANU, Simona (autor) Cărți cu dedicație și autograf, în colecții particulare constanțene 379-388 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă NICOLAE, Florentina (autor) Cuvinte românești populare în limba bulgară - Boboc Paraschiva 389-390 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Arheologie medievală română - Panait P., Flaut D. 391-393 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, Magda (autor) Sanctuarele culturii Precucuteni-Cucuteni Arheologie 9-41 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BUZEA, Dan (autor), MATEȘ, Adela (autor) Modele miniaturale de altare descoperite la Olteni -„Cariera de nisip”, Situl B, jud. Covasna Arheologie 41-57 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE GARVĂN, Daniel (autor) Vase rectangulare din așezarea eneolitică de la Poduri -Dealul Ghindaru Arheologie 57-67 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BRIEWIG, Björn (autor), BUZEA, Dan (autor), COTRUȚĂ, Mirela (autor) Arheologie experimentală. Construirea unei instalații de foc (vatră) după modelul celor descoperite la Păuleni Ciuc-Ciomortan "Dâmbul Cetății", jud. Harghita Arheologie 67-79 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE CAVRUC, Valeriu (autor) The Present Stage of the Researches regarding Prehistoric Salt Production in the Carpatho-Danubian Region (Stadiul actual al cercetărilor privind exploatarea preistorică a sării în spațiul Carpato-Dunărean) Arheologie 79-91 engleză
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BUCUR, Eugen (autor), ROMAN, Cristian (autor), TINCU, Sorin (autor) Considerații etno-arheologice privind expoatarea surselor saline din Țara Făgărașului (I) Arheologie 91-101 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE COSTEA, Florea (autor) Un interesant mormânt descoperit la Râșnov-Cetate, județul Brașov Arheologie 101-109 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BUZEA, Dan (autor), CAVRUC, Valeriu (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) O comunitate dacică din sec. IV –III a. Chr. la Olteni, jud. Covasna Arheologie 109-149 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), MIRIȚOIU, Nicolae (autor), SOFICARU, Andrei (autor) Analiza osteologică a mormintelor de incinerație de la Olteni, jud. Covasna Arheologie 149-157 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE FLOREA, Costea (autor) Decorative Motives or Religious Symbols? Attempts to Interpret the Decorations on Dacian Pottery (Part 2) ( Motive decorative sau simboluri religioase? Încercări de interpretare a decorațiilor de pe un vas dacic (partea a 2-a) Arheologie 157-173 engleză
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE FLOREA, Costea (autor) Au produs dacii sticla? Arheologie 173-177 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE DOBOȘ, Alpar (autor), LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei (autor) O fibulă inedită descoperită în raza localității Sic, jud. Cluj Arheologie 177-187 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE SĂSĂRMAN, Mihai (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Einige römische Inschriften und bildhauerische Elemente aus Gherla ( Câteva inscripții și piese sculpturale romane din zona Gherlei) Arheologie 187-201 germană
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE SIBIANU, Victor (autor) Tezaurul monetar roman imperial de la Oituz Arheologie 201-205 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE ROMAN, Cristian (autor), TINCU, Sorin (autor) Cercetări de suprafață în hotarul localității Călan, județul Hunedoara Arheologie 205-227 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE MARC, Dorel (autor) Plutăritul pe afluenții Bistriței - confluență și comunicare interculturală tradițională moldavo-transilvană. Note din cercetările etnografice recente de teren Etnografie 227-237 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE DEAK, Andrea (autor) Mineritul tradițional al sării – o ocupație demult dispărută? Etnografie 237-251 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE SZABO, Arthur (autor) Arealele salifere din valea Gurghiului și mărturii istorico etnografice privind exploatarea sării Etnografie 251-263 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE BUCUR, Nicolae (autor) Fotografia – de la ieri la azi Etnografie 263-279 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE VOINEA, Lidia (autor) Un atelier fotografic. Trei generații de fotografi și imaginile lor etnografice Etnografie 279-289 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE DOBREAN, Doina (autor) Elemente etnografice din localitatea Subcetate, jud. Harghita surprinse în fotografii Etnografie 289-299 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE DOBREAN, Doina (autor) Strigături, doine, amintiri - consemnate de Aurel Dobrean, un țăran din comuna Subcetate, jud. Harghita Etnografie 299-303 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE NICOLAE, Bucur (autor) Simbolistica apei. Apa generatoare de viață, apa generatoare de moarte Etnografie 303-313 română
2008 ANGVSTIA, nr. 12, seria ARHEOLOGIE-ETNOGRAFIE COSTEA, Florea (autor) Scrisoare la redacție. Pe marginea unei ,,comunicări științifice” CRONICA ACTIVITĂŢII 325-327 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor) Invitație la locruri sacre .9-10 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Amintindu-ne de Nicolae Bot. Cu nouă scrisori primite de la el 13-20 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ALAIBA, Ruxandra (autor) In Memoriam Lucia Berdan 21-29 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Pledoarie pentru editatea în volume a studiilor și articolelor lui Ovidiu Bîrlea 30-33 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Pompei (autor) Pasărea neagră 34-36 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Gheorghe Vrabie par lui-meme 37-41 franceză
