Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 volume
  • 35 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1973 Aspecte militare ale mișcării revoluționare din 1821, anul 1973 BERINDEI, Dan (autor), MUTAȘCU, Traian (autor)
volum de carte 2009 Catalogul expoziției „Unirea Principatelor Române: 150 de ani”, anul 2009 COROAMĂ, Radu (redactor), NEGUȚU, Mariana (redactor), ILIE, Oana (redactor), VERZEA, Mihaela (redactor), BERINDEI, Dan (cuvânt înainte), MUȘEȚEANU, Crișan (prefață), ILIE, Cornel (redactor), NICA, George (fotograf), STAMATE, Cristi (fotograf), STAN, Mirela (fotograf), NEAGU, Mihai (fotograf)
volum de carte 1959 Documente privind Unirea Principatelor, anul 1959, Rapoartele consulatului Austriei din Iași (1856-1859) BERINDEI, Dan (editor), OȚETEA, Andrei (coodonator)
volum de carte 1961 Documente privind Unirea Principatelor, anul 1961, DOCUMENTE INTERNE (1854 - 1857) BERINDEI, Dan (editor), OȚETEA, Andrei (coodonator), ALEXIU, Eleonora (redactor), SELEA, Trifu (redactor), STAN, Apostol (redactor)
volum de carte 1979 Epoca Unirii, anul 1979 BERINDEI, Dan (autor)
volum de carte 1984 Pe urmele lui Nicolae Bălcescu, anul 1984 BERINDEI, Dan (autor)
volum de carte 1971 Războiul pentru independență națională, anul 1971, Documente militare BERINDEI, Dan (editor), LOGHIN, Leonida (editor), STOEAN, GHEORGHE (editor)
volum de carte 1974 Revoluția de la 1848 în Țările Române: culegere de studii, anul 1974 ADĂNILOAIE, Nichita (redactor coordonator), BERINDEI, Dan (redactor coordonator)
volum de carte 1991 Revoluția română de la 1821, anul 1991 BERINDEI, Dan (autor), BUDESCU, Beatrice (redactor), DEOCLEȚIAN, Silvia (tehnoredactare)
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 1 acad., BERINDEI, Dan (autor) Revoluția Română din 1848-1849. Considerații și reflexii. 231 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă BERINDEI, Dan (autor) O carte în discuție 406-407 română
articol de periodic 1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, I BERINDEI, Dan (autor) Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962 Studii şi materiale de istorie 81-100 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II BERINDEI, Dan (autor) Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907 Comunicări - Note - Recenzii 231-246 română
articol de periodic 1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IV BERINDEI, Dan (autor) Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu și Alexandru Cebuc, Monumente din București București, Editura Meridiane, 1966, 216 p. X 1 pl. Comunicări - Note - Recenzii 499-500 română
articol de periodic 1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, V BERINDEI, Dan (autor) Orașul București și viața academică în Romania Comunicări - Note 294-302 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX BERINDEI, Dan (autor) Mișcarea revoluționară din 1821 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 181-186 română
articol de periodic 2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV BERINDEI, Dan (autor) Modernizarea Bucureștilor în secolul al XIX-lea "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 9-13 română
articol de periodic 1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 BERINDEI, Dan (autor) Cu privire la biografia inginerului și « arhitectonului » Moritz von Ott Studii 205-214 română
articol de periodic 1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 BERINDEI, Dan (autor) Înființarea Societății Academice și localurile Academiei Studii 237- română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 1 BERINDEI, Dan (autor) Palatul Cuza din Iași și proprietarii săi din secolul XIX 49-52 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX BERINDEI, Dan (autor) Premisele economico-sociale ale constituirii României independente 61-79 română
articol de periodic 1983 Cercetări Numismatice: CN, V BERINDEI, Dan (autor) Contribuții privitoare la colecția de monede „traiane” a lui Cezar Bolliac / Contributions relatives à la collection de monnaies ”trajanes” de Cezar Bolliac / Contributions concerning Cezar Bolliac`s coin collection form the emperor Trajan. Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 25-31 română
articol de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării BERINDEI, Dan (autor) Dimensiunile unei epopei milenare Un film despre unitatea poporului român, pentru care Carpații n-au fost zid despărțitor, ci punte de legăturăHUG 11
