Tibiscus, 3, 1974, seria Istorie - Arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 15-16 română
articol de periodic TELESCU, Mihai (autor) Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 17-21 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 23-23 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 25-26 română
articol de periodic ARHIP, Ion (autor) Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 27-28 română
articol de periodic POPESCU-GORJ, Aurelian (autor) Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 29-30 română
articol de periodic MOGA, Marius (autor) Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - cuvînt de salut 31-35 română
articol de periodic Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - Telegramă 37-38 română
articol de periodic Adunarea festivă din 13 ianuarie 1973 - Sesiunea de comunicări științifice - secția de istorie 39-41 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cu privire la Neoliticul din Banat 45-64 română
articol de periodic GERMANN, Carol (autor) , RADU, Ortansa (autor) , RESCH, Eugen (autor) Plastica antropomorfă și zoomorfă de cultură Turdaș-Vinca de la Parța (com. Șag. Jud. Timiș) 65-69 română
articol de periodic STATAN, Ion (autor) Un mormînt cu ocru la Bodo (com. Balinț, jud. Timiș) 71-74 română
articol de periodic CADARIU, Ștefan (autor) Două așezări Coțofeni în hotarul orașului Bocșa (jud. Caraș Severin) 75-80 română
articol de periodic BUGILAN, Ioan (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) Cîteva puncte arheologice din județul Timiș 81-92 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Bogățiile Daciei preromane 93-100 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Numele Ulpiei Traiane 101-104 română
articol de periodic MARGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la sistemul vamal din cadrul Banatului în epoca romană 105-109 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Opinii vechi și noi în legătură cu drumurile între Dacuia, Pannonia și Moesia Superior prin "Barbaricum" 111-127 română
articol de periodic MOGA, Marius (autor) Știri noi despre garnizoana militară de la Tibiscum (sat Jupa, oraș Caransebel, jud. Caraș-SeverIn) 129-132 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) , PETROVSKY, Richard (autor) Cercetări arheologice în castrul roman de la Berzovia (jud. Caraș-Severin) 131-136 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) O statuetă dionysiacă în Muzeul Banatului 137-139 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) O contribuție la toponimia limesului bănățean al Dunării 141-146 română
articol de periodic IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) Cuptoarele de redus minereul de fier de la Fizeș jud. Caraș-Severin 147-155 română
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Două cimitire feudale timpurii la Gornea și Pojejena (Județul Caraș-Severin) 159-164 română
articol de periodic SĂCARĂ, Nicolae (autor) Mănăstirea Kemenche (jud. Timiș) 165-170 română
articol de periodic DECEI, Aurel (autor) Încercările lui Sigismund Bathory de a elibera Banatul și Timișoara de turci 171-180 română
articol de periodic ZĂNESCU, Alexandru (autor) Pagini din istoria alimentării cu apă a orașului Timișoara 181-205 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Primul statut cunoscut al asociației generale a muncitorilor din Timișoara - 1870 209-214 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Din activitatea didactică și publicistică a lui Vasile Goldiș la preparandia din Caransebeș 215-221 română
articol de periodic BORUGA, Elena (autor) Ziarul "Foaia de Duminecă" 223-229 română
articol de periodic ZABERCA, Vasile (autor) Aspecte ale luptei revoluționare desfășurată de muncitorii reșițeni în anul 1919 231-234 română
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Aspecte privind radicalizarea politică a țărănimii din Banat în anii crizei economice 1929-1933 235-244 română
articol de periodic RADULOVICI, Gheorghe (autor) Participarea tineretului timișan la înfăptuirea sarcinilor revoluției populare din România (23 August 1944 - 30 Decembrie 1947) 245-255 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Dezvoltarea și contribuția uzinelor reșițene la procesul de industrializare socialistă a țării 257-263 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Legăturile exploratorului african Emil Holub cu Muzeul Banatului 267-271 română
articol de periodic TURCUȘ, Aristida (autor) Patru piese de teatru ale Sofiei Vlad Rădulescu în manuscris la Muzeul Banatului 273-278 română
articol de periodic TURCUȘ, Aurel (autor) Aspecte din activitatea muzeologică a lui Ioachim Miloia 279-284 română
articol de periodic In Memoriam Acad. Constantin Daicoviciu 285-287 română