Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 209 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ALEXANDRESCU, Andrei (autor) Romania pe frontul sovietic. Discursul despre pace în anii 1945-1964 Arheologie, istorie medie 263-267 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) Cîteva aspecte din timpul "Foametei celei mari" (1946-1947) Arheologie, istorie medie 269-274 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie HLIHOR, Constantin (autor) Considerații privind guvernarea mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 297-303 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TEODORESCU, Aurelian (autor) Ideea luptei pentru unitate națională la români în concepția mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 305-312 română
1938 Balcania, I Avant-propos iii-vii franceză
1943 Balcania, VI ALEXANDRESCU DERSCA, Maria Matilda (autor) N. Iorga, historien de l'Empire Ottoman Histoire 101-122 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 Notes bibliographiques 249-300 franceză
1945 Balcania, VIII Notes bibliographiques 264-334 franceză
1973 Biharea, 1973 SASU, E. (autor) Ioan Lăpoșan - zugravul bisericilor de la Păușa, Borșa și Homorog (jud. Bihor) I. Etnografie 93-138 română
1973 Biharea, 1973 RUS, Aurel (autor) O statuie în stil baroc. Sfântul Ioan de Nepomuk la Muzeul de Artă din Cluj II. Artă 241-248 română
1973 Biharea, 1973 AVRAM, Alexandru (autor) Arta 1900 în România III. Note şi recenzii 263-264 română
1973 Biharea, 1973 SASU, E. (autor) Istoria Artei europene. Arta în perioada Renașterii III. Note şi recenzii 264-265 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor), MAXIM, V. (autor) Considerații istorice și demografice privind tipologia așezărilor rurale din nord-vestul României I. Etnografie 7-43 română
1974 Biharea, 1974 MAXIM, V. (autor), MUDURA, Gheorghe (autor) Valorificări etnografice din fonduri arhivistice I. Etnografie 45-82 română
1974 Biharea, 1974 TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (I) Considerații preliminare privind istoricul taxelor vamale la tîrgurile din Oradea I. Etnografie 83-107 română
1974 Biharea, 1974 FAUR, Viorel (autor) Din istoricul preocupărilor etnografice și folcloristice referitoare la așezările din Depresiunea Beiușului (1816-1918) I. Etnografie 107-118 română
1975 Biharea, 1975 FAUR, Viorel (autor) Noi date despre preocupările folclorice ale membrilor Societății de lectură din Oradea I. Etnografie 77-84 română
1975 Biharea, 1975 CHIRIAC, Aurel (autor) Pictorul Ioan Sima II. Artă 93-103 română
1976 Biharea, 1976 POPOVICI, Ioan (autor) Manufacturile de fier de la Pocioveliște și Drăgănești din Comitatul Bihor (1738-1751) I. Etnografie 75-124 română (şi un rezumat în engleză)
1976 Biharea, 1976 TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (II) I. Etnografie 125-160 română
1976 Biharea, 1976 KOVACS, Andrei (autor), ȚOCA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea palatului în stil Renaștere de la Oradea: reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea II. Artă 199-222 română
1976 Biharea, 1976 CHIRIAC, Aurel (autor) Pictura românească V. Recenzii 319-320 română
1977 Biharea, 1977 ILEA, Ana (autor) Documente medievale despre morile de scînduri din Țara Crișurilor I. Etnografie 141-156 română
1977 Biharea, 1977 ROȘU, Titus (autor) Mijloace de iluminat - în obștea țărănească I. Etnografie 157-171 română
1977 Biharea, 1977 ȚOCA, Mircea (autor) Artitectura barocă clujeană II. Artă 215-238 română
1977 Biharea, 1977 CHIRIAC, Mircea (autor) Istoricul cercetării picturii murale din Țara Crișurilor II. Artă 239-246 română
1978 Biharea, 1978 TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (III) Aspecte etno-demografice ale tîrgurilor orădene I. Etnografie 105-148 română
1978 Biharea, 1978 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un spirit novator: Octavian Smigelschi II. Artă 283-303 română
1981 Biharea, 1981 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Începuturile introducerii tehnicii moderne în agricultura Bihorului I. Etnografie 7-39 română
1981 Biharea, 1981 COVACI, Veronica (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Cîteva aspecte ale tehnologiei cultivării porumbului într-un document din 1840 I. Etnografie 39-52 română
1981 Biharea, 1981 MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 195-209 română
1982 Biharea, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Informații cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului al XVIII-lea I. Etnografie 51-57 română
1982 Biharea, 1982 FAUR, Viorel (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea II. Valorificări etnografice din arhive 229-266 română
1982 Biharea, 1982 DUMITRESCU, Mircea (autor) Expoziția generală română din 1906. Aspecte etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 273-285 română