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BERDAN, Lucia (autor) Rituri de naștere prin foc, apă și pămînt 42-44 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Doi meșteri cu nume de rezonanță în arta populară maramureșeană 47-60 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Cîteva aspecte privind cultura populară din Argeș și Muscel la sfîrșitul secolului al XIX-lea 61-109 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan (autor) Geneza sectoarelor economice sătești și regimul juridic al pămîntului în satele din nord-vestul Transilvaniei (sec. al XIII-lea-anul 1850) 110-124 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTSZEGI, Tekla (autor) Ritul și reprezentarea sărbătorii Vinerea Mare într-o comunitate protestantă din Transilvania 125-132 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian (autor) Fierăria din Hășdate 133-138 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCAN, Anca (autor) Aspecte ale alimentației cotidiene în satul Hășdate, comuna Sălădisla, județul Cluj 139-142 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor), FECHETE, Maria (autor) Ceremonialul nașterii la Giulești-Maramureș 145-161 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PLATON, Elena (autor) Reflexii despre autoritatea etnografică 162-173 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Ceremonialul nunții la Suciul de Jos (Țara Lăpușului) 174-189 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela (autor) Ideea de ursită în mentalitatea populară românească 190-197 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BURGHELE, Camelia (autor) Scenarii magico-ritualice în terapia tradițională individuală și colectivă 198-207 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela (autor) Simbolul între arhaic și folcloric 208-211 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura (autor) Tehnologii agrare românești - practici cu caracter magic 212-221 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PETAC, Silvestru (autor) Cîteva considerații etnocoreologice asupra dansului tradițional din satul Hășdate, județul Cluj 222-230 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PLATON, Elena (autor) Între Muzeul-templu și Muzeul-forum 233-241 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OPRIȘ, Ioan (autor) Romulus Vuia evaluînd etnofgrafia și muzeografia etnografică ungară 242-252 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ALAIBA, Ruxandra (autor) Complexul cultural Cucuteni-Tripolie, cuptoare de ars ceramica 255-274 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia (autor), NANDRIS, John (autor) Etnoarheologia, scopurile teoriilor și metodele de cunoaștere consacrate 275-289 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DAMIAN, Voichița (autor) Casa și gospodăria de la Dezmir 290-300 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BĂDOCAN, Ioana (autor) Cîteva idei despre numerologia sacră 301-319 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DIMA, Cristian (autor) O locuință La Tene. Note etnoarheologice 320-329 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura (autor) Restaurarea unui ștergar de culme din zona Valea Călatei 333-336 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLOREA, Virgiliu (autor) Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative 339-340 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLOREA, Virgiliu (autor) Povești românești în versiunea englezească a unui mare învățat; Dr. M. Gaster 341-358 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor de faună descoperite în situl de la Verbița (cultura Verbicioara, bronzul mijlociu) Arheologie, istorie antică 9-19 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie DUMITRESCU, Ion (autor), MIROIU, Marius (autor) Rezultatele supravegherii arheologice de la Valea Stânii - punctul - Vărzărie" Arheologie, istorie antică 21-37 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie MIHAI, George (autor), NEGRU, Mircea (autor) Raport privind cercetările arheologice de la Romula, compania din anul 2006 Arheologie, istorie antică 39-51 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) De la "Jidova" la "Jidava" și înapoi sau despre avatarurile unui microtoponim arheologic Arheologie, istorie antică 53-68 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie BICA, Ion (autor) Atitudinea împăratului Constantin cel Mare (306-337) față de păgânism Arheologie, istorie antică 69-74 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Orașul Câmpulung și primii Basarabi Istorie medievală 75-79 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Considerații privind raporturile dintre comunitatea catolică și cea ortodoxă din Câmpulung Muscel în secolele XIII-XIV Istorie medievală 81-89 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie OPREA, Radu (autor) Câțiva mari dregători din sfatul domnesc al lui Vlad Țepeș Istorie medievală 91-97 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie REZACHEVICI, Constantin (autor) Matiaș Corvin și înrudirile sale prin alianță cu neamul domesc al lui Basarab I din Țara Românească Istorie medievală 99-106 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie OPREA, Radu (autor) Albu Vistier (cca 1460-1510)și înrudirea sa cu vechile neamuri ale boierilor argeșeni de pe Valea Topologului Istorie medievală 107-114 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie DINA, Teodor (autor) Un manuscris slavon din Biserica Sf. Nicolae" din Piscani, județul Argeș în colecția Mănăstirii Bistrița-Vâlcea Istorie medievală 115-122 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Mănăstirea Argeș în secolul al XVII-lea. Podgoriile și vinăriciul Istorie medievală 123-135 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Mănăstirea Valea (Țițești-Argeș) și influența ei asupra locuitorilor din Piscani, județul Argeș, în perioada 1623-1863 Istorie medievală 137-144 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie CIOFLAN, Teodor (autor), MASCHIO, Romeo (autor), MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae li Sf. Pantelimon din Pitești Istorie medievală 145-164 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie ȚÎNȚĂREANU, Alexandra (autor) Consemnări despre posesiunile funciare și imobiliare ale serdarului Marin Butculescu Istorie medievală 165-172 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie PĂDURARU, Marius (autor) Din trecutul poștei Țării Românești în perioada regulamentară. Înființarea stațiilor de poștă de la Utlueni și Șerboeni, județul Teleorman (iulie-august 1833) Istorie Modernă şi Contemporană 173-190 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Biserici și școli protestante la Pitești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie Modernă şi Contemporană 191-204 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie CHISTOL, Aurelian (autor) Aspecte legate de activitatea lui I.C. Brătianu în fruntea Ministerului Lucrărilor Publice (31 martie 1897 - 30 martie 1899) Istorie Modernă şi Contemporană 205-216 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie GIUGEA, Daniela (autor) Aspecte privind băncile din Câmpulung și relația lor cu orașul în prima jumătate a secolului XX Istorie Modernă şi Contemporană 217-222 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Contracte de arendare încheiate între proprietarii de moșii și arendații din județul Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 223-242 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie PINTILIE, Dan (autor) Societatea de Petrol "Govora" 1921-1944 Istorie Modernă şi Contemporană 242-255 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie MOTREANU, Valentin (autor) Aspecte privind unele lucrări edilitate în Pitești, 1928-1938 Istorie Modernă şi Contemporană 257-264 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie PINTILIE, Dan (autor) Informații privind aprovizionarea populației județului Argeș în perioada 1941-1944 Istorie Modernă şi Contemporană 265-270 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Alegeri episcopale la Argeș în 1941 Istorie Modernă şi Contemporană 271-276 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Generalul de brigadă Georgescu V. Ioan Istorie Modernă şi Contemporană 277-292 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Armata roșie și județul Argeș în anii 1944-1947 Istorie Modernă şi Contemporană 293-304 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie STANCIU, Cezar (autor) În spatele ușilor închise. Dispute româno-maghiare în anii 1957-1961 Istorie Modernă şi Contemporană 305-319 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Nicolae Spătarul Milescu, un diplomat român istoria culturii, personalităţi 321-342 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Din viața tipografului Ștefan Rassidescu, Fârșerotul istoria culturii, personalităţi 343-358 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie CRĂCIUN, Mircea (autor) 150 de ani de la nașterea lui Ion Posescu (1858-1951) o personalitate marcantă a orașului Pitești și a județului Argeș istoria culturii, personalităţi 359-372 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie CRUCEANĂ, Paul (autor) George I. Ionescu-Gion - 151 de ani de la naștere și 104 ani de la moarte istoria culturii, personalităţi 373-380 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie OPRESCU, Carmen (autor) Petre Ispirescu, vilegiaturist la Câmpulung în 1884 istoria culturii, personalităţi 381-390 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Gheorghe I. Brătianu, contribuții biografice istoria culturii, personalităţi 391-394 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Un reper istoriografic și semnificațiile sale: BCMI, 1/1908 ( în chestiunea restaurării Bisericii Domnești din Argeș) istoria culturii, personalităţi 395-400 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie ROBEA, Mihail (autor) Dumitru I. Mihalache istoria culturii, personalităţi 401-424 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie APOSTOLACHE, Zoe (autor) Pitești-Ploiești interferențe muzeale în secolele XIX și XX istoria culturii, personalităţi 425-428 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie GUGIU, Cornel (autor) Influența literaturii culte în mediul rural istoria culturii, personalităţi 429-434 română
2008 Arheologia Moldovei, 2008 Cuprins 3-5 română
2008 Banatica, 18 MARINKOVIC, Snezana (autor) Protective archeological excavations on the site Poduka near Orlovat .9-15 engleză
2008 Banatica, 18 PINCA, Răzvan (autor), ROGOZEA, Petru (autor) O nouă așezare din epoca bronzului aparținînd grupului cultural Balta-Sărată descoperită la Coșteiu (jud. Timiș) II 17-36 română
2008 Banatica, 18 MARȚIȘ, Florentina (autor) Locuirea de epoca bronzului de la Peciu Nou 37-46 română
2008 Banatica, 18 CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Descoperiri arheologice din localitatea Scăpău, jud. Mehedinți 47-64 română
2008 Banatica, 18 SECULICI, Bogdan (autor) Unele considerații privind exploatarea și obținerea aurului și a argintului în Dacia preromană 65-73 română
2008 Banatica, 18 TIMOC, Carmen (autor), TIMOC, Călin (autor) Organizarea internă a castrului de la Mehadia (Praetorium). Reconstituirea datelor oferită de vechile bilete de săpătură 75-80 română
2008 Banatica, 18 BOZU, Ovidiu (autor) Offentliche und private gebaude an den romischen strassen aus dem Banat 81-105 germană
2008 Banatica, 18 ARDEȚ, Adrian (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) The archeological researches from Bucoșnița 107-115 engleză
2008 Banatica, 18 CRIȘAN, Ioan (autor) Un cuptor din Vatra Satului medieval Rădvani 117-122 română
2008 Banatica, 18 RADU, Adriana (autor) Raport preliminar privind săpăturile de salvare de la Slatina Timiș "Gura Ilovei" 123-140 română
2008 Banatica, 18 KOPECZNY, Zsuzsanna (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor), TĂNASE, Daniela (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Timișoara - Castelul Huniade 2007 141-154 română
2008 Banatica, 18 STÎNGĂ, Ion (autor) Doua monede moldovenești puțin cunoascute, la cetatea Severinului 155-160 română
2008 Banatica, 18 ȚIPLIC IOAN, Marian (autor) Arheologia și istoria la începutul mileniului trei 161-194 română
2008 Banatica, 18 BOLDEA, Ligia (autor) Veleități și oportunități ale nobilimii bănățene în vremea lui Sigismund de Luxemburg 197-221 română
2008 Banatica, 18 ARDELEAN, Radu (autor) Oamenii din Banat și timpul (sec. XIV-XVII) 223-267 română
2008 Banatica, 18 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Familia nobililor Josika (Iojică) în secolele XVI-XVII 269-295 română
2008 Banatica, 18 BULBOACĂ, Sorin (autor) Banii Lugojului și Carasebeșului în secolele XVI-XVII 297-320 română
2008 Banatica, 18 MARGINA, Adrian (autor), MARGINA, Livia (autor) Mores et Ceremonias ecclesiasticas ignorabant. Religie populară în comunitățile catolioce din Banjat în secolul al XVII-lea 321-346 română
2008 Banatica, 18 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Situația mineritului și metalurgiei bănățene în perioada 1717-1733, analizată prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 347-393 română
2008 Banatica, 18 TOMONI, Dumitru (autor) Asociațiunea transilvană pentru Literatură Romană și Cultura Poporului Român "Astra" despărțămîntul Bocșa 395-413 română
2008 Banatica, 18 DUMITRESCU, Angela (autor) Autoritățile specifice instituției școlare confesionale românești din comitatele Caraș-Severin și Timiș, 1900-1918 415-432 română
2008 Banatica, 18 SANDU, Valentin (autor) Valea Bistriței în mișcarea național-culturală pentru Marea Unire din 1918 433-439 română
2008 Banatica, 18 PETRESCU, Camil (autor) Industria chimică din Timișoara, în perioada 1918-1940 441-457 română
2008 Banatica, 18 BĂLU, Vlad (autor) Aspecte ale colectivizării agriculturii în județul Caraș. Procesul de comasare 459-464 română
2008 Banatica, 18 NARAI, Eusebiu (autor) Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin 465-492 română
2008 Banatica, 18 RÎMNEANȚU, Vasile (autor) File din istoria Muzeului Banatului din timișoara 493-509 română
2008 Banatica, 18 ȚEICU, Dumitru (autor) Masoneria în transilvania. Repere Istorice - Sălăgean T., Eppel M. 511-513 română
2008 Banatica, 18 RADU, Adriana (autor) L'exploitations du sel a travers le temp - Monah D., Dumitroaia Gh., Weller O., Chapman John 514-519 română
2008 Biblioteca Brukenthal , XXVI LUCA SABIN, Adrian (autor) Repertoriul arheologic al județului Hunedoara - Itroducere .7-7 română
2008 Biblioteca Brukenthal , XXII TEUCEANU, Radu (autor) Opera numismatică a lui Johann Joseph Hilarius Eckhel în biblioteca Brukenthal 231-252 română