articol de periodic 1969 Cumidava, III BERINDEI, Dan (autor) Legături culturale dintre Transilvania și Principate în perioada formării și organizării statului național român 259- română
articol de periodic 2004-2005 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 48-49, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BERINDEI, Dan (autor) History and Archaeology during Alexandru Ioan Cuza's Reign Anniversaires 7-9 engleză
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV acad., BERINDEI, Dan (autor) Cucerirea independenței reflectată în corespondența vremii / La conquête de l'indépendance reflétée dans la correspondance de l'époque 211-214 română
articol de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 52, nr. 3 BERINDEI, Dan (autor) , NASTOVICI, Alexandru (autor) Recenzii și prezentări 344-348 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 1 BURAC, Constantin (autor) , GLUCK, Eugen (autor) , BERINDEI, Dan (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) , HRIȚCU, Irina (autor) , DOGARU, Maria (autor) Recenzii și prezentări 117-130 română
articol de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. 1-2, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu acad., BERINDEI, Dan (autor) Corneliu Mihail Lungu: arhivistul, profesorul, omul Laudatio 15-22 română
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis BERINDEI, Dan (autor) , DOGARU, Maria (autor) Preocupări pentru alcătuirea unei istorii naționale românești la mijlocul secolului al XIX-lea Studii şi articole 369-375 română, franceză
articol de periodic 1956 Studii și Articole de Istorie: SAI, I BERINDEI, Dan (autor) Frământările orășenești din noiembrie 1860 în Țara Românească. Tulburările de la Craiova și Ploești 265-313 română
articol de periodic 1961 Studii și Articole de Istorie: SAI, III BERINDEI, Dan (autor) Proiecte de înființare a unei societăți academice în vremea lui Alexandru Ioan Cuza 203-234 română
articol de periodic 1966 Studii și Articole de Istorie: SAI, 8 BERINDEI, Dan (autor) Un moment din viața și activitatea lui George Barițiu Texte şi documente 405-410 română
articol de periodic 1968 Studii și Articole de Istorie: SAI, 12 BERINDEI, Dan (autor) A. D. Xenopol și Academia Română 120 de ani de la naşterea lui A. D. Xenopol 39-46 română
articol de periodic 1968 Studii și Articole de Istorie: SAI, 12 BERINDEI, Dan (autor) Cornelia Bodea: Lupta românilor pentru unitatea națională (1834-1849) RECENZII 228-229 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 14 BERINDEI, Dan (autor) Nicolae Bălcescu și revoluția de la 1848 din Țara Românească 150 de ani de la naşterea lui Nicolae Bălcescu 21-30 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 17 BERINDEI, Dan (autor) Reformele din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza Istoria României şi istorie universală 25-33 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 18 BERINDEI, Dan (autor) Caracterul și tipologia lucrărilor științifice de istorie și structura lor Metodologia cercetării istorice 88-92 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 20 BERINDEI, Dan (autor) Cu privire la caracterul mișcării revoluționare din 1821 Discuţii şi opinii 94-99 română
articol de periodic 1984 Studii și Articole de Istorie: SAI, 49-50 BERINDEI, Dan (autor) București - centru al luptei pentru Unirea Principatelor 125 de ani de la Unirea Principatelor 122-127 română
articol de periodic 1985 Studii și Articole de Istorie: SAI, 51-52 BERINDEI, Dan (autor) Concepția social-politică a lui C. A. Rosetti 100 de ani de la moartea lui C. A. Rosetti 95-101 română
articol de periodic 1991 Studii și Articole de Istorie: SAI, 59 BERINDEI, Dan (autor) Monarhia în istoria modernă a României. Domnia lui Carol I Sinteze, contribuţii ştiinţifice şi documentare 63-72 română
articol de periodic 1993 Studii și Articole de Istorie: SAI, 60-61 BERINDEI, Dan (autor) Biserica și făurirea României moderne Sinteze, contribuţii ştiinţifice şi documentare 48-53 română
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 BERINDEI, Dan (autor) From Spring until Spring. The first reign year of Charles I 1914- Bilanţul vechiului regat în timpul domniei lui Carol I 7-21 română, engleză