1982 Biharea, 1982 IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Prolegomene la un muzeu al istoriei și artei costumului urban IV. Muzeografie 353-370 română
1991 Biharea, 1991 CHIRIAC, Aurel (autor) Păstoritul transhumant în Cîmpia de Vest în lumina documentelor de arhivă (sec. XVIII-XIX) I. Etnografie 29-37 română
1991 Biharea, 1991 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul medicinei veterinare românești de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX I. Etnografie 39-48 română
1991 Biharea, 1991 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Portretele papilor în interpretarea gravorilor venețieni Francesco Ambrosi și Francesco del Pedro (secolul XVIII-lea) II. Artă 203-221 română
1994 Biharea, 1994 TODINCĂ, Vasile (autor) Tehnica agricolă și ritm de muncă (sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea) - Ștefănescu Barbu IV. Recenzii 243-345 română
2012 Biharea, 2012 GOMAN, Ioan (autor) Date despre situația activităților meșteșugărești din Oradea la Mijlocul secolului al XIX-lea I. Etnografie 33-73 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian (autor) Originea și condițiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraș Râmnicu-Vâlcea 37-56 română (rezumat în franceză)
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII CLIVETI, Gh. (autor) Un conflict european: "Războiul Crimeii" (1853-1856). IV. Istorie 403-424 română
1997 Cercetări istorice, XVI CHARLE, Cristophe (autor) La Republique des universitaires. 1870 - 1940 (Lucian Nastasă) VII. Note de lectură 416-417 franceză
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CHIRICA, Valentin Codrin (autor) Congresul de la Viena și politica externă engleză, 1815-1820 II. Relaţii internaţionale 143-153 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CLIVETI, Gh. (autor) 1856- 1878: Turcia - putere garantă? II. Relaţii internaţionale 155-165 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CIOBANU, Veniamin (autor) Tratatul de la Kuciuk - Kainargi (1774) în viziunea diplomației suedeze III. Documente 177-194 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 ONIȘORU, Violeta (autor) Condica de venituri și cheltuieli a Roseteștilor de la Solești III. Documente 195-206 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 ROMAN, Liviu (autor) Un jurnal antiunionist: "Nepărtinitorul" (21 iunie-10 septembrie 1856) III. Documente 207-219 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CHIABURU, Elena (autor) Tehnică și organizare în atelierul tipografic din Țara Moldovei până la 1829 IV. Economie şi societate 221-257 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CEAUȘU, Mihai (autor) Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. Iosefinism și postiosefinism, (1774-1815) (VIOLETA ONIȘORU) VIII. Note bibliografice 466-467 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX IFTIMI, S (autor) lzvoade privitoare la întocmirea alaiurilor de ceremonie la începutul veacului XIX III. Istorie modernă şi contemporană 283-299 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX CLIVETI, Gh. (autor) Preludiile concertului european (III). De la "coaliția antinapoleoniană" la marea alianță (1813-1814) III. Istorie modernă şi contemporană 321-357 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX CHIRICA, Valentin Codrin (autor) Înființarea misiunilor consulare britanice din Principatele Române și activitatea lor III. Istorie modernă şi contemporană 359-380 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX ONIȘORU, Violeta (autor) Aspecte privind activitatea generalului Ernest O. Ballif III. Istorie modernă şi contemporană 403-410 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX CHIRICA, Valentin Codrin (autor) Anglia și chestiunea orientală 1830-1900. Studiu sintetic, Ed. Helios, lași, 1999, 180 p. (CLAUDIU TOPOR) V. Recenzii şi note bibliografice 532-534 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII ICHIM, Aurica (autor) Ecaterina Kogălniceanu. Dosarul de succesiune I. Izvoare 129-135 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII ATANASIU, Mihai Bogdan (autor) Activitatea politică a marelui vistiernic Iordache Cantacuzino II. Studii 185-198 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII CLIVETI, Gh. (autor) Problema deschiderii formale a Congresului de la Viena: Noi observații asupra desfășurării negocierilor diplomatice la cancelaria imperială a Austriei în septembrie-octombrie 1814 II. Studii 269-290 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX IFTIMI, S (autor) Pictorul Giovanni Schiavoni și activitatea sa din Moldova (1837-1844) 231-268 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI SENCIUC - BORCEA, Olivia (autor) Istoriografia