2008 Biblioteca Istro-Pontica, 4, seria patrimoniu The Museum Patrimony of the Lower Danube and the Carpathian Area, in European Context 106 engleză
2008 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIX MONAH, Dan (autor), MONAH, Felicia (autor) Cercetări arheobotanice în tell-ul calcolitic Poduri-Dealul Ghindaru 212 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DIACONESCU, Dragoș (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor), SUCIU, Cosmin (autor) Cercetările arheologice de la Miercurea Sibiului - Petriș (județul Sibiu, Romania). Nivelul Starcevo-Criș în campaniile de cercetare din anii 1997-2005 (raport preliminar) .7-46 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ROMAN, Cristian (autor), TINCU, Sorin (autor) Cercetări de suprafață pe raza orașului Hațeg (Silvașul de Hos) (I) 47-74 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 IOSIFARU, Mariana (autor), TULUGEA, Claudiu (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Cîteva considerații asupra celor două spade din bronz aflate în colecția muzeului județean Vîlcea 75-80 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DIMA, Cristian (autor) Despre un cuțit celtic descoperit recent la Cluj 81-88 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 FERENCZ, Iosif (autor) Unelte și ustensile în descoperirile din la Tene-ul timpuriu și mijlociu din zona Mureșului Mijlociu 89-100 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NATEA, Gheorghe (autor) Fibule descoperite în cetatea dacică de la Tilișca 101-108 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NATEA, Gheorghe (autor) Un pumnal curb dacic din colecțiile Muzeului Național Brukenthal - Muzeul de Istorie Casa Altemberger 109-114 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 GRIȘCAN, Alexandru (autor), SONOC, Alexandru (autor) Clișee mitologizante din istoria militară a geto-dacilor în context aniversar (1986) 115-154 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor), SONOC, Alexandru (autor) Observații privind cîteva monumente mithraice din Sudul Transilvaniei 155-180 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DUDĂU, Oltea (autor) Colecția numismatică Dr. Mauksch - prezentare generală - 181-190 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ANDREICA, Luminița (autor), BĂBĂU, Alexandra (autor), MĂRGINEAN, Florin (autor) Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cimitirul medieval timpuriu de la Nădlac "lutărie" (jud. Arad) 191-206 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NIȚOI, Anca (autor) Pinteni cu spin în colecția Muzeului Național Brukenthal 207-217 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 BEȘLIU MUNTEANU, Petre (autor) Cercetări arheologice din Sibiu, Strada Turnului Nr. 7 219-241 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 PINTER ZENO, Karl (autor), URDUZIA, Claudia (autor) Vechi piese de mobilier urban din Piața Mare din Sibiu 243-262 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 CALBOREAN, Ovidiu (autor) Casa Drotleff din Cristian, județul Sibiu. Schiță istorică 263-284 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 VIGH, Bela (autor) Toleranță și intoleranță religioasă în Transilvania secolului al XVI-lea 285-296 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 POPESCU PAUL, Ioan (autor) Participarea Transilvaniei la războiul de treizeci de ani 297-310 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ANDRIESCU, Bogdan (autor) Cîteva considerații asupra alimentației în Transilvania secolului al XVII-lea 311-318 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 BEȘLIU, Olga (autor), FRÎNCU, Raluca (autor) Piese ale vecinătății sag aflate în colecția Muzeului Național Brukenthal - Muzeul de Istorie Casa Altemberger 319-328 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ITTU, Gudrun-Liane (autor) Un document important intrat de curînd în colecția de manuscrise a Muzeului Brukenthal 329-334 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 BEȘLIU, Olga (autor) O piesă inedită din colecția Muzeului Național Brukenthal: Steagul Reuniunii Culturale Naționale a Meseriașilor Romani din Sibiu 335-342 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 IVĂNUȘ, Dan (autor) Amplasarea bustului lui George Barițiu în Parcul Astra din Sibiu (1924) în documente și imagini 343-346 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 CRIȘAN, Camelia (autor), SOTELECAN, Carmen (autor), STANCULESCU, Simona (autor) Probleme privind restaurarea steagului breslei cizmarilor 347-350 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NAGLER, Doina (autor) Sesiunile științifice de carte 1972-1994 351-352 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII Cuprins 2-3 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ANTONESCU, Rodica (autor) Phoconservation. Bratislava 2008 Studii şi articole 4-8 engleză
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII BUIU, Vasile (autor) Ascensiuni aerostatice la București, 1905-1907: locotenentul Eugen Assaky - primul aeronaut roman brevetat, prințul George Valentin Bibescu și balonul "România" Studii şi articole 9-21 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII EFTENE, Cătălin (autor) Preocupări edilitare, lupta împotriva incendiilor și legislație specifică în Roma Imperială (sec. I-III d. Chr.) Studii şi articole 22-29 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Actele domniei lui Șerban Cantacuzino aflate în Colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Studii şi articole 30-39 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din Buciumeni. Considerații istorice și artistice Studii şi articole 40-48 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII POPESCU, Angelo-Barbu (autor) O altfel de decoperire a orașului București Studii şi articole 49-55 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII SCAFES, Cornel (autor), SCAFES, Ioan (autor) Cartea București. Scurt istoric. 