Banatica, 16, nr. în TOM: 1, 2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Gheorghe Lazarovici - Laudatio 9-10 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Gheorghe Lazarovici - Bibliografie 11-19 română
articol de periodic IVANOVICI, S. (autor) Plastica antropomorfă din localitatea Kremeniac, de lînga Potpornia 21-75 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Anmerkungen fur die geschichtlichen entdeckungen bezuglich der archaeologischen niederlassung aus Turdaș-Lunca (bezirck Hunedoara) 77-101 germană
articol de periodic PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Vasele cu semne pe fund din Neoliticul dezvoltat în spațiul carpato-balcanic 103-134 română
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Analogii și diferențe între economiile animaliere ale comunităților Vinca și grupul Foeni în așezări din Banat 135-151 română
articol de periodic RADU, Adriana (autor) Cîteva considerații asupra datărilor C14 și a condițiilor climatice referitoare la complexul cultural Bubanj-Sălcuța-Krivodol 153-169 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Granița romană și romană tîrzie în zona Porților de Fier. Cîteva note critice și statistice 171-194 română
articol de periodic FERARU, Remus (autor) Scriitori din pontul stîng și contribuția lor la îmbogățirea culturii elenistice 195-221 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Bronzuri figurate în Dacia Romană: proveniența bronzurilor 223-229 română
articol de periodic ALICU, D. (autor) Templele Miciei (III) Temple probabile 231-244 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Depozitul monetar de la Iclod, sec IV P. Chr. 245-261 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Notițe de arheologie creștină. I. O clădire din așezarea rurală de la Gornea între locuirea rustică și basilica creștină 263-272 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Descoperiri Basarabi în localitatea Rogova, jud. Mehedinți 273-285 română
articol de periodic PETRESCU, Sorin (autor) Cercetări arheologice la Caransebeș-Sat Bătrîn 287-293 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pamînt de pe dealul Chilii (comuna Vărădia, județul Caraș-Severin) 295-300 română
articol de periodic PETRESCU, Sorin (autor) O statuetă a zeului Osiris la Tibiscum 301-304 română
articol de periodic ARDEȚ, Lucia (autor) Un fragment de caserolă din bronz descoperită la Tibiscum 305-308 română
articol de periodic ARDEȚ, A. (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) , IAROSLAVSCHI, E. (autor) Noi ștampile de amforă de la Vărădia 309-315 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la istoria militară a provinciei Moesia II 1. Despre lectura ștampilei N 317-322 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la istoria militară a provinciei Moesia I. 1. Propunere pentru lectura unei ștampile militare înca nerezolvate 323-332 română
articol de periodic PINCA, Răzvan (autor) Capete de buzdugan din colecția Muzeului din Lugoj 333-338 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al Banatului montan 339-375 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satului Duleu (com. Fîrliug, jud. Caraș-Severin) 377-396 română