Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 volume
  • 60 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2010 Bistrița Bârgăului - contribuții documentare, anul 2010, seria Valea Bârgăului Documente. Istorie. Mărturii Documente. Istorie. MrturiiSeria: Valea Bârgului Documente. Istorie. Mrturii BUTA, Mircea Gelu (îngrijitor ediție), ONOFREIU, Adrian (îngrijitor ediție)
volum de carte 2015 Bistrița Bârgăului - lupta familiei Monda pentru biserică, școală și națiune, anul 2015, seria Valea Bârgăului Documente. Istorie. Mărturii BUTA, Mircea Gelu (autor), ONOFREIU, Adrian (autor)
volum de carte 2006 Contribuții documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean, anul 2006 BOLOVAN, Ioan (autor), ONOFREIU, Adrian (autor)
volum de carte 2004 Istoricul cooperației de credit din județul Bistrița-Năsăud, anul 2004 ONOFREIU, Adrian (autor)
volum de carte 2005 Nestor Șimion (1915-2005). Corespondență, anul 2005 ONOFREIU, Adrian (editor)
volum de carte 2012 Petiții din granița năsăudeană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - contribuții documentare, anul 2012, seria Granița năsăudeană Istorie. Documente. Mărturii 1 BUTA, Mircea Gelu (îngrijitor ediție), ONOFREIU, Adrian (îngrijitor ediție)
volum de carte 2003 Revoluția de la 1848-1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean, contribuții istorice și demografice, anul 2003, seria Documente, istorie, mărturii BOLOVAN, Ioan (autor), ONOFREIU, Adrian (autor)
articol de periodic 2002 Arhiva Someșană: ArhSom, I, seria III DARABONT, Elena (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Sorgintea fondurilor grănicerești năsăudene. Mărturii documentare 225-270 română
articol de periodic 2002 Arhiva Someșană: ArhSom, I, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - istoric al graniței năsăudene 383-411 română
articol de periodic 2003 Arhiva Someșană: ArhSom, II, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) , VLAȘIN, Florin (autor) 1938 - jubileul liceului grăniceresc "George Coșbuc" din Năsăud 65-92 română
articol de periodic 2003 Arhiva Someșană: ArhSom, II, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - omul și opera 383-408 română
articol de periodic 2004 Arhiva Someșană: ArhSom, III, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Corespondența dintre Vasile Nașcu, Ioachim Mureșan și George Pop (1861-1866) 439-467 română
articol de periodic 2004 Arhiva Someșană: ArhSom, III, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - manuscrise inedite 469-494 română
articol de periodic 2005 Arhiva Someșană: ArhSom, IV, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Aportul districtului Năsăud la mișcarea națională românească din Transilvania (1861-1876) 59-89 română
articol de periodic 2005 Arhiva Someșană: ArhSom, IV, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind istoricul districtului Năsăud (1861-1876) 361-397 română
articol de periodic 2006 Arhiva Someșană: ArhSom, V, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind istoria comitatului Bistrița-Năsăud - 1876-1899 (I) 289-348 română
articol de periodic 2007 Arhiva Someșană: ArhSom, VI, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Avatarurile arhivei unei instituții moderne - districtul Năsăud (1861-1876) 113-128 română
articol de periodic 2007 Arhiva Someșană: ArhSom, VI, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind istoria comitatul Bistrița-Năsăud - 1876-1899 (II) 215-258 română
articol de periodic 2008 Arhiva Someșană: ArhSom, VII, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Leontin Luchi - mărturii inedite despre revoluția de la 1848-1849 137-151 română
articol de periodic 2008 Arhiva Someșană: ArhSom, VII, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Preocupări privind arhivele în zona "graniței militare" năsăudene pînă la 1918 269-293 română
articol de periodic 2009 Arhiva Someșană: ArhSom, VIII, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția procesului de restituire a proprietăților grănicerești în perioada 1862-1866 13-51 română
articol de periodic 2010 Arhiva Someșană: ArhSom, IX, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare referitoare la situația proprietății funciare în perioada districtului Năsăud (1861-1876) 51-85 română
