Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 40 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1966 Acta Musei Napocensis: ActaMN, III PROTOPOPESCU, George (autor) , VASILOSCHI, E. (autor) Aspecte ale luptei maselor populare conduse de P.C.R. pentru refacerea "economică a regiunii Cluj (1944-1947) Studii şi Materiale 381-396 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV PROTOPOPESCU, George (autor) Republica noastră la 20 de ani V-VIII română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV PROTOPOPESCU, George (autor) Mărășești, 1917 Studii şi Materiale 281-319 română
articol de periodic 1968 Acta Musei Napocensis: ActaMN, V PROTOPOPESCU, George (autor) Vestigii ale tradițiilor militare românești în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 559-570 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VI PROTOPOPESCU, George (autor) Tendințe noi în muzeele de istorie Note şi discuţii 647-655 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1970 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VII PROTOPOPESCU, George (autor) Mari comandanți români în Primul Război Mondial Studii şi Materiale 379-404 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1971 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VIII PROTOPOPESCU, George (autor) Tactica și strategia M.C.G. român, în bătălia pentru apărarea Bucureștiului Studii şi Materiale 321-340 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1972 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IX PROTOPOPESCU, George (autor) Planul de campanie al M.C.G. român pentru Primul Război Mondial Studii şi Materiale 289-313 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X PROTOPOPESCU, George (autor) Unele considerații privind arta militară a lui Avram Iancu Studii şi Materiale 305-311 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1974 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XI PROTOPOPESCU, George (autor) 1974 - sub stindardul celor trei mari evenimenbte istorice III-VII română
articol de periodic 1975 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XII PROTOPOPESCU, George (autor) Unitatea și independența națională, imperative istorice ale poporului român III-XII română
articol de periodic 1976 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIII PROTOPOPESCU, George (autor) Formarea omului nou - factorul fundamental al întregii activități ideologice și politice din România socialistă III-X română
articol de periodic 1976 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIII PROTOPOPESCU, George (autor) Tratativele dintre guvernul român și grupurile beligerante în perioada 1914-1916 537-555 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV PROTOPOPESCU, George (autor) Sub steagul independenței, spre noi victorii III-IX română
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV PROTOPOPESCU, George (autor) Tratativele dintre guvernul român și puterile Antantei în perioada 1914-1916 527-546 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV PROTOPOPESCU, George (autor) Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială și independență națională III-IX română
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV PROTOPOPESCU, George (autor) Conceptul de artă militară în principalele bătălii date de români pentru apărarea independenței și suveranității naționale 511-530 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte ale insurecției naționale armate, antifasciste și antiiperialiste din august 1944 Studii 371-385 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte majore ale artei militare românești în timpul războiului pentru independență (1977-1878) Note şi discuţii 597-606 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII PROTOPOPESCU, George (autor) Victor Atanasiu, Atanasie Iordache, Mircea Iosa, Ion Oprea, Paul Oprescu, „România în Primul Război Mondial”, București, Editura Militară, 1979 RECENZII 905-911 română
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII PROTOPOPESCU, George (autor) O pagină de eroism românesc - Oarba de Mureș, 1944 Studii 291-301 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania Note şi discuţii 455-462 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX PROTOPOPESCU, George (autor) Împlinirea Marelui Ideal: Alba Iulia, 1 Decembrie 1918 XI-XX română
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX PROTOPOPESCU, George (autor) Importanța istorică a creării Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România acum 90 de ani Studii 599-606 română
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXI BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Actul de la 23 August 1944 - piatră în istoria modernă și contemporană a României XI-XXVI română
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis PROTOPOPESCU, George (autor) , BUNTA, Petre (autor) Victoria forțelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independență națională Istorie Modernă şi Contemporană 273-279 română; rezumat franceză
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis PROTOPOPESCU, George (autor) 1 Mai 1939 - strălucit moment al luptei poporului român împotriva fascismului, pentru independență și suveranitate națională Istorie contemporană 631-640 română; rezumat franceză
articol de periodic 1986 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Sisteme de apărare de la frontiera de vest a României între 1937-1940 Istorie contemporană 363- română
articol de periodic 1987 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Epoca Nicolae Ceaușescu - ani de strălucite împliniri ai istoriei P.C.R. și României socialiste 19- română
articol de periodic 1988 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Revoluția agrară - necesitate istorică în agricultura României contemporane .11-20 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte din lupta maselor bucureștene pentru instaurarea guvernului revoluționar-demodratic (mitinguri și demonstrații) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 391-398 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Problema specificului în muzeologia istorică 47-53 română
articol de periodic 1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Insurecția națională armată anfascistă și antimperialistă din august 1944 555- română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II Dr., BUNTA, Petru (autor) , Dr., PROTOPOPESCU, George (autor) Forme și metode folosite în munca cultural-educativă la Muzeul de Istorie al Transilvaniei / Des formes et des méthodes employées dans le travail culturel-éducative au Musée d'Histoire de la Transylvanie 31-37 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Lupta populației din partea de nord-vest a Transilvaniei împreună cu întregul popor român pentru făurirea unui stat revoluționar-democratic (23 august 1944 - 6 martie 1945) / 407-411 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, Studii și comunicări de istorie, serie veche PROTOPOPESCU, George (autor) Unele tendințe muzeistice în Muzeele contemporane de Istorie 399-403 română
articol de periodic 1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte din activitatea forțelor democratice în frunte cu P.C.R. pentru căștigarea bătăliei alegerilor din noiembrie 1946 ăn fostele județe Cluj și Turda 279-286 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, 1 PROTOPOPESCU, George (autor) , BUNTA, Petru (autor) Muzeele din Transilvania în perioada desăvârșirii statului național român 39-42 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 PROTOPOPESCU, George (autor) Muzeul de Istorie din Cluj la 110 ani Muzee. Expoziţii. Colecţii 508-511 română
articol de periodic 1974 Tibiscus, 3, seria Istorie - Arheologie BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Primul statut cunoscut al asociației generale a muncitorilor din Timișoara - 1870 209-214 română