Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 6, 1969


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Muzeul de icoane bizantine din Veneția Cronică. Recenzii. Informaţii 567-567 română
articol de periodic FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Relații despre fauna Moldovei din secolul al XVII-XVIII în „Istoria ieroglifică” de Dimitrie Cantemir Studii şi cercetări 485-492 română
articol de periodic IRIMIE, Cornel (autor) Formarea personalului de muzeu Opinii 493-498 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Dinu V. Rosetti la 70-a aniversare Opinii 499-501 română
articol de periodic SIMIONESCU, RALUCA (autor) Elevi pe șantierele arheologice Activitatea cultural-educativă 502-505 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, N. (autor) Cât mai mulți pionieri și școlari - prieteni ai muzeelor Activitatea cultural-educativă 505-507 română
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) Muzeul de Istorie din Cluj la 110 ani Muzee. Expoziţii. Colecţii 508-511 română
articol de periodic ARDELEAN, Ion (autor) , MUȘAT, Mircea (autor) Muzeul de Istorie din Brașov Muzee. Expoziţii. Colecţii 512-515 română
articol de periodic ARSENESCU, ADINA (autor) Casa memorială „Cezar Petrescu” Muzee. Expoziţii. Colecţii 515-519 română
articol de periodic CRUCEANĂ, Ion (autor) Muzeul de Artă Plastică din comuna Berevoești Muzee. Expoziţii. Colecţii 520-520 română
articol de periodic IRIMIE, Cornel (autor) Două noi muzee sătești în județul Sibiu Muzee. Expoziţii. Colecţii 521-522 română
articol de periodic NICOLESCU, Corina (autor) Lucrări de artă românească în colecțiile străine Muzee. Expoziţii. Colecţii 523-526 română
articol de periodic TLLPEANU, Matei (autor) Situația păsărilor de apă în câmpia din vestul României. Realități și perspective Note şi comunicări 527 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Un nou relief votiv reprezentând pe zeița Diana Note şi comunicări 531 română
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Monede din secolul al IV-lea descoperite la Micia Note şi comunicări 533 română
articol de periodic VLĂDESCU, Cristian M. (autor) O casă și o pertuizană din secolul al XV-lea la Muzeul Peleș Note şi comunicări 534-535 română
articol de periodic ALBU, Corneliu (autor) Temeiurile acordării unui nou titlu de noblețe lui Nicolaus Olahus, 535-538 Note şi comunicări 535-538 română
articol de periodic CRĂCIUN, Georgeta (autor) „Domn ales de țară și din sânul ei!” Note şi comunicări 538-540 română
articol de periodic CIOARĂ, MARIA (autor) Contribuții la cunoașterea unor piese de port femeiesc din județul Mehedinți (II) Note şi comunicări 539-544 română
articol de periodic MARCU, MIHAI (autor) Crivacul - un vechi mecanism minier Note şi comunicări 544-547 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Preocupări palladyene Note şi comunicări 547-552 română
articol de periodic MEDELEANU, Horia (autor) Sculptorul Gh. Groza (1899-1930) Note şi comunicări 552-556 română
articol de periodic TEODOSIU, Anatolie (autor) O operă de Alonso Cano în Muzeul de Artă a R.S. România Note şi comunicări 556-557 română
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Primul festival și concurs internațional de folclor „România '69” Cronică. Recenzii. Informaţii 558-560 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion I. (autor) Seminarul Internațional al Filmului Etnografic și Folclor Cronică. Recenzii. Informaţii 560-561 română
articol de periodic DUMITRESCU, Mircea (autor) Itinerar folcloric sucevean Cronică. Recenzii. Informaţii 561-561 română
articol de periodic PAUNCEV, MILCANA (autor) Expoziție de artă populară românească în Mongolia Cronică. Recenzii. Informaţii 561-561 română
articol de periodic B., R. (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de Arheologie din Constanța Cronică. Recenzii. Informaţii 562-562 română
articol de periodic POPOVICI, Victoria (autor) Expoziția „Din Colecțiile Muzeului Pedagogic 1959-1969” Cronică. Recenzii. Informaţii 562-563 română
articol de periodic ROMAN, Constantin (autor) Simpozionul de Arheometrie și Prospecțiune Arheologică, Oxford - 1969 Cronică. Recenzii. Informaţii 563-564 română
articol de periodic CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Ștefan Ionescu, Panait I. Panait: „Constantin Vodă Brâncoveanu” Cronică. Recenzii. Informaţii 564-565 română
articol de periodic MAIER, RADU OCTAVIAN (autor) Nicolae Demcenko, „Uneltele agricole la moldoveni din sec. Al XVIII-lea și până la începutul sec. XX” Cronică. Recenzii. Informaţii 565-565 română
articol de periodic PASPALEVA, MARIA (autor) Grădina zoologică din Sofia Cronică. Recenzii. Informaţii 565-566 română
articol de periodic BERCIU, Ion (autor) Celebre așezări antice și importante muzee din Algeria Cronică. Recenzii. Informaţii 566-566 română
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) Activitatea culturală în marile muzee americane Cronică. Recenzii. Informaţii 568-569 română
articol de periodic URSU, V.B. (autor) Expoziții la Satu Mare Cronică. Recenzii. Informaţii 570-570 română
articol de periodic NER, ANAIS (autor) Un nou muzeu școlar Cronică. Recenzii. Informaţii 570-570 română
articol de periodic Fișier Cronică. Recenzii. Informaţii 570-571 română
articol de periodic Reclamă Muzeul Județean Dâmbovița Cronică. Recenzii. Informaţii 572-572 română
articol de periodic Reclamă Muzeul de Arheologie din Constanța Cronică. Recenzii. Informaţii 573-573 română
articol de periodic Reclamă Secția de Artă Plastică a Muzeului Suceava Cronică. Recenzii. Informaţii 574 română
articol de periodic Cuprins 575 română, rusă