românească a alimentației: geneză, surse documentare, direcții și metode de cercetare 65-81 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI IFTIMI, S (autor) Portretul principelui sârb Miloš Obrenovič, de Josef August Schöefft (1835) 127-153 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI VĂLEANU, M. C. (autor) Informații despre izvoare de apă sărată din Podișul Moldovei în surse documentare inedite din secolul al XIX -lea 155-164 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI ICHIM, Aurica (autor) Un inventar al muzeului ”Cuza-Vodă” aflat la Arhivele Naționale Iași (1949) 235-246 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI EREMIA, Ion (autor) De la ”proiectul dacic” la anexarea Basarabiei. O filă din politica țarismului de ”eliberare” a creștinilor de sub Imperiul Otoman, reflectată în istoriografia rusă contemporană 263-286 română
2016 Cercetări istorice, XXXV IACOB, Dan Dumitru (autor) Averea, veniturile și cheltuielile schitului Brătești, de lângă Pașcani, în 1839-1845 113-144 română
2016 Cercetări istorice, XXXV EPURE, Violeta-Anca (autor) Alimentația locuitorilor din Principatele Române în viziunea consulilor si voiajorilor francezi din perioada prepasoptistă 145-161 română
2016 Cercetări istorice, XXXV ICHIM, Aurica (autor) Tentative de protejare a vestigiilor istorice în Principatele Române, în secolul al XIX-lea 187-214 română
2016 Cercetări istorice, XXXV IFTIMI, Sorin (autor) Portrete de șevalet ale familiei Catargiu din Moldova secolului al XIX-lea (I) 215-250 română
2016 Cercetări istorice, XXXV BĂRBULESCU, Constantin (autor) Constantin Bărbulescu, România Medicilor. Medici, țărani și igiena rurală de la 1860 la 1910, Editura Humanitas, București, 2015, 356 p. (Cosmin NIȚĂ) I. Recenzii şi note de lectură (Book Reviews) 305-308 română
2016 Cercetări istorice, XXXV CLOȘCA, Constantin (autor) Personalitatea lui Neculai Costăchescu – 140 de ani de la naștere/ The Personality of Neculai Costăchescu – 140 Years since his Birth II. Restitutio 311-319 română
2016 Cercetări istorice, XXXV FLORESCU, Oana (autor) Profesorul Neculai Costăchescu – Referințe biografice II. Restitutio 321-324 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI APĂVĂLOAEI, Bobi (autor) Încercări de sistematizare a orașului Iași în perioada domniilor fanariote 155-188 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI EPURE, Violeta-Anca (autor) Justiția în Principatele Române în viziunea călătorilor și consulilor francezi din perioada prepașoptistă 189-202 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI GOROVEI, Ștefan (autor) Testamentul unui ctitor ieșean: Paharnicul Iordache Lozonschi (1827) 203-223 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI TIRON, Tudor-Radu (autor) Mihail vodă Sturdza și proiectul celei dintâi decorații românești: Semnul Distencției a Neprihănitei Slujbe 263-296 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII ROMAN, Nicoleta (autor) Nicoleta Roman (editor), Orphans and Abandoned Children in European History. Sixteenth to Twentieth Centuries, New York, Routledge, 2018, 292 p. I. Recenzii şi note de lectură 325-327 română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel (autor) Istoriografia bihoreană în anii republicii II. Bibliografii 283-288 română
1973 Crisia, III Avram Iancu. Viața și faptele unui erou și martir - Pascu Șt. IV. Recenzii 317-318 română
1973 Crisia, III Avram Iancu în memorialistică IV. Recenzii 319-320 română
1973 Crisia, III George Bariț și contemporanii săi IV. Recenzii 320-322 română
1974 Crisia, IV VIFOR, Alexandru (autor) Cîteva considerații pe marginea volumului al II-lea a "Istoriei teatrului în România 1849-1918 II. Studii şi articole 352-354 română
1975 Crisia, V BRATU, Ion (autor) Din inițiativa lui Alexandru Sterca Suluțiu privind lupta pentru dreptul limbIi române I. Studii şi articole 129-135 română
1977 Crisia, VII BRATU, Ion (autor) Răscoala din 1907 I. Studii 195-203 română
1979 Crisia, IX BODEA, Gheorghe (autor) Avram Iancu și problema creării Daco-României III. Articole şi note 775-782 română
1988 Crisia, XVIII PINȚA, Gheorghe (autor) Curente ideologice și programe din mișcările de eliberare națională din Balcani pînă în anul 1878 - Traikov Veselin VIII. Recenzii 872-873 română
1994 Crisia, XXIV GORUN, Gheorghe (autor) Les lumieres en Europe - Ulrich Im Hof IV. Recenzii 456-456 română
2006 Crisia, XXXVI CRĂCIUN, Corneliu (autor) Divorț și concubinat în Bihor (deceniile 8-10 ale secolului al XIX-lea) I. Studii şi articole 101-125 română
2007 Crisia, XXXVII MOISA, Gabriel (autor) Mănuși albe, mănuși negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzolern - Mihalache Andi III. Recenzii 229-229 română
2012 Crisia, XLII CORNEA, Lucia (autor) Nouvelle histoire de Valenciennes - Guinet Philippe 203-204 română