1866-1916 Studii şi articole 56-82 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel (autor) Judecata domnească și boierii Studii şi articole 83-99 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CONSTANTIN, Gabriel (autor) Bucureștii de odinioară - Șoseaua și Grădina Kisdelev Patrimoniu bucureştean 100-118 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII DOROJAN, Magdalena (autor) Biserica "Cuțitul de argint" Patrimoniu bucureştean 119-124 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII IONIȚĂ, Ionel (autor) București, oraș al viilor Patrimoniu bucureştean 125-127 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII MUCENIC, Cezara (autor) Gara de Nord și Școala de Poduri și Sosele. Urbanism și Arhitectură Patrimoniu bucureştean 128-157 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Catalogul documentelor lui Constantin Șerban aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 158-176 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZAMANI, Lelia (autor) Davila Patrimoniu bucureştean 177-182 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel (autor) Revoluția de la 1848 Patrimoniu bucureştean 183-190 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel (autor) Expoziția: Cultura și civilizația românească în Peninsula Balcanică Patrimoniu bucureştean 190-195 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CIOBANU, Ștefan (autor) Reflecții asupra vieții lui Nicolae Filipescu - Nicolae Filipescu și idealul național Personalităţi bucureştene 196-211 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CIOTORAN, Gabriel (autor) Gheorghe I. Brătianu Personalităţi bucureştene 212-214 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Alexandru Lahovari Personalităţi bucureştene 215-219 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Theodor Burcă Personalităţi bucureştene 219-254 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII DUMITRESCU, Daniela (autor) Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C.I. Nottara și "generația de aur" - reconstituire muzeografică în incinta Căminului Nottara Personalităţi bucureştene 255-260 română
2008 Buletinul Muzeului Județean „Teohari Antonescu" Giurgiu, XIV, Serie nouă Cuprins 5-6 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI ȚULUGEA, Caudiu-Aurel (autor) Plastica Statcevo-Criș din așezarea neolitică de la Copăcelu, Rîmnicu Vîlcea, jud. Vîlcea .9-19 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DIACONESCU, Dragoș (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor), NIȚU, Floriana (autor), SUCIU, Cosmin (autor), ȘEULEAN, Anamaria (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Sibiu. O nouă așezare vînceană timpurie la Miercurea Sibiului Pustia (Lunca) 20-28 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI MORINTZ, Alexandru (autor), NEGRU, Mircea (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Cercetări arheologice preventive la Voluntari (județul Ilfov) 29-35 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TUȚULESCU, Ion (autor) Două reprezentări plastice aparținînd epocii bronzului descoperite la Copăcelu-Valea Rai 36-42 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI CALOTOIU, Gheorghe (autor), HORTOPAN, Dumitru (autor) Cercetarea arheologică preventivă de la Socu Bărbătești 43-54 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI PURECE, Silviu (autor) Structura pe emitenți a tezaurilor romane imperiale descoperite pe teritoriul Olteniei 55-72 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI IOSIFARU, Mariana (autor) Cercetări arheologice preventive la biserica "Bunavestire" (fostul schit Climent) satul Pietrari de Jos, comuna Pietrari, județul Vîlcea 73-85 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI IOSIFARU, Mariana (autor), PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor), TUȚULESCU, Ion (autor), ȚUGULEA, Claudiu (autor) Cercetări arheologice preventive la biserica "Sfîntul Nicolae", oraș Berbești, sat Valea Mare, județul Vîlcea 86-93 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI ȚUGULEA, Claudiu-Aurel (autor) Cronica cercetărilor arheologice preventive pe anul 2007-2008 în județul Vîlcea 94-100 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI MORINTZ, Alexandru (autor) Zur bronzezeit in Sudrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara - Schuster Cristian, Crăciunescu Gabriel, Fantaneanu Cristinel 101-104 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) Forme de habitat ale eneoliticului final și ale perioadei de tranziție la Dunărea de Jos - Morintz Alexandru 105-108 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI OPRICA, Gheorghe (autor) "Momentul Mihai Viteazul" - Consecințe în istoriografia și mentalitatea istorică a vremii 109-112 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI SÎIULESCU, Lăcrămioara (autor) Călători străini prin Vîlcea, la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 113-117 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI GRIGORESCU, Valeria (autor) Noi date despre biserica bolniță "Adormirea Maicii Domnului" a Episcopiei Rîmnicului 118-122 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI HANULESCU, Valentin (autor) Moravurile societății românești în prima jumătate a secolului al XIX-lea între lege și cutumă 123-129 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DIACONESCU ILIE, Claudiu (autor) Carol Novak - primul mare antreprenor străin din nordul județului Vîlcea 130-133 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI MOROIANU DAN, Mihai (autor) Dezbateri parlamentare și patimi politice între 1866-1867 134-140 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI SĂULESCU, Flavius-Cătălin (autor) Domnitorul Carol I și Rîmnicu Vîlcea în anul 1873 141-144 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI MITRANA, Elena (autor) Memoriile soldatului Ion D. Solomon din Primul Război Mondial 145-148 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI RACOVIȚAN, Mihai (autor) Despre activitatea națională a lui Alexandru Vaida Voevod în zilele premergătoare Unirii din 1918 149-154 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI BEU, Liliana (autor) I.G. Duca - ministrul Agriculturii și Domeniilor (12 decembrie 1918-12 septembrie 1919) 155-163 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI OANE, Sorin (autor) Episcopul Rîmnicului Vartolomeu Stănescu 164-172 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TERTECI, Carol (autor) Alegerile anului 1946 în documente de arhivă vîlcene 173-176 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DECA, Eugen (autor) Un meșteșug uitat - Frangheritul - în comuna Costești 177-181 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DUMITRESCU, Ionuț (autor) Gospodăria rurală tradițională din Vîlcea 182-191 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI BARCAN, Luiza (autor) Relația OM-ARBORE în vultura orală tradițională 192-202 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI ENE, Ioana (autor) Icoane din "epoca lui Matei Basarab" în Vîlcea 203-209 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI CRISTEA, Alina-Cristina (autor) Date privind viața și activitatea sculptorului Constantin Gh. Mihăilescu 210-214 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI NANCU, Alexandru (autor) ReSitus. Metode și tehnici 215-224 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI BERESCU, Cătălin (autor) Estetica și conservarea digitală 225-228 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TOMOIOAGA, Tiberius (autor) Modelarea automată a suprafețelor monumentelor și obiectelor istorice pe baza "norului de puncte" 229-232 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI BURTICIOAIA, Emilia (autor), IORDACHE, Mihai (autor) Tehnici de conservare lu restaurare a patrimoniului istoric 233-238 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI SCROCIOB, Diana (autor) Aspecte privind depozitarea bunurilor din colecția de istorie contemporană 239-243 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor) Magnetometria - metodă de investigată folosită în arheologie 244-252 română
