Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 54 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, I PANAIT, Panait I. (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II PANAIT, Panait I. (autor) , SIRUNI H., Dj. (autor) Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi Comunicări - Note - Recenzii 189-204 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, III CONSTANTINIU, Margareta (autor) , PANAIT, Panait I. (autor) Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul orașului București Studii 3-24 română
articol de periodic 1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IV PANAIT, Panait I. (autor) Începuturile orașului reflectate în primele lucrări de istoriografie bucureșteană Comunicări - Note - Recenzii 347-354 română
articol de periodic 1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VI PANAIT, Panait I. (autor) , TURCU, Mioara (autor) Cercetările arheologice de la Tânganu 1965-1966 Cercetări arheologice 83-96 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX redactor responsabil, DACHE, Petre (autor) , BENE, Ana (autor) , CANTILLI, Maria (autor) , DUȚU, Aurel (autor) , PANAIT, Panait I. (autor) , TURCU, Mioara (autor) Cuvânt înainte 25-25 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX PANAIT, Panait I. (autor) Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 101-108 română
articol de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X PANAIT, Panait I. (autor) Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659 Studii şi articole 35-41 română
articol de periodic 2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVIII PANAIT, Panait I. (autor) Ștefan cel Mare și Bucureștii Personalităţi bucureştene 326-335 română
articol de periodic 2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XX PANAIT, Panait I. (autor) Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 3 PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări privind Turnul Colței din București 3-8 română
articol de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Hanul Manuc - cercetări arheologice 3-10 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Curtea domnească din București în secolul al XVI-lea 3-9 română
articol de periodic 1963 Cercetări arheologice în București: CAB, I CONSTANTINIU, M (autor) , PANAIT, Panait I. (autor) Săpăturile de la Bucureștii-Noi din 1960 Rapoarte de săpături 77-138 română
articol de periodic 1963 Cercetări arheologice în București: CAB, I PANAIT, Panait I. (autor) Observații arheologice pe șantierele de construcții din Capitală Rapoarte de săpături 139-178 română
articol de periodic 1963 Cercetări arheologice în București: CAB, I CONSTANTINIU, M (autor) , PANAIT, Panait I. (autor) O așezare din epoca bronzului la Roșu Studii şi prelucrări de materiale 301-338 română
articol de periodic 1965 Cercetări arheologice în București: CAB, II CONSTANTINIU, Margareta (autor) , PANAIT, Panait I. (autor) , PANAIT, Ioana Cristache (autor) Șantierul arheologic Băneasa-Străulești 75-238 română
articol de periodic 1965 Cercetări arheologice în București: CAB, II PANAIT, Panait I. (autor) , TURCU, Mioara (autor) , CONSTANTINESCU, Iulia (autor) , CERNOVODEANU, Paul I. (autor) Complexul medieval Tânganu (Cercetări arheologice, numismatice și istorice) 239-297 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III PANAIT, Panait I. (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI Studii 107-130 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III PANAIT, Panait I. (autor) Evoluția demografică a așezărilor rurale de la sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI) Comunicări 185-194 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III PANAIT, Panait I. (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Ionașcu In memoriam 295 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV PANAIT, Panait I. (autor) Vatra satelor din jurul Bucureștilor în lumina cercetărilor arheologice (secolele XIV-XVI) Studii 75-90 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV PANAIT, Panait I. (autor) O construcție deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc Comunicări 133-137 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV PANAIT, Panait I. (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Situl Bîrzești Rapoarte arheologice 147-162 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV PANAIT, Panait I. (autor) Coiful de la Bunești Note. Cronică 325-332 română
articol de periodic 2002 Cercetări arheologice în București: CAB, V PANAIT, Panait I. (autor) În memoria arheologilor pământului Bucureștilor 5-17 română