2005 Cumidava, XVIII BAUMAN, Ionel (autor) Bibliografia Revistei CVMIDAVA, vol. XXV-XXVIII (2001 2005) 247-254 Română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX DUICU, Ioana-Gabriela (autor) Odobescu, o foaie de zestre și Obedenii II. Istorie 513-519 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX DUDOI MARIAN, Alin (autor), PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Un istoric al relațiilor diplomatice ale României cu Finlanda II. Istorie 328-334 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BIRĂU, Gheorghe (autor) Restituiri necesare Ion Carabatescu IV. Personalităţi 535-564 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX VOCHESCU, Raluca (autor) Centenarul Marii Uniri A Românilor IV. Personalităţi 565-569 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX CIȘMAȘU, Daniel (autor) Alexandru Ștefulescu – date biografice IV. Personalităţi 570-585 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX CÂRLUGEA, Zenovie (autor) Titu Maiorescu și Grigore Iunian - contracandidați în alegerile din 1891 de la Târgu-Jiu IV. Personalităţi 586-589 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BOȚOGHINĂ, Cristina (autor) Neamul Goleștilor în conștiința posterității IV. Personalităţi 590-598 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ILIE, Daniela (autor) Aspecte privind proprietatea asupra pămîntului în județul Romanați în secolul al XIX-lea III. Istorie 181-188 română
2011 Muzeul Oltului, 1 PĂUNESCU, Emil (autor) Mărturii despre viața unei familii cu rădăcini în județul Olt III. Istorie 189-194 română
2011 Muzeul Oltului, 1 Hotărnicia moșiei mânăstirii Strehareț la 1850 V. Documentar 245-260 română
2012 Muzeul Oltului, 2 CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Prosperitatea comunei Islaz văzută în documentele vremii (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea) II. Istorie 109-114 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina și mari momente ale istoriei naționale de la independență la Marea Răscoală din 1907 II. Istorie 115-148 română
2012 Muzeul Oltului, 2 FILITTI, Georgeta (autor) Ioan C. Filitti din neamul Slătinenilor III. Evocări 149-154 română
2012 Muzeul Oltului, 2 ANGHEL, C. (autor) Amintirile unui fost prefect din timpul răscoalelor (de la 1907) V. Documentar 169-198 română
2012 Muzeul Oltului, 2 NEAGU, Doru (autor) Catalog selectiv de carte tipărită cu alfabet chirilic și de tranziție aflată în patrimoniul Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 453-468 română
2013 Muzeul Oltului, 3 SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare aparținând subprefecturilor unor plase din județul Olt (1862-1872) II. Istorie 111-122 română
2013 Muzeul Oltului, 3 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina în perioada premodernă (1600-1821) II. Istorie 123-188 română
2013 Muzeul Oltului, 3 IONESCU, Verginia (autor) Conservarea tezaurelor monetare, tezaurul de la Morunglav - Olt IV. Patrimoniu 213-218 română
2013 Muzeul Oltului, 3 MITRAN, Florea (autor) Viața și opera lui Alecsandru* C. Bogdan-Pitești V. Documentar 277-288 română
2013 Muzeul Oltului, 3 BIRCII, Nicolae (autor) Regulament pentru constructiuni și alinieri în orașul Slatina V. Documentar 289-300 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie PĂUN-ANTONE, Elena-Simona (autor) Oltenia in the 1899 Census Modern and Contemporary History / Istorie modernă şi contemporană 159-163 engleză
2002 Revista Bistriței, XVI POPA, Mircea (autor) O conștiință istorică: David Prodan 377-386 română
2003 Revista Bistriței, XVII BALOG, Marin (autor) Eric Hobsbawm, Era Capitalului 1848-1875, Ed. Cartier 2002, 400 pp. Note. Viaţă ştiinţifică. Recenzii 387-388 română
2011 Revista Bistriței, XXV ONOFREIU, Adrian (autor) Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română, germană
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Prof. dr. docent, BANYAI, Ladislau (autor) Cuvînt de închidere Comunicări 499-500 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu Studii şi articole 561-572 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Meleagurile hunedorene, puternic încadrate în istoria contemporaneității românești. Pledoarie pentru o reflectare muzeografică firească a acestui adevăr Centenar muzeal devean 63-68 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis NEAMȚU, Gelu (autor) Destinul cărților despre Horea apărute cu ocazia centenarului răscoalei (1784-1884) Studii şi articole 298-305 română
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Anuarul Institutului de Istorie Cluj XXXI, 1992, Academia Română, Filiala din Cluj-Napoca, 285 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 903-904 română
