Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 47 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Catalogul pieselor romane și daco-romane din colecția Muzeului Banatului Montan, anul 2008 BOZU, Ovidiu (autor)
volum de periodic 2003 Tibiscum, XI, anul 2003, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie GUMĂ, Nicoleta (redactor responsabil), LAZAROVICI, Gheorghe (secretar de redacție), CHISELIȚĂ-CRUCEANU, Ada Mirela (secretar de redacție), ARDEȚ, Adrian (redactor), BOZU, Ovidiu (redactor), ION, Remus Sorin (redactor), NEGREI, Dimitrie (redactor), POPESCU, Octavian (redactor)
volum de periodic 2005 Tibiscum, XII, anul 2005, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie GUMĂ, Nicoleta (redactor responsabil), LAZAROVICI, Gheorghe (secretar de redacție), CHISELIȚĂ-CRUCEANU, Ada Mirela (secretar de redacție), ARDEȚ, Adrian (redactor), BOZU, Ovidiu (redactor), POPESCU, Octavian (redactor), NEGREI, Dimitrie (redactor), MUNTEAN, Flavius (redactor), NEUMANN, Carmen (redactor)
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII BOZU, Ovidiu (autor) , POP, Constantin (autor) O interesantă piesă romană descoperită la Pojejena Note şi discuţii 465-467 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX BOZU, Ovidiu (autor) , ȚEICU, Dumitru (autor) Cruce-Engolpion descoperită la Moldova Veche Note şi discuţii 393-395 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis BOZU, Ovidiu (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) O mansio-statio la Lăpușnicel (jud. Caraș-Severin) Istorie Veche şi Arheologie 151-154 română; rezumat germană
articol de periodic 1993 Analele Banatului: AnB, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie BOZU, Ovidiu (autor) Obiecte creștine inedite de uz casnic. Furcile de tors pentru deget datate în secolele IV-VI e.n. 206-214 română
articol de periodic 2001 Analele Banatului: AnB, IX, seria Arheologie-Istorie BOZU, Ovidiu (autor) Obiecte din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin (II) 147-163 română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 BOZU, Ovidiu (autor) Măsuri represive adoptate împotriva muncitorilor în perioada militarizării Uzinelor Reșița IV. Istorie modernă şi contemporană 277-282 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) A existat un sanctuar mithriac la Pojejena? II. Perioada romană şi postromană 117-132 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor) Cohors I Sagittariorum la Zăvoi (Județul Caraș-Severin) II. Perioada romană şi postromană 131-133 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) , RĂUȚ, Octavian (autor) Drumuri romane în Banat II. Perioada romană şi postromană 135-159 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor) Lăpușnicel - Cetate V. Cronica arheologică şi repertorii 435-436 română
articol de periodic 1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Pojejena - Via Bogdanovici V. Cronica arheologică şi repertorii 435-436 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978 I. Istorie veche şi arheologie 181- română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor) Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Lăpușnicel, județul Caraș-Severin (I) I. Istorie veche şi arheologie 185-200 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) O expediție arheologică în Valea Almăjului. Realizări perspective V. Cronica arheologică, repertorii, conservarea monumentelor 553-558 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu (autor) Construcția romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (județul Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 125-136 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu (autor) Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului județean de istorie Caraș-Severin din Reșița I. Istorie veche şi arheologie 141-145 română
articol de periodic 1983 Banatica, 7 BOZU, Ovidiu (autor) Considerații cu privire la un opaiț paleocreștin descoperit la Gornea (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 225-230 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 BOZU, Ovidiu (autor) , EL SUSI, Georgeta (autor) Așezarea romană tîrzie de la Moldova Veche din punctul "Vinograda-Vlașkicrai" (județul Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 239-270 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 BOZU, Ovidiu (autor) Așezarea daco-romană de la Grădinari-"Săliște" (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 147-186 română
articol de periodic 1993 Banatica, 12, nr. 1 BOZU, Ovidiu (autor) Bemerkungen uber weniger bekannten altchristlichen bronzegegenstande im 4-5 jahthundert datiert: Die fingerkunkeln 219-228 română
articol de periodic 2000 Banatica, 15, nr. 1 BOZU, Ovidiu (autor) Considerații cu privire la Banat înainte de cucerirea romană 147-160 română
articol de periodic 2000 Banatica, 15, nr. 1 BOZU, Ovidiu (autor) Obiectele din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin 223-239 română
articol de periodic 2003 Banatica, 16, nr. 1 BOZU, Ovidiu (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pamînt de pe dealul Chilii (comuna Vărădia, județul Caraș-Severin) 295-300 română
