Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 33 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2003 Revista Bistriței, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Toponimie și relații geografice în districtul Năsăud Topografie istorică 331-351 română
articol de periodic 2004 Revista Bistriței, XVIII ONOFREIU, Adrian (autor) Activitatea Comisiei Județene Năsăud de verificare a membrilor Partidului Muncitoresc Român. Mărturii documentare (1949-1950) Istorie 375-395 română, germană
articol de periodic 2005 Revista Bistriței, XIX ONOFREIU, Adrian (autor) Refugiați cehi la Bistrița în anul 1939 Istorie 275-283 română, germană
articol de periodic 2006 Revista Bistriței, XX ONOFREIU, Adrian (autor) Consiliul Județean, instituție aurtonomă a județului Năsăud (13 decembrie 1944 - 23 februarie 1945). Mărturii documentare Istorie 331-347 română, engleză
articol de periodic 2006 Revista Bistriței, XX BÎCA, Ioan (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Evoluția administrativ-teritorială a județului Bistrița-Năsăud Istorie 349-369 română, engleză
articol de periodic 2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud între 1918-1938 145-172 română, germană
articol de periodic 2008 Revista Bistriței, XXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918 - o lume în schimbare 349-363 română
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud. Sinteza pentru perioada 1932-1937 153-185 română
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Cadrul intelectual al asocierii între idei și realizări în districtul Năsăud (1861-1876) Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 201-210 română, engleză
articol de periodic 2010 Revista Bistriței, XXIV ONOFREIU, Adrian (autor) Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română, germană
articol de periodic 2011 Revista Bistriței, XXV ONOFREIU, Adrian (autor) Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română, germană
articol de periodic 2012 Revista Bistriței, XXVI ONOFREIU, Adrian (autor) Restituiri istorice. Cronica parohiei greco-catolice Șoimuș scrisă de Ioan Baciu 173-202 română, engleză
articol de periodic 2013 Revista Bistriței, XXVII BUTA, Mircea Gelu (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Statuia poetului Andrei Mureșanu la Bistrița. Cronologie documentară 225-238 română, franceză
articol de periodic 2013 Revista Bistriței, XXVII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind situația județului Năsăud în perioada interbelică. Anul 1932 239-266 română, franceză
articol de periodic 2014 Revista Bistriței, XXVIII DOBRESCU, Valeriu (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Din istoricul băncii „Coroana” din Bistrița (1903-1919) 288-298 română, franceză
articol de periodic 2014 Revista Bistriței, XXVIII ONOFREIU, Adrian (autor) Un proiect de „regionalizare” a României din anul 1921. Cazul județului Bistrița-Năsăud 299-331 română, engleză
articol de periodic 2015 Revista Bistriței, XXIX ONOFREIU, Adrian (autor) Naționalism și etnicitate la Bistrița în perioada interbelică 204-217 română, germană
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI ONOFREIU, Adrian (autor) În România Mare. Contribuții documentare referitoare la situația județului Bistrița-Năsăud 208-236 română, germană
articol de periodic 2018 Revista Bistriței, XXXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918: Surse și resursa istoriografică pentru județul Bistrița-Năsăud 232-240 română, franceză
articol de periodic 2019 Revista Bistriței, XXXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare referitoare la situația administrației județului Năsăud (1928-1929) 129-143 română, germană
articol de periodic 2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - "Munții Rodnei" sau un alt mod de toponimie 211-235 română
articol de periodic 2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind realizarea lucrării "Istoria școalelor năsăudene" 249-278 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI ONOFREIU, Adrian (autor) Mentalitatea năsăudeană în documente de arhivă 13-18 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI BÎCA, Ioan (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Dimensiuni etno-culturale și social-economice în cadrul districtului năsăudean 381-394 română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind caracterizarea hotarului satelor năsăudene la mijlocul secolului XIX 179-187 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV DOBRESCU, Vasile (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) , URECHE, Lazăr (autor) Din istoricul bîncii "Bistrițeana" 1887-1922. Contribuții documentare - Dobrescu Vasile, Onofreiu Adrian 393-396 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV ONOFREIU, Adrian (autor) O carte de excepție perntru Țara Năsăudului 397-398 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuția lui Nestor Șimon la "Istoria școalelor năsăudene" 165-190 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții la biografia academiceanului Grigore Moisil 21-28 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - contribuții documentare la istoria graniței năsăudene 201-281 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Academiceanul Virgil Șotropa (1867-1954) - Lazăr Ureche 447-449 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - personalitate a epocii sale 147-154 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 ONOFREIU, Adrian (autor) Atunci cînd veacul se năștea, structuri ale cotidianului la 1900 în comitatul Bistrița-Năsăud 311-322 română