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) David Prodan (1902-1992) Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 931-935 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" CĂPUȘAN, Andrei (autor) România, Marea Britanie și marile puteri la Congresului de la Berlin (1 iunie - 1 iulie 1878) Studii şi articole 145-154 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis LUPEA, Cornel (autor) Ofițerii români din regimentul I grăniceresc român de la Orlat Studii şi articole 831-861 română
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Mircea Valea (1931-1999) In memoriam 751-753 română
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Gelu Neamțu la 60 de ani 9-18 română
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Nicolae Cordoș (1938-2002) Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 597-600 română
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MORAR, Marcel (autor) Dr. Ioachim Lazăr la 60 de ani 11-22 română
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis BOZGA, Vasile (autor) Adela Herban, România - Vatican. Relații diplomatice (1920-1940), Editura "Călăuza", Deva, 2002, 369 pagini. Cronica activităţii muzeale, recenzii 947-949 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis STOIAN, Nicolae (autor) Silviu Dragomir – apărător al integrității teritoriale a României Istorie 469-472 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Ionaș Vasile la a 60-a aniversare 13-16 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MANDAE, Cristina (autor) Contribuții bănățene la istoriografia interbelică  Istorie 387-393 română, franceză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă IANCU, Daniel (autor) Colaborarea lui Nicolae Densușianu la Jahresberichte derGeschichtswissenschaft, Revista Societății Istoricilor din Berlin Studii, articole, comunicări 355-365 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă MIRCEA, Ionela (autor) Cartea poștală ilustrată – un promotor al culturii și istoriei Studii, articole, comunicări 367-378 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă BOC, Ovidiu-Valentin (autor) Elemente ale discursului istoric la Ștefan Meteș. Considerații preliminare Studii, articole, comunicări 423-436 română, engleză
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Episcopul Melchisedec Ștefănescu - medalion - I. Studii şi articole 59-68 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I BERCEANU, Maria (autor) Câteva considerații despre A.D. Xenopol ca filolog al istoriei I. Studii şi articole 69-72 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I PAVEL, Eduard (autor) Brătienii și problema minorităților I. Studii şi articole 99-104 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I NICULESCU, Gustav (autor) Curriculum opțional pentru clasa a VI-a II. Didactica şi istoria învăţământului 141-142 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I BERCEANU, Maria (autor) Proiectarea unei programe de opțional II. Didactica şi istoria învăţământului 143-146 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I PĂDURARU, Constantin (autor) Informații privind învățământul băcăuan în documente de arhivă (sec. XIX-XX) II. Didactica şi istoria învăţământului 147-150 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I CRUCEANU, Viorel (autor) Africa în corespondența diplomatică românească (1881-1905) - Leahu Gabriel III. Note şi recenzii 159-160 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I CIUTĂ, Jean (autor) Principatele Române în raporturile politice internaționale (1792-1821) - Boicu Leonid III. Note şi recenzii 161-162 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (I) II. Istoria românilor 37-48 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II BRĂTESCU, Liviu (autor) Politica militară a guvernelor liberale (1867-1868, 1876-1888) II. Istoria românilor 49-56 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II LEAHU, Gabriel (autor) Un moment al confruntărilor coloniale pentru Sudanul Nilotic: tratatul anglo-congolez din 12 mai 1894. Ecouri diplomatice românești III. Istorie universală 121-148 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II CRUCEANU, Viorel (autor) În templul lui Ianus. Studii și gânduri despre trecut și viitor - Mureșanu Camil V. Note şi recenzii 170-172 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II ARTIMON, Elena (autor) Învățătorii - luminatori ai satelor (1848-1918) - Adăniloaie N. V. Note şi recenzii 173-175 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III MURARIU, Ioan (autor) Un contract inedit privitor la arendarea a șase moșii din fostul ținut Cernăuți pe perioada 1801-1806 II. Istoria românilor 57-63 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III BRĂTESCU, Liviu (autor) I.C. Brătianu și problema românească II. Istoria românilor 64-71 