București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV, 2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic THEODORESCU, Răzvan (autor) O jumătate de mileniu și o jumătate de veac "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 7-8 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Modernizarea Bucureștilor în secolul al XIX-lea "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 9-13 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) București - reședință de scaun domnesc 550 de ani de atestare documentară "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 14-17 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) , RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 18-32 română
articol de periodic BULEI, Ion (autor) Influența franceză în România și reacția contra ei (1870-1900) "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 33-41 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Contributori la tezaurul cultural-artistic bucureștean "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 42-58 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gheorghe (autor) Ministerul de Interne - imaginea din presă "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 59-66 română
articol de periodic ȘERBU, Miliana (autor) Plimbare prin București recurs la memorie "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 67-73 română
articol de periodic BORONEANȚ, Adina (autor) , GAVRILĂ, Elena (autor) , IGNAT, Theodor (autor) , MĂGUREANU, Andrei (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , PANAIT, Panait (autor) , POPESCU, Raluca (autor) , TODERAȘ, Meda (autor) Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010 "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 74-116 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) O moștenire pentru viitorime: monumentul de for public "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 117-148 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Triada nemuritoare: Nenea Iancu, Jupân Dumitrache și Grădina Union Studii şi articole 151-158 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Scurtă prezentare a unor norme de conservare a documentelor fotografice Studii şi articole 159-172 română
articol de periodic BUZILĂ, Ciprian (autor) Un oraș simpatic: Bucureștiul veacului al XIX-lea Studii şi articole 173-180 română
articol de periodic CIOBANU, Ștefan (autor) Nicolae Filipescu primarul Bucureștilor (1893-1895) Studii şi articole 181-194 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Ocupația rusească asupra Bucureștilor de acum două sute de ani (1810-1812) Studii şi articole 195-197 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Orașul București în anul 1938 Studii şi articole 198-209 română
articol de periodic DOROJAN, Magdalena (autor) Ion Câmpineanu și un nume de stradă în București Studii şi articole 210-233 română
articol de periodic DRĂGAN, Elisabeta (autor) Principii ale expertizei mobilierului de artă Studii şi articole 234-243 română
articol de periodic GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) Sculptorul Emil Wilhelm Becker. Aspecte inedite Studii şi articole 244-252 română
articol de periodic PILIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Imagine (iconografie) și istorie Studii şi articole 253-263 română
articol de periodic VELESCU, Olivier (autor) O bibliografie a comerțului bucureștean 1947-1985 Studii şi articole 264-279 română
articol de periodic ZAMANI, Lelia (autor) Odinioară, de 1 Mai în București Studii şi articole 280-288 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Cruci, hotare și bariere în vechiul București Studii şi articole 289-298 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Curtea Domnească din București în vremea lui Constantin Brâncoveanu Patrimoniu 301-304 română
articol de periodic DRĂGAN, Elisabeta (autor) Colecția de artă decorativă a Muzeului Municipiului București (îmbogățirea patrimoniului muzeal și valorificare) Patrimoniu 305-310 română
articol de periodic FOTEA, Petronela (autor) Necesitatea unei fișe de restaurare on line Patrimoniu 311-323 română
articol de periodic IVAN-GHILIA, Liana (autor) O bacchantă la București Patrimoniu 324-328 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Societatea istorico-arheologică "Bucureștii Vechi" Patrimoniu 329-339 română
articol de periodic PELIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Icoana Nașterii lui Iisus Hristos Patrimoniu 340-343 română
articol de periodic PESANTEZ, Carmen (autor) , SANDU, Ana (autor) Din arhiva Muzeului Pedagogic Patrimoniu 344-347 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Actele domniei lui Ștefan Cantacuzino aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Patrimoniu 348-364 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Interior bucureștean de pe Calea Victoriei Patrimoniu 365-378 română
articol de periodic Cuprins 379-382 română