articol de periodic 2010 Arhiva Someșană: ArhSom, IX, seria III BÎCA, Ioan (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - cărturar năsăudean, precursor al geografiei regionale și istorice românești 111-117 română
articol de periodic 2010 Arhiva Someșană: ArhSom, IX, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) "Granița năsăudeană" sau perinatea unei nentalități. Perspectivă istoriografică II (2006-2010) 265-277 română
articol de periodic 2011 Arhiva Someșană: ArhSom, X, seria III DOBRESCU, Vasile (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Redescoperirea unui năsăudean - Emil Tișca (1881-1965) 69-88 română
articol de periodic 2011 Arhiva Someșană: ArhSom, X, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Considerații privind arhiva veche a orașului Năsăud 125-144 română
articol de periodic 2012 Arhiva Someșană: ArhSom, XI, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) , SABĂU, Claudia Septimia (autor) Jurnalul lui Toader Ionașc (1848-1851) 33-51 română
articol de periodic 2012 Arhiva Someșană: ArhSom, XI, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Epistole - mărturii documentare din perioada districtului Năsăid (1861-1976) 67-92 română
articol de periodic 2012 Arhiva Someșană: ArhSom, XI, seria III DOBRESCU, Vasile (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Din istoricul activităților financiare ale băncii "Mercur" din Năsăud între anii 1899-1925 111-133 română
articol de periodic 2012 Arhiva Someșană: ArhSom, XI, seria III ONOFREIU, Adrian (autor) Școlile grănicerești năsăudene (1851-1918) - Dan Aurelia 303-305 română
articol de periodic 1915 Arhivele Bistriței, I-3 ONOFREIU, Adrian (autor) Trăsăruri ale evoluției orașului Bistrița în perioada interbelică: majoritate veesus minorități 39-58 română
articol de periodic 1916 Arhivele Bistriței, I-4 ONOFREIU, Adrian (autor) La aniversare - Coșbuc 150. Contra critica documentară 65-78 română
articol de periodic 2021 Banatica, 31, nr. 2 SABĂU, Claudia Septimia (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) "…Cu scrisorile tale imi astamparam focul ce-mi arde in piept". Corespondenta intima dintre locotenentul nasaudean George Pop si Anica Popovici (1855–1856) / "...With your letters appeaset the fire inside my breast". Intimate correspondence between leutenant George Pop and Anica Popovici (1855–1856) Studii şi articole 339-371
articol de periodic 2010 Revista arhivelor: RA, 76, nr. 1 ONOFREIU, Adrian (autor) Mirela Andrei-Popa & Aurelia Mariana Dan, Școală și Biserică. Circularele școlare din vicariatul Rodnei (1850-1918), l Reviews, bibliographical notes 259-260 română
articol de periodic 2003 Revista Bistriței: RB, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Toponimie și relații geografice în districtul Năsăud Topografie istorică 331-351 română
articol de periodic 2004 Revista Bistriței: RB, XVIII ONOFREIU, Adrian (autor) Activitatea Comisiei Județene Năsăud de verificare a membrilor Partidului Muncitoresc Român. Mărturii documentare (1949-1950) Istorie 375-395 română, germană
articol de periodic 2005 Revista Bistriței: RB, XIX ONOFREIU, Adrian (autor) Refugiați cehi la Bistrița în anul 1939 Istorie 275-283 română, germană
articol de periodic 2006 Revista Bistriței: RB, XX ONOFREIU, Adrian (autor) Consiliul Județean, instituție aurtonomă a județului Năsăud (13 decembrie 1944 - 23 februarie 1945). Mărturii documentare Istorie 331-347 română, engleză
articol de periodic 2006 Revista Bistriței: RB, XX BÎCA, Ioan (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Evoluția administrativ-teritorială a județului Bistrița-Năsăud Istorie 349-369 română, engleză
articol de periodic 2007 Revista Bistriței: RB, XXI-2, Istorie ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud între 1918-1938 145-172 română, germană
articol de periodic 2008 Revista Bistriței: RB, XXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918 - o lume în schimbare 349-363 română
articol de periodic 2009 Revista Bistriței: RB, XXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud. Sinteza pentru perioada 1932-1937 153-185 română
