Arhiva Someșană: ArhSom, V, 2006, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Necropola de incinerație din epoca bronzului /Wietenberg), de la Fîntînele "între Acățo" (jud. Bistrița-Năsăud) 13-27 română
articol de periodic VAIDA, Lucian (autor) Brățări celtice în nord-estul Transilvaniei (sec. IV-II î.Chr.) 29-50 română
articol de periodic PETEANU, Claudia Septimia (autor) Moralitate și moralizare în "țidulele de cununie" din comunitatea Leșu în prima jumătate a secolului al XIX-lea 53-61 română
articol de periodic BALOC, Iosif Marin (autor) Politica financiară a Vienei în Transilvania între revoluția pașoptistă și dualism: cazul filialei brașovene a băncii vieneze de credit Anstalt 63-73 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Felicia (autor) Situația materială a bisericilor în protopiatul greco-catolic al Hunedoarei (1853-1867) 75-86 română
articol de periodic SIMA, Ana Victoria (autor) În lumina ecleziologiei posttridentine. Biserica română unită la mijlocul secolului al XIX-lea 87-106 română
articol de periodic ANDREI, Mirela (autor) Școala confesională năsăudeană în timpul regimului politic dualist austro-ungar 107-120 română
articol de periodic DUMĂNESCU, Luminița (autor) Procesele pentru paterinitate din districtul Năsăudului 121-136 română
articol de periodic DRĂGOI, Macarie Marius Dan (autor) Instituirea preoților în vicariatul Rodnei - cazul de la Feldru din 1890 137-164 română
articol de periodic COVACI, Diana Maria (autor) Mișcarea pentru o salarizare adecvată a capitlului greco-catolic român de Alba-Iulia și Fpăgăraș între anii 1903-1918 165-187 română
articol de periodic ZAMFIR, Romulus (autor) Problematica prezentă a simbolurilor și ornamentului din arhitectura și arta populară românească 191-222 română
articol de periodic NISTOR, Ioan Radu (autor) Gospodărie și arhitectură populară la Năsăud 223-238 română
articol de periodic SERMEȘAN, Gabriela (autor) Rituri funerare în Țara Năsăudului 239-249 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) George Coșbuc și basmul parodie: Patru portărei 251-260 română
articol de periodic ȘOTROPA, Virgil (autor) Pagini de amintiri - partea a II - a - 263-288 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind istoria comitatului Bistrița-Năsăud - 1876-1899 (I) 289-348 română
articol de periodic VRĂȘMAȘ, Niculae (autor) Izvoare monografice bîrgăuane (II) 349-366 română
articol de periodic PĂIUȘ, Liviu (autor) Academicianul Florian Porcius - om al cetății - 369-388 română
articol de periodic VAIDA, Floare (autor) Academicianul Dumitru Protase - la 80 de ani 389-396 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) "Memorialul reuniunei învățătorești Gr. Cath. "Mariana" în Năsăud. 1876-1901 397-403 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) , SENI, Iosnela Alis (autor) Despre academicenii năsăudeni la ceas aniversar - 140 de ani de la înființarea Academiei Române 405-418 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) Contribuția documentelor de arhivă la cunoașterea geografiei județului Bistrița-Năsăud 419-428 română
articol de periodic POP, Florina (autor) Contribnuții documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean 429-433 română