2008 Carpica, XXXVII MITREA, Ioan (autor) Carpica - Predoslovie .9-11 română
2008 Carpica, XXXVII MITREA, Ioan (autor) Bacău 600 - de la sat la oraș la confluența Bistriței cu Siretul .12-22 română
2008 Carpica, XXXVII ARTIMON, Alexandru (autor) Precizări privind geneza și evoluția orașului Bacău în secolele CIV-XV 23-67 română
2008 Carpica, XXXVII ARTIMON, Elena (autor), IACOBESCU, Silvia (autor) Bacăul medieval oglindit în medalistică 68-80 română
2008 Carpica, XXXVII CUCU, Cornelia (autor) Învățămîntul primar băcăuan pană la Legea Instrucțiunii Piblice (1864) 81-96 română
2008 Carpica, XXXVII CUCU, Cornelia (autor) Dezvoltarea învățămîntului tehnic și profesional băcăuan pană în 1818 97-109 română
2008 Carpica, XXXVII GARVĂN, Daniel (autor) Locuiri sezoniere precucuteniene. Cucuieți-Slatina Veche, județul Bacău 110-122 română
2008 Carpica, XXXVII ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) O figurină zoomorfă descoperită în situl cucutenian de la Fulgeris., com Pîmcești, jud. Bacău 123-129 română
2008 Carpica, XXXVII DIACONU, Vasile (autor) Atefecte de piatră șlefuită din eneolitic și epoca bronzului descoperite în Depresiunea Neamț 130-145 română
2008 Carpica, XXXVII ENEA SERGIU, Constantin (autor) Topoare de aramă cu brațele "în cruce" din România - sinboluri eneolitice ale puterii și ale statutului social 146-175 română
2008 Carpica, XXXVII ALAIBA, Ruxandra (autor), LEVIȚKI, Oleg (autor) Ceramica pictată din etapa Cucuteni B2, descoperită în necropola de la Trinca-La Șanț, raionul Edineț, Republica Moldova 176-193 română
2008 Carpica, XXXVII POPESCU, Anca-Diana (autor) Piesele de tip Wietenberg de la Costișa (jud. Neamț) 194-201 română
2008 Carpica, XXXVII VASILIU, Ioan (autor) Necropola din epoca bronzului de la Căbești 202-221 română
2008 Carpica, XXXVII HÂNCEANU, George (autor) Ceramica prefeudală din așezarea de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 222-231 română
2008 Carpica, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Cu privire la începuturile Mitropoliei Moldovei. Noi considerații asupra datei întemeierii eparhiei moldovene 232-246 română
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor), COROBAN BOLDUR, Irina-Elena (autor) Despre atestarea documentară a unui sat de răzeși: Poienile Oancei (comuna Stănița, județul Neamț) 247-255 română
2008 Carpica, XXXVII UNGUREANU, Ioan (autor) Bejenari, emigranți și strămutați, sălățluiți pe moșii în localitățile din bazinul Siretului Mijloiu (sec. XVI-XX) 256-277 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton (autor), FARCAȘ, Felicia (autor) Comunitatea catolică din Valea Mare 278-314 română
2008 Carpica, XXXVII STROE, Laurențiu (autor) Implicațiile românești ale evoluției Problemei Orientale în deceniile 7-9 ale secolului al XVIII-lea 315-335 română
2008 Carpica, XXXVII TOFAN, Constantin (autor) Climat, război și agricultură în primul deceniu al secolului al XIX-lea pe teritoriul Moldovei 336-343 română
2008 Carpica, XXXVII MURARIU, Ioan (autor) Un poem dramatic din anul 1802 despre asasinarea în anul 1777 a lui Grigore al III-lea Ghica, Domnul Țării Moldovei 344-348 română
2008 Carpica, XXXVII CHIRICĂ, Nicoleta (autor) Căimăcămia de trei din Țata Românească octombie 1858-ianuarie 1859 349-360 română
2008 Carpica, XXXVII UNGUREANU, Elena (autor) Dascăli români despre necesitatea educației copiilor înainte de școală, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 361-370 română
2008 Carpica, XXXVII ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Gîndirea eminesciană - moment de referință al masrii dezbateri privind modernitatea 371-381 română
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor), POPESCU, Delia-Nicoleta (autor) 135 de ani de la nașterea academicianului Ion Th. Simionescu 382-385 română
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Mărturii contemporane despre profesorul universitar ieșean Orest Tafrali 386-391 română
2008 Carpica, XXXVII SCURTU, Ioan (autor) Răscoala din 1907 392-408 română
2008 Carpica, XXXVII ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Marea Unire (II) 409-422 română
2008 Carpica, XXXVII CIUTĂ, Jean (autor) 90 de ani de la Marea Unire întergirea statal-națională - obiectiv de bază în lupta poporului român 423-425 română
2008 Carpica, XXXVII PALADE, Dragoș (autor) Mișcarea de emancipare a grecilor și legăturile ei cu romanii (1789-q981) 426-445 română
2008 Carpica, XXXVII MUNTEANU, Ofelia (autor) Raporturile dintre Franța Liberă și Statele Unite ale Americii 446-451 română
2008 Carpica, XXXVII CRUCEANU, Viorel (autor) Drame politice în subcontinentul indian: Bangladesh 452-457 română
2008 Carpica, XXXVII VASILIU, Mihai (autor) Politica externă americană după 11 septembrie 2001 (I) 458-477 română
2008 Carpica, XXXVII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unor resturi faunistice aparținînd culturii Cerneahov din săpăturile executate în situl de la Trușești 478-488 română
2008 Carpica, XXXVII BILȚIU, Pamfil (autor) Crucile mortuare și trițele de la Berzunți 489-499 română
2008 Carpica, XXXVII STOICA, Corneliu (autor) Un cercetător al orașelor medievale dipărute: Alexandru Artimon (1938-2008) 500-517 română
2008 Carpica, XXXVII IACOBESCU, Silvia (autor) Necrolog - Alexandru Artimon 517-517 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton (autor) In Memoriam - Alexandru Artimon (1938-2008) 520-521 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton (autor) In honorem Profesorul Ștefan Sorin Gorovei la împlinirea vîrstei de 60 de ani 522-527 română
2008 Carpica, XXXVII BĂBUȘANU-AMALANCI, Mihaela (autor) Catolicii din Moldova în izvoarele Sfîntului Scaun (secolele XVII-XVIII) - Coșa Anton 528-529 română
2008 Carpica, XXXVII GHIURCĂ, Manuela (autor) Comunitățile catolice din județul Bacău - Coșa Anton 530-531 română
2008 Carpica, XXXVII GHIURCĂ, Manuela (autor) Catolicii din Faraoani - Coșa Anton 532-535 română
2008 Carpica, XXXVII MIHĂICĂ, Marina-Mihaela (autor) Membrii Academiei Române din județul Bacău - Mătghitan Liviu, Mitrea Ioan 536-538 română
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Basarabia, rana de la hortarul de Est 539-541 română