articol de periodic 2003 Banatica, 16, nr. 1 ARDEȚ, A. (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) , IAROSLAVSCHI, E. (autor) Noi ștampile de amforă de la Vărădia 309-315 română
articol de periodic 2003 Banatica, 16, nr. 1 BOZU, Ovidiu (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satului Duleu (com. Fîrliug, jud. Caraș-Severin) 377-396 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu (autor) , RANCU, Dacian (autor) Săpăturile arheologice de salvare din cadrul proiectului "alimentare cu apă Berzovia" comuna Berzovia, județul Caraș-Severin 159-200 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu (autor) , NEMETH, Eduard (autor) Noile săpături din castrul roman de la Vărădia "Pusta" (jud. Caraș-Severin) 201-210 română
articol de periodic 2008 Banatica, 18 BOZU, Ovidiu (autor) Offentliche und private gebaude an den romischen strassen aus dem Banat 81-105 germană
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 1 BOZU, Ovidiu (autor) Descoperiri arheologice de epocă romană în Clisura Dunării 199-222 română
articol de periodic 2016 Banatica, 26, nr. 1 BOZU, Ovidiu (autor) , NEMETH, Eduard (autor) Noi cercetări arheologice în castrul roman de la Varadia-Pusta (jud. Caraș-Severin) 323-330 română
articol de periodic 2016 Banatica, 26, nr. 1 BOZU, Ovidiu (autor) , TĂNASE, Daniela (autor) , HAMAT, Ana Cristina (autor) , NEGREI, Dimitrie (autor) Așezarea medievală timpurie din punctul Saliște, sat Susani, comuna Traian Vuia, județul Timiș 331-369 română
articol de periodic 2017 Banatica, 27 TIMOC, Călin (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) , OPREAN, Cristian (autor) Cercetarea arheologică preventivă de la proiectul de investiții extindere Spitalul clinic de urgențe pentru copii "Louis Turcanu" Timișoara (noiembrie 2014 – ianuarie 2015) 283-300 română
articol de periodic 2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu (autor) Construcții cu caracter public și privat situate de-a lungul drumurilor romane din Banat 121-145 română
articol de periodic 2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu (autor) Moldova Nouă. Cercetări arheologice de epocă romană 152-167 română
articol de periodic 2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu (autor) Siderurgia fierului secolelor III-IV p. Chr. În hotarul satelor Șoșdea-Berzovia, județul Caraș-Severin 154- română
articol de periodic 2005 Patrimonium Banaticum: PB, IV BOZU, Ovidiu (autor) , MICLI, Vidu (autor) Edificii publice și amenajări thermale romane pe un plan al stațiunii Băile Herculane din 1774 Arheologie şi Istorie Antică 123
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie GUDEA, Nicolae (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) Descoperiri mithraice la Pojejena (jud. Caraș Severin) Materiale şi cercetări arheologice 563-571 română
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, seria istorie BOZU, Ovidiu (autor) , RĂUȚ, Octavian (autor) Armata romană din Banat I. (unitățile auxiliare) 195-218 română
articol de periodic 1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu (autor) Depozitul de bronzuri de la Fizeș (jud. Caraș-Severin) 137-153 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, Studii și Comunicări de Istorie. In memoriam Constantini Daicoviciu (1898-1978), seria Istorie RĂUȚ, Octavian (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) Armata romană din Banat. I. (Unitățile auxiliare) 195-218 română, franceză
articol de periodic 1982 Tibiscum, IV, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie BOZU, Ovidiu (autor) Depozitul de bronzuri de la Fizeș (județul Caraș-Severin) Arheologie - Istorie 137-153 română, germană
articol de periodic 1982 Tibiscum, IV, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie MUNTEANU, Ion (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) , POPESCU, Octavian (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) , PURACI, Patrichie (autor) , GUMĂ, Marian (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (II) Varia 323-329 română, germană
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie BOZU, Ovidiu (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) Obiecte legate de lumina cultică creștină din colecțiile muzeelor Banatului Montan Etnoreligie 17-21 română, engleză
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie BOZU, Ovidiu (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) Cercul de Istorie cu profil interdisciplinar Arheologie - Istorie 443-465 română
articol de periodic 2012 Tibiscum, II, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie-Istorie-Etnografie BOZU, Ovidiu (autor) Un cuptor de ars ceramică de la Pojejena, județul Caraș-Severin 129-135 română
articol de periodic 2017 Tibiscum, VII, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Arheologie - Etnografie BOZU, Petru Flavius (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) Cercetări arheologice pe valul median din hotarul comunei Gearmata, județul Timiș Arheologie / Archaeology 135-154 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1974 Tibiscus, 3, seria Istorie - Arheologie BOZU, Ovidiu (autor) Dezvoltarea și contribuția uzinelor reșițene la procesul de industrializare socialistă a țării 257-263 română