Arhiva Someșană: ArhSom, VII, 2008, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COSMA, Simion Valer (autor) "Rădicarea din întunecata prostie! Imaginea "neamțului" la nivelul crelului năsăudean în prima jumătate a secolului XIX 13-32 română
articol de periodic PETEANU, Claudia Septimia (autor) Raportul lui Moise Panga privind rezultatul examenelor desfășurate în școlile năsăudene în anul 1852 33-57 română
articol de periodic BÎRLIANU, Marius (autor) Biserica ortodoxă din scaunul Orăștiei între 1867-1914 59-80 română
articol de periodic COVACI, Diana (autor) Aniversarea mileniului ungar și ierarhii romano uniți 81-92 română
articol de periodic LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Pagini negre în istoria colegiului național "George Coșbuc" din Năsăud 93-118 română
articol de periodic FOTI, Vincenzo (autor) Assignats: il governo dell'economia nella dinamica revoluzionaria francese 121-136 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Leontin Luchi - mărturii inedite despre revoluția de la 1848-1849 137-151 română
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa politică de limbă germană din Transilvania în perioada neoabsolutistă. Der satellit (1850-1858) 153-162 română
articol de periodic IRIMIAS, Anna (autor) Messina, Garibaldi e i garibaldini nelle cronache di un correspondente e viaggiatore ungrerese 163-170 italiană
articol de periodic HEGEDUS, Nicoleta (autor) Imaginea împăratului la românii ardeleni de la memorandum pînă la izbucnirea primului război mondial (1892-1914) 171-203 română
articol de periodic RUS, Viorel (autor) Originile năsăudene ale organizației anticomuniste "Haiducii lui Avram Iancu - Divizia Sumanele Negre" 205-214 română
articol de periodic MARIN, Manuela (autor) Vizitele de lucru și cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu 215-229 română
articol de periodic ZAMFIR, Romulus (autor) Lemnul ca material de construcție în Transilvania: utilizare și metamorfoză 233-244 română
articol de periodic SERMEȘAN, Gabriela (autor) "Cununa grîului" în Țara Năsăudului 245-252 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) O variantă a motivului despre pactul cu diavolul 253-258 română
articol de periodic VAIDA, Lucian (autor) Noi topoare de piatră în colecția muzeului grăniceresc năsăudean 261-268 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Preocupări privind arhivele în zona "graniței militare" năsăudene pînă la 1918 269-293 română
articol de periodic BURDEȚI, Paula (autor) Aspecte privind structura demografică în zona periurbană a orașului Năsăud 295-315 română
articol de periodic PETEANU, Claudia Septimia (autor) Arhivele - mărturii ale trecutului . Direcția județeană Bistrița-Năsăud a Arhivelor Naționale la 70 de ani - Mureșan Ioan 319-320 română
articol de periodic LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Studii și cercetări etnologice 321-327 română