Banatica, 17, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BĂLTEAN, Ion (autor) , CONSTANTIN, Silviu (autor) , DATCINA, Laurențiu (autor) , GHERASE, Mircea (autor) , HOROI, Viorel (autor) , MILOTA, Ștefan (autor) , MOLDOVAN, Oana (autor) , PETREA, Cătălin (autor) , QUILES, Jerome (autor) , RODRIGO, Ricardo (autor) , ROUGIER, Helene (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) , TRINKAUS, Erik (autor) , ZILHAO, Joao (autor) Asupra oamenilor moderni timpurii din Banat: Peștera cu Oase 9-28 română
articol de periodic ZIVKOVIC, Maja (autor) Întinderea și stratigrafia vertzicală a sitului arheologic Grad-Starčevo 29-57 sârbă, română
articol de periodic SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) , TIMOC, Călin (autor) Die ersten archaologische ausgrabungen von Foeni, ort "Seliste" 59-73 germană
articol de periodic SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Materials belonging to the culture Cruceni-Belegis discovered in the boundaries of the locality of Dragșina (Timiș County) 75-88 engleză
articol de periodic RADU, Adriana (autor) Cercetări arheologice de epoca bronzului și hallstattiene în împrejurimile localității Iam (județul Caraș-Severin) 89-106 română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Cercetări arheozoologice în nivelele de epoca bronzului (culturile Verbicioara și Gîrla Mare) de la Ostrovul Corbului (județul Mehedinți) 107-125 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea limesului provinciei Moesia Inferior 127-142 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Aurelius Goddes Magister Figlinarum Legionis XIII Geminar 143-149 română
articol de periodic CRÎNGUȘ, Mariana (autor) , LALESCU, Iulian (autor) , ȘTEFĂNESCU, Atalia (autor) The archaelogical investigations in the military vicus from Mehadia (2004) 151-157 engleză
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , RANCU, Dacian (autor) Săpăturile arheologice de salvare din cadrul proiectului "alimentare cu apă Berzovia" comuna Berzovia, județul Caraș-Severin 159-200 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , NEMETH, Eduard (autor) Noile săpături din castrul roman de la Vărădia "Pusta" (jud. Caraș-Severin) 201-210 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Atalia (autor) Some observations on the oriental cults in the roman army in Dacia 211-218 engleză
articol de periodic FERARU, Remus (autor) Sărbători dionysiace în cetățile grecești din pontul stîng 219-234 română
articol de periodic TIMOC, Călin (autor) Despre cultul Eponei la Tibiscum 235-245 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , PĂDUREAN, Ovidiu (autor) Prelucrarea osului și cornului în secolele IV-V d.Hr. În spațiul fostei dacii preromane. Tehnici de excuție a obiectelor din os și corn 247-260 română
articol de periodic DJORDJEVIC, Jelena (autor) , DJORDJEVIC, Voislav (autor) , RADICEVIC, Dejan (autor) New medieval archaelogical researches in the region of Pancevo 261-273 engleză
articol de periodic JANKOVIC, Djordie (autor) , RADICEVIC, Dejan (autor) The stronghold from Dupljaja, a medieval archaeological discovery 275-285 engleză
articol de periodic RANCU, Dacian (autor) , ȚEICU, Dumitru (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satului Ersig 287-303 română
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Noi date asupra elitelor românești bănățene: familia Lazăr de Almăj (sec. XV-XVI) 307-322 română
articol de periodic ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Familia nobililor Peica de Caransebeș în secolele XVI-XVII 323-353 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) , RÎPĂ, Dan (autor) Diploma de înnobilare și blazon a unor români bănățeni pribegi (1667) 355-366 română
articol de periodic KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Măsurile de organizare a mineritului și metalurgiei bănățene la începutul stăpînirii habsburgice, cuprinse în decretul camerei aulice adresat la 4 ianuarie 1721 administrației Banatului 367-396 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Uzinele de fier de la Luncani și Bocșa (1734-1749) 397-418 română
articol de periodic PETRUȘAN, Gheorghe (autor) Politica față de minorități a guvernului revoluționar ungar de la 1848 419-426 română
articol de periodic CHERCIU, Dorel (autor) Protopopiatul ortodox Jebel. Structura organizatorică, date istorice și statistice (1865-1890). Aspecte canonice 427-441 română
articol de periodic ROȘU, Laurențiu (autor) Controlul statului asupra comunității de avere a fostului regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș 443-453 română
articol de periodic STIEGER, Simona (autor) Publicistica feministă transilvăneană în secolul al XIX-lea 455-480 română
articol de periodic PÎRVU, Ion (autor) , SANDU, Valentin (autor) Contribuții bănățene la sinteza cultural-națională românească (1896-1910) 481-493 română
articol de periodic DUMITRESCU, Angela (autor) Fonduri și fundații administrate de episcopia otodoxă a Caransebeșului la începutul secolului al XX-lea 495-503 română
articol de periodic TOMONI, Dumitru (autor) Adunarea Generală a "Astrei" de la Caransebeș (1930) 505-520 română
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Istorie în Tribuna Graniței (Caransebeș,1934-1938) 521-553 română
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind comerțul în județul Caraș în anii 1944-1948 555-569 română
articol de periodic TABAN, Mircea (autor) Conservatorism și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (cazul Carașova) 571-588 română
articol de periodic MIHĂILĂ, Marian (autor) Roșia montană sub incidența dreptului internațional public 589-594 română
articol de periodic ARALICA, Miograd (autor) , UZELAC, Iovan (autor) Notă arheologică despre o biserică medievală din Vîrșeț 597-600 română
articol de periodic RANCU, Dacian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Trei piese de bronz descoperite la Șipotu Vechi 601-606 română
articol de periodic SĂCĂRIN, Caius (autor) O ceașcă de tip Kirkendrup descoperită în zona Clisurii Dunării 607-610 română
articol de periodic DRAȘOVEAN, Florin (autor) Expoziția internațională "Măști, Oameni, ritual" 611-613 română
articol de periodic SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Arta prelucrării bronzului în Banat (mineniul al II-lea in.Chr.) - Expoziție internațională itinerantă - 615-616 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Arheologia Banatului. Cercetări româno-sîrbe. Conferință științifică. Reșița 27-29 octombrie 2005 617-619 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Glasnik Muzeja Banata 11/12 620-620 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Repertoriul arheologic al județului Caraș-Severin si Arheologie și istorie. Descoperiri din județul Caraș-Severin - Luca Sabin Adrian 623-632 română
articol de periodic DOBREI, Florin (autor) Dr. Ion Sîrbu (1865-1922) Istorie și preoție - Petrica Vasile 633-636 română