articol de periodic 2005 Cercetări arheologice în București: CAB, VI PANAIT, Panait I. (autor) Arheologia Cotrocenilor Arheologie 247-270 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2007 Cercetări arheologice în București: CAB, VII PANAIT, Panait I. (autor) Consemnări arheologice privind Piața Universității din București Arheologie / Archaeology 195-208 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2007 Cercetări arheologice în București: CAB, VII PANAIT, Panait I. (autor) Ștefan Olteanu, Nina Grigore, Victor Nicolae, Comunitatea sătească de la Șirna, județul Prahova (secolele II-X d. h), în lumina izvoarelor arheologice. București, 2007 (Panait I. Panait) RECENZII / BOOK REVIEWS 383-387 română
articol de periodic 2009 Cercetări arheologice în București: CAB, VIII PANAIT, Panait I. (autor) Valențe istorice ale Pieței Universității din București 1-33 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PANAIT, Panait I. (autor) NICOLAE CONSTANTINESCU, Coconi. Un sat din Cîmpia Româna în epoca lui Mircea cel Bătrân. Studiu arheologic și istoric, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972, 230 p., nombreuses figures et cartes dans le texte + 48 pl. hors texte. Comptes rendus 332-333 franceză
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice MORINTZ, Sebastian (autor) , ROMAN, Petre (autor) , ROSETTI, Dinu V. (autor) , PANAIT, Panait I. (autor) , CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din București 761-794 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice PANAIT, Panait I. (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Curtea Nouă din București 397-400 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări privind Palatul Curții Noi din București 632-635 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice PANAIT, Panait I. (autor) , CONSTANTINIU, Margareta (autor) Șantierul arheologic Străulești - Măicănești 529-531 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări arheologice de la Palatul Domnesc de la Curtea Nouă din București 537-540 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări privind satul Bârzești-București (sec. XV-XVI) 531-538 română
articol de periodic 1992 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXI, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări privind biserica Mănăstirii Cotroceni din București Studii şi cercetări 13-26 română
articol de periodic 1993 - 1994 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anii LXII-LXIII, nr. 1-2 PANAIT, Panait I. (autor) Clădirea Școlii bulgare din București Comunicări şi note documentare 181-183 română
articol de periodic 1995 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXIV, nr. 1-2 PANAIT, Panait I. (autor) Preocupări ale arheologiei românești pentru cercetarea și salvarea monumentelor antice din Dobrogea, în perioada 1878-1900 Comunicări şi note documentare 132-135 română
articol de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Hanul Gabroveni din București Studii 26-29 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Octavian Iliescu, M. Mihalcu, Păcuiul lui Soare( II). Așezarea medievală , Ed. Academiei, București, 1977 Cronică - Recenzii 94-94 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Contribuția arheologiei bucureștene la cunoașterea istoriei capitalei, a patriei Studii 3-6 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Hanul cu Tei din București Studii 20-24 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVIII, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Corina Nicolescu, Case, conace și palate vechi românești , Ed. Meridiane, 1979 Cronici, recenzii,informaţii 92-92 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Vlad Țepeș și cetatea Bucureștilor Studii şi Comunicări 32-36 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Profil - Profesorul universitar doctor docent Ion Ionașcu Profil 80-81 română
articol de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Dinamica operei ctitoricești a epocii lui Matei Basarab Studii şi Comunicări 56-59 română
articol de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Aspecte privind procesul de urbanizare a localității Călărași (secolele XVIII-XIX) 77
articol de periodic 1989 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Aspecte ale activității de ocrotire a monumentelor bucureștene Conservare - restaurare 9-11 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, 4 PANAIT, Panait I. (autor) Cetatea Bucureștilor în secolele XIV-XV 310-318 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 PANAIT, Panait I. (autor) Dinu V. Rosetti la 70-a aniversare Opinii 499-501 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 1 PANAIT, Panait I. (autor) Seri muzeale la Colecția de artă orientală din București 79-80 română
articol de periodic 2000 Revista Muzeelor: RM, nr. 4-6 PANAIT, Panait I. (autor) Prof. univ. Dr. Adrian Rădulescu (1932-2000) In memoriam 231-235 română