2008 Carpica, XXXVII MIHĂICĂ, Marina-Mihaela (autor) Timpu sacru. Sărbătorilr de altădată - Lutic Marcel 542-545 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ENE, Irina (autor), MATEI, Gheorghe (autor), MIHAI, Dana (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), VASILE, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în vatra Prașului de Floci, (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2006-2007 11-42 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 PARNIC, Andreea (autor) Noi date privind circulația pe apă în preistorie 45-53 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ANDREESCU RADIAN, Romus (autor), LAZĂR, Cătălin (autor) Valea Mostiștei. Așezarea gumelnițeană de la Sultana-Malu Roșu 55-76 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 DRĂGHICI, Cristina (autor) Reprezentări mitologice în sticlăria de epocă imperială. Studiu de caz: "Paharul cu Zei" de la Tomis, Moesia Inferior 77-92 română (rezumat în germană)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BOCAN, Ionuț (autor), NEAGU, Cătălina (autor) Considerații preliminare asupra unei incinte funerare din necropola romană de incinerație de la Tăul Secuilor-Pârâul Porcului, Alburnus Maior 93-122 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BOCAN, Ionuț (autor), DUMITRAȘCU, Emil (autor), SIMION, Mihaela (autor), VLEJA, Decebal (autor) "Atelierul" de procesare a minereului aurifer și necropola romană de incinerație de la JIG-Piciorag, Roșia Montană 123-165 română (rezumat în engleză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BÎLTÎC, Adela (autor), ȘTIRBULESCU, Christina (autor) Teracote din așezarea civilă romană de la Ostrov (Durostorum), jud. Constanța (I) 167-202 română (rezumat în italiană)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BOCAN, Ionuț (autor), COCIȘ, Sorin (autor), URSUȚIU, Adrian (autor) Opaițele ștampilate din necropola romană de incinerație de la Tăul Corna. Considerații preliminare 203-221 română (rezumat în engleză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BÎLTÎC, Adela (autor), BOTTEZ, Valentin (autor) A new Greek inscription discovered at Histria 223-227 franceză (rezumat în română)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 PETCULESCU, Liviu (autor) Once again on the pyramidal spearheads of triangular cross-section in Roman Dacia 229-244 engleză (rezumat în română)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 GRIGORE, Ioana (autor), PARASCHIV, Eugen (autor) Fusaiole de la Dinogeția-Garvăn 245-262 română (rezumat în franceză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 PARASCHIV, Eugen (autor) Un sigiliu al episcopatului din Rodosto-Rhaedestos 263-267 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 OȚA, Silviu (autor) Verigi de păr cu un capăt îndoit în forma literei S, descoperite pe teritoriul Banatului 269-303 română (rezumat în engleză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BĂNĂSEANU, Anca (autor), DANIAN, Oana (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), SAMSON, Andra (autor), STĂNICĂ, Airel (autor), VASILE, Gabriel (autor), VASILE, Matei (autor) Descoperiri funerare în situl arheologic de la Nufăru, jud. Tulcea 305-392 română (rezumat în franceză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cahle medievale decorative cu scena "Sfântul Gheorghe omorând balauril" descoperite în București 393-410 română (rezumat în engleză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 RADU, Valentin (autor) Quelques engins de peche employes pendant la periode neo-eneolithique sur le territoire de la Roumanie 413-421 franceză (rezumat în română)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), SIMONIN, Daniel (autor), VIGNE, Jean-Denis (autor) L'alimentation d'origine animale dans le site fortifie de boulancourt "Le Chatelet" (Seine-et-Marne, Bronze final IIIb) 423-466 franceză (rezumat în engleză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MACOVEI, Monica (autor), TEODOR, Eugen Silviu (autor) Introducere în conservarea și restaurarea chihlimbarului 467-477 română (rezumat în engleză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BORȘ, Corina (autor), DAMIAN, Paul (autor) Considerații privind managementul arheologic în contextul proiectului minier Roșia Montană. Programul național de cercetare "Alburnus Maior" (2001-2006) 481-555 română (rezumat în engleză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 TROHANI, George (autor) O speranță arheologică întreruptă. Pagini din corespondența arheologului Emil Coliu cu inginerul Ion Teodoru între anii 1934-1939 559-576 română (rezumat în franceză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 TEODOR, Eugen Silviu (autor) A haunting ghost. Notes for an East European History of Morphology 579-593 engleză (rezumat în română)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Lamps from Chersonesos in the historical Museum - Moscow - Chrzanovschi L., Zhuravlev D. 595-597 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Amfore romane și romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII) - Paraschiv D. 599-601 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 3-4 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Cuprins / Content Cuprins (Content) 5-8 română, engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Lista abrevierilor / Abbreviations Lista abrevierilor (Abbreviations) 9-10 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Cercetări Numismatice – 30 de ani de la apariție (1978-2007) / Cercetări Numismatice – 30 Years Later (1978-2007) Cercetări Numismatice XXX - 1978-2007 (Cercetări Numismatice has 30 years - 1978-2007) 13-16 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV ALEXIU, Andra (autor), MARTIN, Tudor Alexandru (autor) Cercetări Numismatice – 1978-2007. Sumarul și indicele pe materii / Cercetări Numismatice – 1978-2007. Summary and index Cercetări Numismatice XXX - 1978-2007 (Cercetări Numismatice has 30 years - 1978-2007) 17-146 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV LAZARENKO, Igor (autor) In Which Towns Were Countermarked the Coins of Lysimachus with „Owl Upon a Line, Turned to the Left” and „Owl, Turned to the Right”? Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 149-154 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Despre contramarcarea orașelor vest-pontice dobrogene în epocă autonomă / On the Countermarking of the West-Pontic Greek Issues From Dobrudja During the Autonomous Epoch Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 155-188 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., MINČEV, Alexandăr (autor) Date arheologice și numismatice privitoare la monumentele publice ale orașului Odessos din perioada elenistică (secolele IV-I a.Chr.) / Archeological and Numismatic Data About the Public Monuments of Hellenistic Odessos (4th-1st c.B.C.) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 189-202 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., TORBÁGYI, Melinda (autor) Questions of Coin Use In the Late Celtic Transdanubia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 203-212 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., KELEȘ, Vedat (autor) Cult of Mithras and the Mithras Descriptions on Trapezous City Coins Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 213-225 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., LACH, Katarzyna (autor) Temple of Zeus, Artemis and Apollo on Roman Coins From Asia Minor. Some Remarks Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 227-236 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., GĂZDAC, Cristian (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Reinterpreting the Numismatic Evidence. A Methodological Case Study: the Auxiliary Fort From Gherla (Cluj County, Romania) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 237-241 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monedele descoperite în complexul arheologic roman din secolele II-III, de la Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud. Mehedinți) - Un studiu de caz asupra economiei monetare în spațiul rural al provinciei Dacia / Coins Found In the 2nd-3rd Centuries Roman Settlement From Gârla Mare (comm. of Gârla Mare, Mehedinți County) - A Case Study on the Monetary Economy in a Rural Settlement in Dacia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 243-271 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., TOMA-DEMIAN, Nicoleta (autor) Fourth Century A.D. Coinage From Southern Banat Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 273-288 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., GÂNDILĂ, Andrei (autor) A Collection of Byzantine Coins From Scythia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 289-303 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV PONOMAREV, Andrey (autor) A Key to Tartar Currency: Toqta, Saray Al-Makhusa, 710H Numismatică medievală (Medieval numismatics) 307-322 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., CONSTANTINESCU, Bogdan (autor), Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor), PÂRVAN, Katiușa (autor) Preliminary Data on the Composition of the Monetary Alloys Used In the Bulgarian Mints During the 14th Century, In the Light of XRF Analyses Numismatică medievală (Medieval numismatics) 323-326 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., PASZKIEWICZ, Borys (autor) Rusia Roșie între Italia, Hoarda de Aur și Marea Baltică: Originea sistemului metrologic al monetăriei de Lviv în secolul al XIV-lea (Cu un supliment) / Red Ruthenia Amongst Italy, the Golden Horde and the Baltic Sea: The Origin of the Lviv Mint Standards In the Fourteenth Century (With a supplement) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 327-356 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÂRVAN, Katiușa (autor) Colecțiile numismatice ale Muzeului Național de Istorie a României: Monede moldovenești și muntene din colecția R. Zăveanu / The Numismatic Collections of the National History Museum of Romania: Moldavian and Wallachian Coins From R. Zăveanu’s Collection Numismatică medievală (Medieval numismatics) 357-377 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monetăria târzie a lui Mircea cel Bătrân în lumina tezaurului monetar descoperit în 1867, în zona Treviso (Veneto, Italia) / The Late Coinage of Mircea the Elder, In the Light of a Coin Hoard Found in 1867, In the Area of Treviso (Veneto/Italy) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 379-403 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV BIȚA, Traian (autor) O monedă emisă în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, descoperită în satul Heci, comuna Lespezi, jud. Iași / Une monnaie d’Alexandre Ier, Prince de Moldavie trouvée à Heci (comn. de Lespezi, dép. de Iassy) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 405-408 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., DERGACIOVA, Lilia (autor) Monede medievale moldovenești descoperite la Cetatea Albă (Bilgorod-Dnistrovskij, reg. Odessa, Ukraina) (secolul al XV-lea) / Moldavian Coins Found at Cetatea Albă (Bilgorod-Dnistrovskij, Reg. of Odessa, Ukraine) (15th Century) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 409-414 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÎNZAR, Alexandru (autor) Puncte de vedere asupra metrologiei monedelor divizionare moldovenești din argint și billon emise până la mijlocul secolului al XV-lea / Some Remarks About the Metrology of the Moldavian Petty Coinage Struck Until the Mid-15th Century Numismatică medievală (Medieval numismatics) 415-426 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV COSTIN, Bogdan (autor) Ducatul muntean al voievodului Vlad III Țepeș (1448, 1456-1462, 1476) / The Wallachian Ducat of Vlad III the Impaler (1448, 1456-1462, 1476) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 427-445 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., FERRO, Dario (autor) Nuovi spunti di numismatica genovese: le monete di Giovanni da Murta e di Giano II Fregoso Numismatică medievală (Medieval numismatics) 447-465 italiană
2008 Cercetări Numismatice, XIV ŠUSTEK, Zbyšek (autor) Circulația valutară paralelă pe teritoriul Cehoslovaciei în anii 1949-1992 / Dual Hard Currency Circulation on the Czekoslovakian Territory During 1949-1992 Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 469-495 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., TĂNĂSOIU, Carmen (autor) Medalistica epocii lui Carol I / The Medals of the Reign of Charles I Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 499-515 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÂRVAN, Katiușa (autor) Câteva medalii și decorații străine primite de români / Médailles et decorations etrangères conférées aux Roumains Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 517-553 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV PÂRVAN, Katiușa (autor) Quelques objects appartenant à l’académicien Anton Naum dans les collections de Musée National d’Histoire Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 555-558 franceză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., TROHANI, George (autor) Aspecte ale activității francmasoneriei în Brăila și Galați pe baza unor documente inedite / Aspects concernant l’activité de la franc-maçonerie à Brrăila et Galați d’après des documents inédits Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 559-567 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., OPASCHI, Cătălina (autor) Inele sigilare din Colecția Ing. Constantin Orghidan / Bagues sigillaires de la collection de l’Engineur Constantin Orghidan Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 571-589 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Cercetări Numismatice / Style Sheet Norme editoriale (Style Sheet) 597-599 engleză
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 NIEDERMAIER, Paul (autor) Începuturile muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului (Amintiri) .7-9 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 GRAMA, Ana (autor)