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în Romania până la Marea Unire (II) II. Istoria românilor 72-86 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ZUB, Alexandru (autor) Academia militans 5-12 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (IV) II. Istoria românilor 87-112 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV LEAHU, Gabriel (autor) O problemă controversată: cauzele implicării lui Otto von Bismarck în expansiunea colonialistă III. Istorie universală 155-164 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V ZUB, Alexandru (autor) Cultură istorică și modernizare în România secolului XX III. Istoria românilor 71-80 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Dr. Constantin Angelescu - ministru al instrucțiunii publice III. Istoria românilor 81-92 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V ȚUȚUIANU, Ion (autor) Autocefalia bisericească V. Şcoală, Biserică, Educaţie 220-225 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V CIUTĂ, Jean (autor) Diplomația - Kissinger H. VI. Note recenzii 256-258 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI IVĂNESCU, Dumitru (autor) Surse documentare franceze despre Unirea Principatelor Române II. Istoria românilor 67-71 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI CIUTĂ, Jean (autor) Reîntregirea românească, act al voinței politice și luptei poporului român II. Istoria românilor 102-106 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI FARCAȘ, Simona (autor) Mileniul românesc, 1000 de ani de istorie în imagini - Filitti Georgeta, Matei Dorin V. Note şi recenzii 269-270 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ZUB, Alexandru (autor) Dimitrie Cantemir: obsesia adevărului II. Istoria românilor 58-61 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan (autor) Proclamația prințului Mihail Gorceakov din 20 iunie 1853 către Principatele Române II. Istoria românilor 62-65 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan (autor) Două ranguri boierești acordate în principatul Moldovei în luna decembrie 1857 II. Istoria românilor 66-68 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII IVĂNESCU, Dumitru (autor) Consululul francez Adolphe d'Avril despre domnia lui Al.I. Cuza II. Istoria românilor 69-74 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII CLOȘCĂ, Constantin (autor) Administrația românească în teritoriile vremelnic aflate sub dominația străină (Transilvania, Bucovina, Basarabia, Banatul și Dobrogea) II. Istoria românilor 75-92 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Spiru Haret și învățătorii la 1907 II. Istoria românilor 93-100 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII DUMITRAȘCU, Server (autor), SFRENGEN, Florin (autor) Vasile Stroescu (1845-1926) II. Istoria românilor 153-154 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MELIAN, Diana (autor) China în viziunea lui Nicolae Milescu Spătarul III. Istorie universală 221-237 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII CUCU, Cornelia (autor) Proiect de lecție IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 258-263 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII ARTIMON, Elena (autor) Membrii Academiei Române din județul Bacău - Marghitan L., Mitrea I. IV. Recenzii şi note bibliografice 298-299 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Câteva date privitoare la istoricul cercetărilor arheologice subacvatice I. Istoria românilor 11-16 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX IVĂNESCU, Dumitru (autor) Complotul polonez din 1859 împotriva lui Al.I. Cuza I. Istoria românilor 67-72 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX ZUB, Alexandru (autor) Politici naționale la 1900 I. Istoria românilor 73-80 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX STAN, Gabriel (autor) Studii de istorie modernă - Russu V. III. Recenzii şi note bibliografice 187-188 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX CIUCANU, Corneliu (autor) Idei politice romănești. Doctrine și teorii - Bădescu Ilie III. Recenzii şi note bibliografice 188-195 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X ZUB, Alexandru (autor) Presa românească și discursul regenerativ în epoca modernă I. Istoria românilor 50-60 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X IVĂNESCU, Dumitru (autor) Mihail Kogălniceanu despre domnia lui Al I. Cuza I. Istoria românilor 61-70 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Efectivele armatei române la 1877 și pierderile suferite pe câmpul de luptă I. Istoria românilor 80-88 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X FLORESCU, Gheorghe (autor) Ion I.C. Brătianu, în enciclopedii ale lumii I. Istoria românilor 110-139 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X