articol de periodic 2009 Revista Bistriței: RB, XXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Cadrul intelectual al asocierii între idei și realizări în districtul Năsăud (1861-1876) Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 201-210 română, engleză
articol de periodic 2010 Revista Bistriței: RB, XXIV ONOFREIU, Adrian (autor) Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română, germană
articol de periodic 2011 Revista Bistriței: RB, XXV ONOFREIU, Adrian (autor) Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română, germană
articol de periodic 2012 Revista Bistriței: RB, XXVI ONOFREIU, Adrian (autor) Restituiri istorice. Cronica parohiei greco-catolice Șoimuș scrisă de Ioan Baciu 173-202 română, engleză
articol de periodic 2013 Revista Bistriței: RB, XXVII BUTA, Mircea Gelu (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Statuia poetului Andrei Mureșanu la Bistrița. Cronologie documentară 225-238 română, franceză
articol de periodic 2013 Revista Bistriței: RB, XXVII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind situația județului Năsăud în perioada interbelică. Anul 1932 239-266 română, franceză
articol de periodic 2014 Revista Bistriței: RB, XXVIII DOBRESCU, Valeriu (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Din istoricul băncii „Coroana” din Bistrița (1903-1919) 288-298 română, franceză
articol de periodic 2014 Revista Bistriței: RB, XXVIII ONOFREIU, Adrian (autor) Un proiect de „regionalizare” a României din anul 1921. Cazul județului Bistrița-Năsăud 299-331 română, engleză
articol de periodic 2015 Revista Bistriței: RB, XXIX ONOFREIU, Adrian (autor) Naționalism și etnicitate la Bistrița în perioada interbelică 204-217 română, germană
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței: RB, XXX-XXXI ONOFREIU, Adrian (autor) În România Mare. Contribuții documentare referitoare la situația județului Bistrița-Năsăud 208-236 română, germană
articol de periodic 2018 Revista Bistriței: RB, XXXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918: Surse și resursa istoriografică pentru județul Bistrița-Năsăud 232-240 română, franceză
articol de periodic 2019 Revista Bistriței: RB, XXXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare referitoare la situația administrației județului Năsăud (1928-1929) 129-143 română, germană
articol de periodic 2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - "Munții Rodnei" sau un alt mod de toponimie 211-235 română
articol de periodic 2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind realizarea lucrării "Istoria școalelor năsăudene" 249-278 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI ONOFREIU, Adrian (autor) Mentalitatea năsăudeană în documente de arhivă 13-18 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI BÎCA, Ioan (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Dimensiuni etno-culturale și social-economice în cadrul districtului năsăudean 381-394 română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind caracterizarea hotarului satelor năsăudene la mijlocul secolului XIX 179-187 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV DOBRESCU, Vasile (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) , URECHE, Lazăr (autor) Din istoricul bîncii "Bistrițeana" 1887-1922. Contribuții documentare - Dobrescu Vasile, Onofreiu Adrian 393-396 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV ONOFREIU, Adrian (autor) O carte de excepție perntru Țara Năsăudului 397-398 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuția lui Nestor Șimon la "Istoria școalelor năsăudene" 165-190 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții la biografia academiceanului Grigore Moisil 21-28 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - contribuții documentare la istoria graniței năsăudene 201-281 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Academiceanul Virgil Șotropa (1867-1954) - Lazăr Ureche 447-449 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVIII ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - personalitate a epocii sale 147-154 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVIII ONOFREIU, Adrian (autor) Atunci cînd veacul se năștea, structuri ale cotidianului la 1900 în comitatul Bistrița-Năsăud 311-322 română