LEAHU, Adriana (autor) Imperialismul. Reconsiderări conceptuale II. Istorie universală - istoria religiilor 262-280 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI URSULESCU, Cristian (autor) Administrarea justiției în Bucovina și Basarabia în preajma Marii Unirii I. Istoria românilor 138-149 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI ZUB, Alexandru (autor) Descriptio Bessarabiae I. Istoria românilor 188-191 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI MARINESCU, Theodor (autor) Friedrich Nietzsche și evreii - o enigmă întunecată II. Istorie universală - istoria religiilor 323-332 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Aniversarea a 200 de ani de la nașterea lui Eudoxiu Hurmuzaki I. Oameni care au fost… 7-18 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII ZUB, Alexandru (autor) Spiritul haretian în cultura română II. Istorie 110-115 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII PRISACARIU, Elena (autor) Parohia Sf. Spiridon în documente de arhivă II. Istorie 183-191 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII HORODNIC, Adrian (autor) Basarabia în acte diplomatice 1711-1947 - Agrigoroaiei I. III. Recenzii şi note 284-285 română
1968 Ziridava. Studia Archaeologica, II NICIU, Ioan (autor) Documente din perioada dualismului oglindind lupta pentru eliberarea Transilvaniei
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V ROZ, Alexandru (autor) Ecoul războiului de independență din 1877/78 în părțile Aradului
1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI CORDOȘ, Nicolae (autor), GLODARIU, Eugenia (autor) Aspecte ale activității studențimii românești din monarhia astro-ungară pentru realuzarea unității naționale (1900-1918)
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII ZUB, Alexandru (autor) Ecouri externe ale Unirii Principatelor
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII GREFFNER, Otto (autor) Războiului de independență, 1877-1878, văzut de corespondenții reviste germane Uber land und meer . Algemeine Ilustrirte Zeittung
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII CACIORA, Andrei (autor) Din lupta românilor arădeni pentru eliberare națională în perioada 1895-1905
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII GLUCK, Eugen (autor) Ecoul răscoalei din 1907 în părțile Aradului
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX GLUCK, Eugen (autor) Ecoul unirii Principatelor în presa arădeană
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX GREFFNER, Otto (autor) "Intependența României"
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ROȘUȚ, Nicolae (autor) Legătura Aradului cu România între 1800-1919
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ROZ, Alexandru (autor) Aradul în timpul primului război mondial
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ADAMIK, Pavel (autor) Colaborarea româno-slovacă în lupta de eliberare națională la începutul secolului al XX-lea
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BUTA, Vasile (autor) Pagini din istoria modernă a Hălmagiului
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI POPEANGĂ, Vasile (autor) Aradul - centru politic al luptei naționale din perioada dualismului (1869-1918) - Popeagă Vasile
1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII NEGHI, Gheorghe (autor) Noi contribuții privind mișcarea națională din Banat (1861-1872)
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII PĂIUȘAN, Radu (autor) Coordonatele mișcării naționale a românilor bănățeni în anii 1905-1914
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII LAZĂR, Ioachim (autor) Inculpați și apărători hunedoreni în procesul memorandului
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII FIRCZAK, Gheorghe (autor), HERBAN, Adela (autor) Mișcarea memorandistă reflectată în coloanele ziarului "Hunyad"
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII POPEANGĂ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în lupta pentru înfpătuirea Marii Uniri
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII BOTEZAN, Liviu (autor) Mișcările țărănești și desființarea iobăgiei în satele comitatului Zărand în primăvara anului 1848
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII BOTEZAN, Liviu (autor) Mișcările țărănești din satele arădene contra notarilor și primarilor în primăvara anului 1948, preludiu al evenimentelor din toamna anului 1918 care au facilitat Marea Unire
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII LAZĂR, Ioachim (autor) Evenimentele revoluționare desfășurate în județul Hunedoara în toamna anului 1918
2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV HANCU, Ana (autor) Consecințe ale revoluției de la 1848-1849 în protopopiatul greco-catolic Th. Mureș